СТАТТІ ЗБІРНИКА
"ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ
У ВИЩІЙ АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ"

Збірник №3, 2018 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА

Лєжнєв О. О., Історичний аспект у розробці дизайну нових знаків розрізнення військовослужбовців ЗСУ.
Северин В. Д. Використання плазмових та LCD-панелей у дизайні музейних експозицій.
Chumachenko M., Hee Tong. Traditional motives in Chinese fashion design: english research space.

ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА, РЕСТАВРАЦІЯ

Більдер Н. Т., Вознюк К. К. Рестайлінг комплексу елементів візуальної ідентифікації харківського зоопарку.
Матвєєва Ю. Г. Храм як шатро у ранньовізантійському мистецтві.
Мендерецька Н. В. Стилістичні та морфологічні особливості художнього скла Кам’янеччини XVII–XIX століть. Проблеми вивчення та атрибуції.
Погребняк Є. О. Стилеутворюючі аспекти художнього вітражу в контексті постмодернізму.
Решетньова Г. О. Нові відомості про мистецьку колекцію О. І. та В. С. Бродських.
Станичнов О. О. Особливості символів та їх інтерпретація в Польській сецесії.
Чучук С. М. Автобусні зупинки радянської доби: феномен у монументальному мистецтві.
Шитов С. И. Критерии оценки современных художественных произведений: проблема выбора.
Yao Ning. The art of Ukraine in the art history of China: the problem of “Vision”.

МУЗИЧНЕ І СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВА

Зимогляд Н. Ю. Соната у творчості М.Метнера (на прикладі «Сонати-спогаду» ор. 38 № 1).
Каплієнко-Ілюк Ю. В. Стилістичні особлтвості буковинських рапсодій Леоніда Затуловського.
Кудрявцев В. Ю. Эстетические принципы французского поэтического парнасизма и их отображение в вокальном цикле "Пасторальная поэма" Ж. Массне.
Півторацька Л. М. «Чи ти мене, Боже милий...» В. Тиможинського: до проблеми омузикалення «Давидових псалмів» Т. Шевченка.
Руснак Ю. М. Творчо-педагогічні аспекти діяльності засновників Одеської піаністичної школи. Шемет Л. В. Еволюція виконавства на різних видах гармонік в американській музичній культурі другої половини ХХ.