КОМІСІЯ З РОЗГЛЯДУ ПОРУШЕНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Наказ про створення комісії з розгляду порушень академічної доброчесності(.pdf)Основні завдання Комісії

актуалізація питань академічної доброчесності та дотримання цього Кодексу всіма учасниками освітнього процесу ХДАДМ;
підвищення кваліфікації, участь у тренінгах, семінарах, стажуваннях із питань академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками;
донесення інформації щодо основ академічної доброчесності та їх дотримання на провідних дисциплінах для здобувачів усіх рівнів вищої освіти;
запровадження ознайомчих чи факультативних курсів з основ академічного письма та дослідницької роботи;
проведення тренінгів для науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти щодо актуалізації питань важливості академічної доброчесності;
обговорення зі здобувачами вищої освіти прикладів якісного та неякісного академічного письма;
налагодження технології перевірки робіт здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних робітників на наявність плагіату.