ПІВРІЧНІ ЗВІТИ АСПІРАНТІВ ХДАДМ

З 5 квітня по 8 квітня 2021 року проведено розширені засідання кафедр «Дизайн» та «Теорії та історії мистецтв», де відбулися піврічні звіти аспірантів, які проходять підготовку за ОНП Дизайн та ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Звіти відбулись у дистанційному форматі на платформі Zoom.

До порядку денного було включено наступні питання:

1. Про запроваджену в Академії систему проведення перевірки щодо порушення академічної доброчесності та притягнення до академічної відповідальності осіб, за дії, що визнаються як порушення академічної доброчесності.

2. Піврічні звіти аспірантів, згідно плану їх підготовки за освітньо-науковими програмами ступеня «доктора філософії».

3. Різне.