РЕДАКЦІЙНА ЕТИКА

Редакція журналу несе відповідальність за прийняття рішення щодо публікації, спираючись на сучасні юридичні вимоги стосовно авторського права, викладені в українському законодавстві, та етичні принципи, що підтримується ведучими представниками видавництв наукової періодики. Нижчевикладені принципи мають дотримуватись усіма учасниками видавничого процесу: авторами, рецензентами та редакторами. Подання статей авторами матеріалів для публікації означає автоматичне погодження та ознайомленість із викладеними стандартами. У випадку виникнення питань, пропозицій або скарг необхідно звернутись до редакції.

Основні принципи:

1.1. Автор, що надсилає статтю до наукового фахового журналу «Вісник ХДАДМ», цим самим погоджується на її публікаці в журналі, розміщення у відкритому доступі на офіційному веб-сайті видання та наукометричних баз, де воно представлене;
1.2. Редагування усіх рукописів відбувається у відповідності із сучасними вимогами до наукової літератури та її оформлення;
1.3. Рішення про публікацію приймається редакцією видання, яка можуть рекомендувати автору доопрацювати статтю або відхилити матеріали, що не відповідають стандартам журналу або неоформлені належним чином;
1.4. Редакція залишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при цьому головні результати та авторську стилістику;
1.5. Розміщенні в журналі авторські матеріали відображають особисту точку зору дослідників, яка може не співпадати із точкою зору редакції.

Етичні аспекти:

2.1. Текст статті має бути оригінальною розробкою автора або авторського колективу, що не була опублікована раніше в жодному іншому виданні в нинішній або близькі до неї форми;
2.2. Стаття не має знаходитись на розгляді в редакціях інших видань, аби уникнути усі можливі конфлікти інтересів;
2.3. Стаття не має містити матеріалів, що порушує авторські права (текст та графічні матеріали);
2.4. Автори несуть відповідальність за плагіат, в т.ч. за некоректне перефразування фрагментів робіт інших дослідників без послиання на відповідне джерело;
2.5. У випадку виявлення порушень одного або кількох із вищезазначених пунктів, редакція відхиляє матеріал автора та має право не приймати більше його статей до публікації в подальшому.