КАФЕДРА
АРХІТЕКТУРИ

ХОРОЯН
Наталя Петрівна

Завідувач кафедри,
кандидат архітектури,
доцент


КАФЕДРА АРХІТЕКТУРИ

Кафедру архітектури було створено в Харківській державній академії дизайну і мистецтв у складі факультету «Дизайн середовища». Свою роботу кафедра розпочала 1 вересня 2020 р. Але викладання архітектури в академії має давню історію.

Підготовку архітекторів було розпочато ще в 1924 р. в Харківському художньому технікумі (сьогодні – Академія дизайну і мистецтв), який мав статус вищого навчального закладу. Створений тоді архітектурний відділ (згодом – факультет) випускав художників-архітекторів. Серед викладачів були такі видатні архітектори, як К. Жуков, О. Гінзбург, М. Ніколаєв, М. Покорний, В. Покровський, В. Троценко, Ю. Цауне. Серед випускників тих часів – Яновицький Г.О., З. Пермиловський, С. Межировський та ін. Будівлі цих майстрів й досі прикрашають вулиці Харкова.

У 2018 р. Харківська державна академія дизайну і мистецтв поновила прийом студентів на навчання за спеціальністю 191 – «Архітектура та містобудування», освітня програма – «Архітектурно-ландшафте середовище». В межах цієї програми студенти отримують знання з проектування об’єктів житлового та громадського призначення, які студенти розробляють разом з оточуючим природнім середовищем. Такій підхід надає змогу цілісно формувати сучасний міський простір. Спеціалісти, які спроможні вирішувати такі завдання, мають попит на сучасному ринку працевлаштування.

Комплексна підготовка майбутнього фахівця під час навчання в академії має посилену художню складову, що відрізняє її від підготовки за спеціальністю «Архітектура та містобудування» в інших навчальних закладах і дає змогу студенту отримати диплом архітектора-художника.

Під час навчання студенти засвоюють академічний рисунок та живопис, основи кольорознавства, скульптуру, основи архітектурної композиції та графіки. Такі дисципліни, як семіотика в архітектурі, ленд-арт в ландшафтному дизайні, світлокольоровий дизайн та урбоекологія, дозволяють студентам орієнтуватися в сучасних проблемах організації архітектурно-ландшафтного середовища та вирішувати проектні завдання на конкурентно спроможному рівні.

Проектні завдання, які виконують студенти-архітектори на різних курсах, мають практичне спрямування, розробляються в реальних умовах та враховують такі актуальні вимоги, як інклюзивність та екологічність. Майстерність студентів кафедри архітектури підтверджується нагородами та відзнаками на різноманітних творчих конкурсах, в яких активно беруть участь студенти.

Загальна творча атмосфера та спілкування під час навчання, участь у виїзних практиках на теренах України та за її межами дають змогу студентам збагатити особисті знання та встановити контакти з творчою молоддю інших архітектурно-художніх закладів освіти, що сприяє засвоєнню світового досвіду та його використанню в подальшій професійній діяльності.Адреса: 2-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, ауд. 302.
E-mail: archkaf2020@gmail.com
Телефон: +38 (057) 706-02-46

6 та 7 листопада 2021 р. зі студентами, що навчаються за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище» викладачами кафедри Архітектури було проведено кураторські години з бесідами за наступними темами:
1) Підсумки модульних переглядів;
2) Святкування знаменних дат;
3) День захисту людей з обмеженими можливостями й ДБН, який регламентує проектну діяльність архітектора стосовно створення інклюзивного середовища;
4) Різне;
У ході бесід студентами було продемонстровано високу обізнаність за поставленими темами.


22 жовтня 2021 року відбувся перегляд завдань, виконаних студентами спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище» в рамках 1-го модулю.До Дня відкритих дверей 29.05.2021 в Академії дизайну та мистецтв Кафедрою Архітектури було сформовано творчу виставку студентських робіт. Стенди заохочували усіх бажаючих подивитися на макети, проекти, графічні роботи студентів 1-3 років навчання ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище»
24 березня 2021 р. відбувся перегляд завдань, виконаних студентами 1 курсу в рамках 1 модулю, з дисциплін ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище»: «Проектування» (архітектурне рішення вхідної зони міського скверу) та «Основи композиції».


18 березня 2021 р. відбулася зустріч з учнями випускного класу КЗ ''Вовчанський ліцей № 3 Вовчанської міської ради Чугуївського району Харківської області'' з показом фільму про історію ХДАДМ та кафедри архітектури


18 грудня 2020 р. відбувся перегляд завдань, виконаних студентами 1 курсу з дисциплін ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище»: «Проектування» (проект двохповерхового будинку) та «Основи композиції» (штриховки, шрифтова композиція, стафаж і антураж).


10 березня 2020 р. відбулася екскурсія груп 3 курсу ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище» та ОПП «Дизайн середовища» з викладачем до Promodo Hub. Темою екскурсії було вивчення структури сучасної офісної будівлі.


27 грудня 2019 р. відбувся перегляд робіт студентів з дисципліни «Основи композиції» ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище».