СТАТТІ ЗБІРНИКА
"ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ У ВИЩІЙ АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ"

Збірник №2, 2018 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА

Бойчук О., Петряник В. Дизайн інтерактивної реклами в міському середовищі
Бондаренко І. В., Ван Чжаохуй. Запровадження категоріального апарату «екстравертивний» та «інтровертивний» стосовно характеристик інтер’єрного простору сучасних музеїв
Кузнецова В. М., Шеверницька Н. М. Розвиток критичного мислення студентів ВНЗ мистецького профілю на заняттях з  іноземної мов
Лопухова С. О. Живопис у підготовці студентів — майбутніх фахівців графічного дизайну.
Цяо Шубей. Организация детских игровых пространств: теоретико-методологический аспект.
Чумаченко М. П. Проблема прогнозування тренду в дизайні текстилю.

ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА, РЕСТАВРАЦІЯ

Гаврилюк Р. М. Вишивка вижницького мистецького осередку: сучасна інтерпретаці
Грищенко О. Поняття «книги художника» як форми творчості в сучасному мистецькому проце.
Лі Хань. Особливості функціонування історичного костюму в сучасних китайських фільмах із бойових мистецтв.
Луковська О. І. Ліля Кулька: між духом і матерією.
Матоліч І. Я. Українське мистецтвознавство в середині — другій половині ХХ  століття.
Осадца М. З. Міський пейзаж у мистецтві графіки Івано-Франківщини кінця ХХ — початку ХХІ століття: художньо-стильові особливості
Паньків Г. С. Особливості втілення просторовості в роботах В. А. Гегамяна (1925–2000).
Попенюк Ю. А. Ікона Різдва Христового в українському релігійному мистецтві другої половини ХVІ — першої половини ХVІІ ст.: іконографія та художньо-стилістичні особливості.
Роготченко С. В Деякі історико-мистецькі аспекти становлення українського ковальств
Токар М. І. Мистецтвознавчі дослідження ХХ ст. книжкової ілюстрації української дитячої літератури крізь призму вітчизняної книжкової графіки першої третини ХХ ст.

МУЗИЧНЕ І СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВА

Волик О. О. Конфігурація піанізму та композиції у творчій свідомості Ф. Шопена.
Давітадзе А. Г. «Своє — чуже» в обробках народних пісень Л. ван Бетховена: методи, прийоми та принципи.
Yefimenko M. Adaptation of the romantic violin virtuosity in fantasias for the violin in the 20th  century (On the example of the quasi-fantasia “Nicolo” for the violin and piano by G. Dmitriyev).
Лі Шуай. Формування системи норм репрезентації культурної традиції в передджазовий період).
Хананаев С. В., Хананаева А. В. Эволюция камерно-вокального жанра в творчестве С. Рахманинова. Романсы, opus 34.