КАФЕДРА АРХІТЕКТУРИ

Кафедру архітектури було створено в Харківській державній академії дизайну і мистецтв у складі факультету «Дизайн середовища». Свою роботу кафедра розпочала 1 вересня 2020 р. Але викладання архітектури в академії має давню історію.

Підготовку архітекторів було розпочато ще в 1924 р. в Харківському художньому технікумі (сьогодні – Академія дизайну і мистецтв), який мав статус вищого навчального закладу. Створений тоді архітектурний відділ (згодом – факультет) випускав художників-архітекторів. Серед викладачів були такі видатні архітектори, як К. Жуков, О. Гінзбург, М. Ніколаєв, М. Покорний, В. Покровський, В. Троценко, Ю. Цауне. Серед випускників тих часів – Яновицький Г.О., З. Пермиловський, С. Межировський та ін. Будівлі цих майстрів й досі прикрашають вулиці Харкова.

У 2018 р. Харківська державна академія дизайну і мистецтв поновила прийом студентів на навчання за спеціальністю 191 – «Архітектура та містобудування», освітня програма – «Архітектурно-ландшафте середовище». В межах цієї програми студенти отримують знання з проектування об’єктів житлового та громадського призначення, які студенти розробляють разом з оточуючим природнім середовищем. Такій підхід надає змогу цілісно формувати сучасний міський простір. Спеціалісти, які спроможні вирішувати такі завдання, мають попит на сучасному ринку працевлаштування.

Комплексна підготовка майбутнього фахівця під час навчання в академії має посилену художню складову, що відрізняє її від підготовки за спеціальністю «Архітектура та містобудування» в інших навчальних закладах і дає змогу студенту отримати диплом архітектора-художника.

Під час навчання студенти засвоюють академічний рисунок та живопис, основи кольорознавства, скульптуру, основи архітектурної композиції та графіки. Такі дисципліни, як семіотика в архітектурі, ленд-арт в ландшафтному дизайні, світлокольоровий дизайн та урбоекологія, дозволяють студентам орієнтуватися в сучасних проблемах організації архітектурно-ландшафтного середовища та вирішувати проектні завдання на конкурентно спроможному рівні.

Проектні завдання, які виконують студенти-архітектори на різних курсах, мають практичне спрямування, розробляються в реальних умовах та враховують такі актуальні вимоги, як інклюзивність та екологічність. Майстерність студентів кафедри архітектури підтверджується нагородами та відзнаками на різноманітних творчих конкурсах, в яких активно беруть участь студенти.

Загальна творча атмосфера та спілкування під час навчання, участь у виїзних практиках на теренах України та за її межами дають змогу студентам збагатити особисті знання та встановити контакти з творчою молоддю інших архітектурно-художніх закладів освіти, що сприяє засвоєнню світового досвіду та його використанню в подальшій професійній діяльності.Адреса: 2-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, ауд. 302.
E-mail: archkaf2021@gmail.com
Телефон: +38 (057) 706-02-46

ДОПОМОГА СТУДЕНТАМ КАФЕДРИ АРХІТЕКТУРА (.pdf)

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Кафедральні повідомлення, події, наші найкращі проєкти.
ПЕРЕГЛЯНУТИ ГРУПУ FACEBOOKРоботи студентів, структуровані по курсам, дипломні проєкти, тощо.
ПЕРЕГЛЯНУТИ СТОРІНКУ Instagram

ОБРАНІ РОБОТИ

Роботи студентів 1 курсу. Дисципліни "Основи проектування", "Макетування об'ємних та просторових форм", "Основи архітектурної композиції та проектної графіки"

Роботи студентів 2 курсу. Дисципліни "Архітектурне проектування", "Архітектурні конструкції", "Навчальна практика"

Роботи студентів 3 курсу. Дисципліни "Архітектурне проектування", "Презентація архітектурних проектів", "Будівельна фізика"