НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Логін:   

Пароль:

Методичні вказівки до СРС з курсу «Сучасне мистецтво України та європейський контекст»

Методичні вказівки до виконання і захисту магістерської роботи за спеціалізацією «Дизайн інтер’єру» напрям підготовки «Дизайн»

Методичні матеріали з дисципліни «Живопис за фахом» (О. Жолудь, 2015)

Методичні матеріали з дисципліни «Риторика»

Методичні матеріали з дисципліни «Сучасні візуальні мистецтва»

Методичні матеріали з дисципліни «Українська культура ХХ ст.»

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи на ступінь магістра із спеціальності « реставрація станкового та монументального живопису» для студентів 6 курсу кафедри РСМЖ

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра для студентів 6 курсу спеціальності 8.02020701 «Дизайн» спеціалізації «Дизайн меблів» денної і заочної форми навчання

Методичні рекомендації з переддипломної практики для студентів 5 курсу за спеціальності 022 “Дизайн” спеціалізації «Дизайн інтер’єру» денної форми навчання

Методичні рекомендації з дисциплін «Реставрація темперного живопису» та «Реставрація олійного живопису» на тему «Видалення поверхневих забруднень в станковому живописі»

Методичні рекомендації з дисципліни «Антикваріат і методи дослідження» на тему «Виконання спеціальних видів зйомки творів мистецтва»

Методичні рекомендації з дисципліни «Антикваріат і методи дослідження» на тему «Реставрація виробів із шкіри»

Методичні рекомендації з дисципліни «Антикваріат і методи дослідження» на тему «Хімічні матеріали для збереження і реставрації чорних металів»

Методичні рекомендації з дисципліни «Антикваріат та методи дослідження» на тему «Класифікація об'єктів судової мистецтвознавчої експертизи»

Методичні рекомендації з дисципліни «Антикваріат та методи дослідження» на тему «Загальна характеристика методів досліджень предметів антикваріату при проведенні мистецтвознавчих експертиз»

Методичні рекомендації з дисципліни «Антикваріат та методи дослідження» на тему «Фунгіциди в реставраційній практиці»

Методичні рекомендації з дисципліни «Антикваріат та методи дослідження» на тему «Хімічно активні речовини в реставрації»

Методичні рекомендації з дисципліни «Антикваріат та методи дослідження» на тему «Методика боротьби з цвілевими грибами»

Методичні рекомендації з дисципліни «Антикваріат та методи дослідження» на тему «Фізичні властивості деревини»

Методичні рекомендації з дисципліни «Антикваріат та методи дослідження» на тему «Ведення мікробіологічного практикуму»

Методичні рекомендації з дисципліни «Копіювання» на тему «Підготовка основи для копіювання темперного живопису »

Методичні рекомендації з дисципліни «Копіювання» на тему: «Копіювання темперного живопису»

Методичні рекомендації з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів 4 курсу на тему «Теоретичні основи наукових досліджень»

Методичні рекомендації з дисципліни «Реставрація творів живопису» на тему «Види шипових з'єднань»

Методичні рекомендації з дисципліни «Реставрація творів живопису» на тему «Реставраційний паспорт. Заповнення реставраційного паспорту»

Методичні рекомендації з дисципліни «Реставрація творів живопису» на тему «Реставрація дерев'яних основ»

Методичні рекомендації з дисципліни «Реставрація творів живопису» на тему «Реставрація полотняних, картонних та фанерних основ»

Методичні рекомендації з дисципліни «Реставрація творів живопису» на тему «Реставрація пругів»

Методичні рекомендації з дисципліни «Реставрація творів живопису» на тему «Дублювання полотняних основ»

Методичні рекомендації з дисципліни «Реставрація творів живопису» на тему «Методи зміцнення фарбового шару і грунту, в реставриції темперного живопису»

Методичні рекомендації з дисципліни «Реставрація творів мистецтва» на тему «Профілактична обробка картин»

Методичні рекомендації з дисципліни «Реставрація темперного живопису» на тему «Методи фізичного дослідження творів»

Методичні рекомендації з дисципліни «Робота в матеріалі (вітраж)» для студентів 5 курсу спеціалізації «Дизайн інтер’єру»

Методичні рекомендації з дисципліни «Робота в матеріалі (сучасне скло)» для студентів 5 курсу спеціалізації «Дизайн інтер’єру»

Методичні рекомендації з теми «Біопошкодження основи твору живопису та фарбового шару»

Методичні рекомендації на тему «Представлення дипломної кваліфікаційної роботи спеціаліста»

Навчальний посібник «Техніки авторського друку» (В. Христенко, 2013)

Навчальний посібник «Техніки авторського друку. Офорт, літографія, дереворит та лінорит, шовкотрафаретний друк» (В. Христенко, 2004)

Навчальний посібник «Проектний живопис» (О. Жолудь, 2015)

Питання до залікового тесту зі спецкурсу «Проблеми літератури і мистецтва в ХХ ст.»

Робоча програма навчальної дисципліни «педагогічна практика магістра

Тестові завдання зі спецсемінару «Теорія культури» (2 модуль)