Виставка робіт Людмили Горбатенко та її учнів «ГРА КОЛЬОРУ. Святкові барви» проходить з 1.02.2021 по 15.02.2021
у приміщенні Харківської спеціалізованої музично-театральної бібліотеки ім. К.С. Станіславського.

«Гра кольору»
Доцент кафедри «Живопис» ХДАДМ Людмила Павлівна Горбатенко безпосередньо викладає кольорознавство та творчо працює сама, надихаючи до експериментального пошуку студентів.
Представлені роботи виконані за визнаними законами єдності й цілісності композиції, які виявляють рух кольору в його нескінченному різноманітті. У кожній роботі виявлена індивідуальність автора, що сприяє створенню яскравих та самобутніх асоціативних образів. Знайомство з науковими основами кольорознавства в просторі мистецтва і дизайну сприяє формуванню особистості студента і відкриває широкі можливості для наукового і художньо-мистецького експериментування.
Представлені студентські роботи мають кольорознавчу основу, яка викладається здобувачам 1-го курсу Харківської державної академії дизайну і мистецтв, що допомагає сформувати і систематизувати знання про основи кольору і колористики, набути навичок у виконанні колористичних площинних композицій з урахуванням отриманих знань про принципи та закономірності складання колірних гармонійних груп і типів, а також колористичних композицій, заснованих на психологічній дії кольорів і асоціаціях.