СТАТТІ ЗБІРНИКА
"ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ
У ВИЩІЙ АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ"

Збірник №1, 2019 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА

Білецька А. О. Пошук потенційних змін у робочому процесі графічного дизайнера.
Вей Веньцзюнь, Трегуб Н. Е. Ретроспектива формирования архитектурно-ландшафтных комплексов на территории Китая.
Пашкевич К. Л., Лю Цзянсінь, Костогриз Ю. О. Дослідження принципів формування сучасного чоловічого гардеробу.

ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА, РЕСТАВРАЦІЯ

Beregovska KhІ. Immigrant themes in the multicultural community of Canada through the artwork of William Kurelek
Величко Н. В. Визначення терміна «інтерактивна дитяча друкована навчальна книга» в контексті графічного дизайну.
Садова-Мандюк О. В. Творче обличчя Ю. Буцманюка на тлі новітніх тенденцій монументального релігійного малярства Галичини першої половини ХХ століття.

МУЗИЧНЕ І СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВА

Ван Дуаньгуй. Ритмические особенности китайской песни (на материале современных обработок мелодий для голоса и фортепиано).
Воскобойнікова Ю. В. Церковно-співочі традиції православної діаспори: сучасний стан.
Hromchenko V. To the Question Functional Designation of Ancient Wind Instrumentation
Круліковська Т. П. Стильовий комплекс гобоя у світлі органології інструмента.
Кучма Н. А. Жанр фортепианного этюда в творчестве харьковских композиторов.
Максименко К. А. Особливості сценічних танців у французьких музично-театральних постановках ХVІІ–ХVІІІ століть.
Савченко Г. С. Тематичні та темброві процеси в сонатних allegri Паризьких симфоній Й. Гайдна.
Сетьян Г. Г. Фактура фортепианных произведений П.  Чайковского: аспекты жанровой стилистики.
Starikova E. К. А. The role of the intellectual and emotional component in the process of vocal performance
Сунь Бо. Авторская концепция вокальной поэмы Г. Свиридова «Петербург» как трансценденция сотворчества.
Цуранова О. О., Халєєва О. В. Фольклорні витоки духовно-музичної творчості Л. Дичко (на прикладі «Урочистої Літургії»).
Чжан Сянюн. Теоретичне обґрунтування понять «професійно важливі якості» та «здібності» в контексті розвитку виконавської майстерності піаністів.
Чистякова Д. А. Параметри та складові камерно-інструментального стилетворення: етимологічний дискурс.