Перший захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в ХДАДМ.

11 травня в Харківській державній академії дизайну і мистецтв відбувся перший в Україні захист дисертації на здобуття нового наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Здобувач – дослідник з Китаю, аспірант ХДАДМ Ван Мінь блискуче захистив мистецтвознавчу дисертацію на тему «Донаторський чин у розписах храмового комплексу печер Дуньхуану: типологія, композиція, іконографія, стилістика». Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор кафедри монументального живопису, Котляр Євген Олександрович.
Для цього захисту за вимогами МОН України була створена разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.109.001 у складі:
голова спецради: Соколюк Л.Д., доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії і історії мистецтва ХДАДМ;
рецензенти: Павлова Т.В., доктор мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри візуальних практик ХДАДМ; Жердєв В.В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри рисунку ХДАДМ;
опоненти: Косів Р.Р., доктор мистецтвознавства, доцент кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв; Мазур В.П., кандидат мистецтвознавства, доцент, декан факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.
Для науково-мистецької спільноти Академії це був абсолютно новий досвід наукової атестації, починаючи від усієї процедури, затвердженої МОН України, до онлайн-захисту в умовах локдауну і таємного голосування за електронними бюлетенями. Усі посилання на матеріали дисертації, документи, відеозапис та аудіозапис захисту можна побачити на сайті ХДАДМ у розділі Разові спеціалізовані вчені ради:
https://ksada.org/5rsrada.html
Колектив ХДАДМ вітає аспіранта, наукового керівника, відділ аспірантури та увесь науковий департамент Академії з цією подією та науковим проривом! Бажаємо подальших наукових і творчих успіхів, зміцнення потенціалу Академії та поширення її авторитету та наукової школи!