СТАТТІ ЗБІРНИКА
"ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ У ВИЩІЙ АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ"

Збірник №1, 2018 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА

Босий І. М. Принципи та прийоми трансформації меблів. Графоаналітична модель еволюції меблів-трансформерів.
Потапенко Г. М. Принципи гештальту у веб-дизайні

ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА, РЕСТАВРАЦІЯ

Анорічева-Єрьомка А. І. Харківська школа гобелену в контексті декоративно-прикладного мистецтва Слобожанщини кінця ХІХ — початку ХХІ ст.
Демиденко О. І. Основні прийоми побудови перспективи в рисунках міських пейзажів.
Завершинський В. В. Цикл жіночих образів 1960–2000-х років у художньо-декоративному розписі Б. П. Пяниди: стильові та композиційні особливості.
Leitner O. The contribution to the national art school by T. M. Golembievska.
Приймич М. В. Творчість Юлія Віраґа та церковне малярство Закарпаття початку ХХ ст.
Токар М. І. Національна складова в ілюструванні української дитячої книги у другій половині ХХ — на початку ХХІ століття.
Федорова Є. В. Видовищна зачіска як історичне явище

МУЗИЧНЕ І СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВА

Бойко Н. В. Загальне фортепіано як системний чинник комплексного формування творчої особистості музиканта.
Кохан Л. Й. Музично-драматичне спрямування театру М. Старицького (у співдружності з М. Кропивницьким) у 1883–1885 роках.
Кригін О. І. Становлення творчої індивідуальності Андреса Сеговії.
Савченко Г. С. Жанр інструментального концерту у творчості Володимира Михайловича Птушкіна.
Стахевич Г. О. Фортепіанний концерт першої половини ХІХ століття: австро-німецькі традиції.
Стецюк Б. А. Жанрово-стилистический комплекс фортепианного джаза
Хмель Н. В. Расширение возможностей переложения музыкальных произведений эпохи барокко путем музыкальной адаптации общеметодологической терминологии для бандуры.
Ци Минвей. Исполнительский стиль как открытая система (на примере английской вокальной традиции).