ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ХДАДМ

Профспілчани Харківської державної академії дизайну і мистецтв щиро вітають обраних на 5 років членів профспілкового комітету Первинної профспілкової організації і завідувача секції Інженерно-технічних дисциплін кафедри Візуальні практики, доцента Івана БОНДАРЧУКА з обранням Головою Первинної профспілкової організації та бажають подальших творчих успіхів!

На конференції трудового колективу Харківської державної академії дизайну і мистецтв підписано Колективний договір між адміністрацією і трудовим колективом Харківської державної академії дизайну і мистецтв на 2021-2026 роки.