НАДОБКО Сергій Володимирович

декан факультету аудіовізуальне мистецтво та заочне навчання, кандидат юридичних наук, доцент2012 р. – закінчив інститут підготовки кадрів для органів МВС України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого з відзнакою. Спеціальність — правознавство, кваліфікація — юрист;
2013 р. – закінчив магістратуру Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за державно-правовою спеціалізацією із відзнакою;
2013-2016 рр. – здобувач кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
2016 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право»;
2020 р.– наказом Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2020 року №1471 присвоєно вчене звання доцента;
2021 р. – наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2021 року № 95 включено до складу експертної комісії з проведення антидискримінаційної експертизи при МОН України.
Почесний спікер Європейської асоціації студентів права «European Law Students' Association» (ELSA) та акредитований експерт у сфері антидискримінаційної політики України.
Має близько 100 наукових праць присвячених проблемам державотворення, основам правам, галузям фінансового, адміністративного та інформаційного права.
За багаторічну сумлінну працю нагороджений відомчими відзнаками та подяками МВС України, органів місцевого самоврядування, громадських організацій.


БЕДРІНА Надія Сергіївна

кандидатка культурології, доцентка кафедри аудіовізуального мистецтваЗакінчила Харківську державну академію культури за спеціальністю «Культурологія» (2010 рік, з відзнакою).
У 2014 році захистила кандидатську дисертацію.
Веб-дизайнерка. Авторка понад 20 наукових публікацій. Бере активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

ШАУЛІС Катерина Костянтинівна

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри аудіовізуального мистецтваЗакінчила Харківську державну академію дизайну і мистецтв за спеціальністю «Мистецтвознавство» (2011, з відзнакою), закнічила аспірантуру академії за спеціальністю «Образотворче мистецтво».ХАРАМАН Даріна Ігорівна

студентка 1 курсу магістратури «АВМ та заочне навчання»Кураторка міжнародних проєктів, авторка науково-популярних статей, експертка.

КАСЬЯНЕНКО Тетяна Володимирівна

викладач кафедри аудіовізуального мистецтва,
директор Мистецького Центру HudpromArtМає попередню вищу освіту (Харківський авіаційний інститут).
У 2018 році закінчила ХДАДМ з відзнакою, здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (освітня програма «Мистецтвознавство, графічні практики»).
З 2019 навчається в аспірантурі ХДАДМ за спеціалізацією 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».
Куратор та співкуратор багатьох виставок, зокрема закордонних.