СТАТТІ ЗБІРНИКА
"ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ
У ВИЩІЙ АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ"

Збірник №6, 2019 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА, РЕСТАВРАЦІЯ

Алфьорова З. І. Фільмічні структури в мультимедійному дизайні.
Калашник М. П., Сухорукова Л. А., Генкін  А. О. Матеріальна форма музичного тезауруса в образотворчому мистецтві.
Токар М. І. Загальні тенденції зміни візуальних концепцій творів для дітей другої половини ХХ — початку ХХІ століття (на прикладі ілюстрування деяких поезій Т. Шевченка).
Фалькевич В. Г. Сучасні принципи створення візуальних комунікацій.

МУЗИЧНЕ І СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВА

Клендій О. М. Принцип стильової інтеграції у фортепіанній творчості К. Сен-Санса.

Лошков А. Ю. Творчість Л Дичко в контексті стильових процесів розвитку українського музичного мистецтва другої половини ХХ — початку ХХІ століття.
Польская И. И. Пространственно-мизансценическая специфика проявления категории симметрии в ансамблевом исполнительстве.
Смірнова  І. В. Змішані камерно-інструментальні ансамблі в науковому дискурсі: до проблеми жанрової специфіки та типологізації.
Шемет Л. В. Шляхи і тенденції розвитку репертуару дитячих оркестрів народних інструментів в Україні.