НАЗУСТРІЧ ЮВІЛЕЮ ХДАДМ:
погляд у минуле, звернений до майбутнього...

CALL FOR PAPER

Спеціальний випуск ВІСНИКА ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ, присвяченого 100-річному ювілею Академії

Шановні колеги!
2021 рік відзначається знаменною датою — 100 річницею заснування Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Столітня історія становлення, розвитку та численних трансформацій художньо-промислової освіти в Харкові в умовах різних суспільно-політичних процесів акумулювала в собі величезний потенціал багатьох поколінь творчої інтелігенції міста: художників, дизайнерів, теоретиків і практиків мистецтва, викладачів та студентства. Цей потенціал зародився на тому плідному культурному підґрунті, в якому ще в попередні століття виник та розвивався Харків як місто вільнодумства та вченості, європейськості й української державності, як центр наукового, індустріального та мистецького життя регіону, а згодом — як динамічний і демократичний мегаполіс. Його мистецький потенціал як промислового міста формувався у творчій взаємодії двох напрямків: експресії художнього пошуку та логіки технічних інновацій. З роками це відбилося у монолітній та звучній абревіатурі ХУДПРОМ, що стало не лише скороченною назвою Харківського художньо-промислового інституту — попередника ХДАДМ, а й влучним слоганом та візитівкою Академії як його наступниці. Наша історія – це сотні і тисячі видатних і скромних імен, десятки кафедр, шкіл та напрямків, які працювали на загальну мету, зміцнювали наше минуле і сьогодення, робили свій «постріл у майбутнє». Прожите століття є найкращим приводом задля осмислення пройденого шляху, бачення перспективи й усвідомлення нашої відповідальності перед майбутнім. Це дійсно важлива віха та символічний момент часу, щоб зробити перший крок у нове століття.
Вчена рада ХДАДМ і редакція ВІСНИКА ХДАДМ присвячує цей випуск славному ювілею Академії і запрошує авторів надавати рукописи, пов'язані з історією нашого вишу, його персоналіями і школами, сформованими традиціями і новаторськими пошуками в широкій ретроспективі регіональної, всеукраїнської та міжнародної співтворчості. Ми також очікуємо на аналітичні статті, присвячені організації та модернізації художньо-промислової освіти, обумовленої новими віяннями і викликами часу. Ми будемо раді надати сторінки ювілейного видання для спогадів та мемуарів, присвячених представникам старшої генерації, що мають показати живе відлуння часу і портрети людей, які творили нашу спільну історію. Без пафосу і канонізації, але з трепетом дотику до живого процесу, в якому незмінно був присутній людський фактор, боротьба і спадкоємність поколінь, пошуки і помилки, осяяння і відкриття, а головне — любов до нашого закладу і переживання за його долю. Ми з вами — хранителі його кращих традицій та ініціатори нових трендів на цьому відтинку часу. Давайте збережемо портрет нашої Академії за минуле століття й на порозі прийдешнього. З огляду на спеціальну тему випуску, вітаємо попереднє узгодження тематики статей. Для цього просимо надсилати короткі анотації (до 300 слів). Всі статті будуть проходити анонімне рецензування. Вимоги до оформлення статей дивіться на нашому сайті: https://ksada.org/1inform-oform.html
Рукописи та ілюстрації до них, оформлені за встановленими вимогами, надсилайте до 1 травня 2021 року за адресою: editorksada@gmail.com

З повагою,

Олександр Соболєв, ректор ХДАДМ,
Євген Котляр, головний редактор Вісника ХДАДМ