СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №1, 2021 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН

Іваненко Т., Мудаліге О. Шрифтовий плакат: творчий метод дизайнерів різних культурних регіонів алфавітної системи писемності (за матеріалами колекції «4-й БЛОК: музей, архів, лабораторія»).
Іноземцева С. Дослідження принципів вебдизайну як візуальної складової сучасної інтернет-культури
Малиніна І. Використання доповненої реальності в сучасному мистецтв
Опалєв М. Структура й особливості дизайну аудіовізуального контенту архітектурного 3D-меппінгу
Сбітнєва Н. Мінімалізм як сучасний тренд графічного дизайну України

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Алфьорова З. Трансзображення у творчості Віктора Сидоренка
Гомирева О. Симультанний контраст кольорів і його застосування в мистецтвознавчому аналіз
Клименко М. Олександр Архипенко: художньо-естетичні та філософські засади епохи європейського аванґарду
Мельникова У. Українське мистецтво доби тоталітаризму на прикладі творчого об’єднання «Жовтень»
Соколюк Л. Шляхи розвитку мистецької освіти в Харкові (1896–1918) заклади виробництва. Zherdiev V. The First Church of Russian Emigration in Berlin: the Fate of the Masterpiece

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Артеменко А. Перехід до метамодерну: антропологія простору

РЕЦЕНЗІЇ

Кара-Васильєва Т. Монографія про унікальну пам’ятку дерев’яної архітектури
Садова-Мандюк О. Рецензія на монографію Л. Соколюк «Михайло Жук: мистець-літератор»
Селівачов М. Рецензія на монографію В. В. Жердєва «Золотой век православного храмоздания в Германии (1806–1913): история и синтез искусств»
Тарасов В. Єврейський синагогальний стінопис у концепції «пам’яті майбутнього» (Future-пам’яті)


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ