СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №03, 2011 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН

Безсонова Л.  М. Морфологія логотипа в системі ідентифікаційної знакової.
Вергунов С.  В., Вергунова Н.  С. Современные тенденции и перспективы развития cad/cam/cae-систем. Часть 2. Перспективы.
Герасимюк К.  О. Особливості формування образу поліграфічної продукції методом прорізання.
Голобородько В.  М., Опалєв М.  Л. Формування дизайн-ергономічних вимог до користувацького інтерфейсу web-сайтів.
Голуб І.  М., Дяків О.  В. Типологія зовнішньої реклами історія, трансформаційні процеси , художнє оформлення.
Грисюк М.  П. Дитяча книга Західної України: видавництва, особливості, сучасний стан.
Жубр В.  А. Разработка комплекса функциональных условий при проектировании упаковки с привлечением бионики.
Іваненко Т.  О. Біфункціональність акцидентного шрифту: реклама і мультимедіа.
Лагунова А.  В. Композиционное решение в дизайне текстильных изделий (Статья 2-ая).
Малік Т.  В. Особливості викладання середовищного дизайну в мистецьких вищих навчальних закладах.
Махмудова Г.  И. Двусторонний футерованный трикотаж.
Мироненко Н.  Г. Діяльність "Бойчукістів" на будянському фаянсовому заводі (1917-1941).
Олексієнко А.  М., Мироненко Н.   Г. Пошук концептуальних рішень архітектурного благоустрою та ландшафтного дизайну екоселищь для студентів.
Рубець Ю.  В. Проблеми образотворення дитячих майданчиків м.  Луцька
Сергиенко Е.  Н., Чабанова Е.  А. Воздействие яркости и цветности освещения на восприятие интерьерной среды.
Смоляр О.  В. Історія та характеристика концептуального аналізу садово-паркового мистецтва Європи.
Соболев А.  В. Особенности социальной ответственности и этики в области дизайна визуальных коммуникаций.
Степанян Ю.  Г., Ткачук В.  І. Про ідеологему сучасного композиційного поступу.
Терешкун А.  В. До питання дизайн-освіти в України: культурологічний аспект.
Франків Р.  Б., Янів А.  Ю. Трансформація образоформуючої ролі декоративного освітлення в сучасному дизайні.
Целуйко Ф.  В. Базовая методика обучения дизайнеров программам векторной графики.
Яремчук О.  М. Маркувальні знаки в дизайні шрифтових аркушевих видань.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Алексєєва О.  М. Мистецькі угрупування в художньому житті Криму 1900 – 1920-х років.
Голембовська Л.  С. Декоративна інтерпретація академічних завдань з живопису.
Дзюба М.  А. Михайло Яремків: живописець та теоретик.
Кишкурно Е.  П. Студийное движение в Харькове в конце XIX - начале ХХ века.
Ковальова М. М. Український портрет кінця XVII - XVIII століть як історико-культурне явище. Корнєв А.  Ю. Вплив козацтва на формування ідеалів української спільноти.
Матвеева Ю.  Г. Прообразы храмовой завесы и иконография византийских литургических текстильных произведений VI в.
Одрехівський Р.  В. Солярні знаки у декоративному різьбленні церков в Галичині.
Пинчук В.  П. Бернадский – портретист.
Полтавець-Гуйда О.  В. Формальне композиційне рішення як основа твору образотворчого мистецтва.
Сапак Н.  В. Тенденції розвитку меморіальної пластики півдня України ХІХ  початку ХХ ст. на прикладі некрополю міста Миколаєва.
Сафонова Т.  В. Християнська символіка в українському екслібрисі (на прикладі образа святого Георгія).
Станіславська К.  І. Мистецько-видовищні ознаки сучасного боді-пейнтінгу (малювання на тілі).
Суховей А.  Н. Литературный дискурс в философии Платона.
Чурсіна В.  І. Деякі аспекти формування творчої особистості.
Щербакова О. О. Стан дослідженості творчо педагогічної діяльності М.  С.  Самокиша в російському та українському мистецтвознавстві.

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Галонська О.  І. Шляхи становлення державної української музичної комедії (з історії театрального руху Харкова першої третини ХХ століття).
Городнянский Д.  Л., Кирилин В.  Ю. Теория восточной живописи как средство повышения выразительности киноязыка.
Дзюбак Д.  Р. Тип фортепиано и музыкальные тексты Л.  ван Бетховена.
Карчова Ю.  І. Історична еволюція форм побутування пісенного фольклору в українській музичній культурі XIX - XX століть.
Курінна Г.  В. Концепт "конструкції" кіносценарію в контексті американської сценарної школи.
Марценюк Г.  П. Формування зарубіжних духових шкіл та їх вплив на становлення українського тромбонового виконавства.
Медведева В.  В. Театральная маска как один из способов трансформации сценического образа.
Онученко Н.  С. Метод комплексной оценки знаний учащихся детских музыкальных школ по курсу сольфеджио.
Шейко А.  О. Релігійна тематика у хоровій творчості Гоффредо Петрассі.
Шемет Л.  В. Фольклористичний рух в Україні та діти.
Шехтман А.  М. Исполнительский стиль Цары Леандер в контексте тенденций немецкой эстрады в канун второй мировой войны.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2011 р.