СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №02, 2011 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН, ДИЗАЙН-ОСВІТА

Борцова К. О. Іппологія у графіці М. С. Самокиша.
Вергунов С. В., Вергунова Н. С. Современные тенденции и перспективы развития CADCAMCAE-систем. Часть 1. Тенденции.
Ветоха-Копадзе М. Є. Європейські впливи на процес формотворення українського форменого одягу кінця ІХ - першої третини ХХ століття.
Жирякова В. Г., Обуховська Е. В. Трансформативні об'єкти як засіб оптимізації житлового простору людини.
Завадская О. И. Эрго-дизайнерские особенности формирования предметно-пространственной среды для детей инвалидов.
Комашко Н. В. Використання комплексу методів навчання на заняттях з комп'ютерної графіки при підготовці майбутніх дизайнерів.
Косенко О. І. До питання класифікації колекцій сучасного одягу в практиці західно-европейських країн.
Кузьмина Т. В., Мироненко В. П. Історичні аспекти застосування вишивки у дизайні одягу.
Лагунова А. В. Дизайн текстильных изделий.
Мадієвська О. В. Відображення української національної спадщини у дипломних проектах випускників спеціалізації графічного дизайну ХДАДМ.
Максименко А. Е. Системно-исторический анализ профессиональной подготовки специалистов-дизайнеров.
Мараховський А. А., Марейчева М. М. Формоутворення комунікативних просторів в дизайні інтер'єру медіатек як відзеркалення новитних технологий.
Мироненко В. П., Кулик Я. Г. Комплексний аналіз процесу проектування комплекту для дітей дошкільного віку.
Мицай Ю. В. Етапи становлення і розвитку кафедри дизайн харківської державної академії дизайну і мистецтв (ХДАДМ).
Обуховська Е. В., Мартинюк М. С. Особливості вибору освітлювальних приладів для інтер'єрів середніх навчальних закладів.
Обуховська Л. В. Форма фонтанів еволюція, класифікація, тенденції розвитку.
Прокопчук І. В. Проектно-образне рішення інтер'єрів у творчості Каріма Рашида.
Сергеєва Н. В. Шрифт в дизайні міського середовища аспекти розгляду проблеми.
Скляренко Н. В. Дизайн і аналіз особливості співвідношення у сучасній дизайн-освіті.
Снісар Н. О. Візуальне сприйняття як невід'ємна частина процесу образного мислення та творчості студентів-дизайнерів.
Франків Р. Б., Крайківська С. Р. Мотиви тропіків як елемент дизайну предметно-просторового середовища.
Шаталова Ю. В., Мироненко В. П. Авангардизм и деконструктивизм в творчестве современных западных модельеров.
Яремчук О. М. Еволюція об'ємно-просторового моделювання в дизайні.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Алфьорова З. І. Цифрове телебачення як інструмент новітнього пластичного мислення.
Білик А. А. Ігровий елемент в творчості художників-футуристів.
Величко В. М. Степан Яремич - учень і популяризатор творчості Миколи Ге.
Демиденко О. І. Аналіз методики викладання дисципліни академічний живопис для студентів спеціальності дизайн у технічних університетах.
Дробот А. О. Мозаїчний комплекс у Донецьку групи українських митців на чолі з Г. Синицею (мовою архівних документів).
Заргарян И. В. Роль специальных дисциплин в формировании колористического восприятия у студентов-дизайнеров.
Карпенкова Н. И. Конструктивное рисование. Внедрение системы упражнений проекционного характера в процессе графической подготовки студентов-дизайнеров.
Королєвский В. М. Етнічні мотиви у сучасному українському плакаті.
Лоліна Н. А. Регіональні особливості символіів та знаків української народної писанки.
Лубенський В. І. Основи академічного живопису.
Луговський О. Ф. Архітектурні витоки в практиці макетування.
Матвеева Ю. Г., Омельченко П. Н. Иконография первохристианских образов в церковном шитье символика креста.
Роготченко А. Орнаментальное кузнечество посттоталитарного периода украинский путь развития.
Хамула Д. В. Нисхождение и восхождение бога между посюсторонним и потусторонним мирами. Культовый зооморфизм семантика, иконография.
Яковець І. О., Лясковська О. О. Фрактал - математика мистецтва. Дослідження природності фрактальних проявів.

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Бреславець Г. М. Фольклорний текст у творчості Алли Загайкевич (на прикладі музики до фільму Мамай).
Гур'янова Н. М., Зворська Н. А. Вдосконалення виконавської майстерності - найважливіший аспект формування музичного мислення майбутнього вчителя музики.
Жарких Т. В. Звуковой символизм как вокально-эстетический приём в поэтическом тексте вокального цикла <<Поэмы для ми>> О. Мессиана.
Завісько Н. З. Особливості творчого процесу українських композиторів і його зв'язок з кордоцентризмом (на прикладі постаті Станіслава Людкевича).
Колчанова Л. Н. Классическая живопись как содержательная основа этюдного метода.
Марковська З. І. Єврейські партії початку ХХ ст. в процесі державотворення України.
Плужников В. Н. Исполнительское искусство Р. Вагнера-Дирижера.
Рудницький О. М. Риси імпресіонізму у формуванні нового фортепіанного мислення (на прикладі творчості Миколи Колесси).
Судьева Н. Л., Садовничий Э. В. Степень влияния прометеевской идеи на развитие античного общества.
Штонда И. В. Проблематизация концепта судьбы мира в скандинавской мифологии.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2011 р.