СТАТТІ ЗБІРНИКА
"ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ
У ВИЩІЙ АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ"

Збірник №6, 2018 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА

Бондаренко І. В., Бондаренко Б. К Композиційні принципи формоутворення зовнішніх рекламно-інформаційних носіїв (на прикладі пілонів).
Сбітнєва Н. Ф., Ісмайлова М. С. Засоби візуально-образної мови типографіки в дизайні поліграфічних видань 1910–1935 років.
Сталінська Г. Д. Принципи формування вінтажного предметно-просторового середовища.
Сухорукова Л. А. Класифікація основних видів композиційних схем анімаційного тривимірного твору.

ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА, РЕСТАВРАЦІЯ

Артеменко М. П. Костюм як елемент театралізації та атракції в сучасній екскурсійній діяльності в Україні.
Береговська Х. О. Проблема ідентичності у творчості Василя Курилика: типологія та характерні особливості.
Ген Чжижун. Фотореалізм у сучасному китайському живописі: жіночий портрет.
Данилова В. Є. Роль «спеціальних художніх подій» у процесах створення та трансляції сучасної культури.
Дмитренко Н. О. Твори Філіпа Петера Рооса в художній колекції графів Браницьких герба Корчак.
Каменецька Ю. В. Мистецтво сучасного українського екслібриса в техніці офорту.
Кукіль Л. Л. Тератоморфні маскарони в архітектурнодекоративній пластиці Львова другої половини ХІХ — початку ХХ століття.
Павельчук І. А. Пошуки національного стилю в практиці О. Мурашка 1905–1914-х років.
Струмінська Т. В., Гриценко О. С. Особливості проектування творчих колекцій дитячого одягу методом екстраполяції фешен-стилю.
Щевйова У. Д. Керамічні метлахські плитки в оздобленні підлог вхідних просторів житлових споруд Східної Галичини кінця ХІХ — першої третини ХХ століття: типологія орнаментики.

МУЗИЧНЕ І СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВА

Ильяшенко Т. Концертино С. Мамонова в аспекте жанрово-стилевых тенденций второй половины ХХ века.
Красовська І. В. Елементи театралізації у весільному обряді Сокирянщини кінця ХХ — початку ХХІ століття.
Рум’янцева А. Ю. Традиційні та інноваційні принципи трактування сонатного циклу в «Класичній сонаті» для фортепіано В. В. Сильвестрова.
Русіна В. С. Традиційна пісенність Слобожанщини: музично-стильові особливості протяжного співу.
Ян Хаосюань. Образ Фауста у сценічному втіленні Й. Кауфманна.