СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №04, 2011 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН

Будзило М. А. Способи функціональної організації навчальних приміщень художнього спрямування.
Бондаренко І. В. Екологічний підхід у  проектуванні середовища: вимоги та переваги використання модульних об'єктів.
Вітчинкіна К. О., Тимошевський В. І. Обґрунтування дизайну одягу як творчої проектно-художньої діяльності.
Іваненко Т. О. Емоційний потенціал акцидентного шрифту.
Квитка О. Л. Лингвистические методы в анализе явлений современного визуального языка.
Клевцов В. П. О терминологии 3d-формообразования в интерфейсах САПР.
Кузнецова І. О., Арбузова К. М. Використання гнутої фанери в елементах інтер'єра в стилі оп-арт.
Луговський О. Ф. Мистецтвознавчий аспект в практиці судномоделювання.
Макарова А. Л. Линия как формальный элемент визуального языка (Средства визуализации информации и образа в графическом дизайне).
Мараховський А. А. Стилі в дизайні першої половини ХХ в. у контексті синтезу мистецтв.
Опалєв  М. Л., Штадченко Ю. Б. Складова графічного дизайну в арт-об'єктах польських майстер-класів фестивалю "Кишенька Вінсента".
Островецька М. О. Методика викладання дисципліни "маркетинг fashion-бізнесу" при  підготовці спеціалістів в області дизайну одягу.
Позняк А. Г., Бондаренко И. В. Формирование торгового пространства с учетом особенностей поведения и восприятия его покупателем.
Поліщук Г. В. Історичний аспект використання політипажу як наочного матеріалу на прикладі медичної літератури.
Поліха Л. Я. Дизайн господарсько-кооперативних видань Закарпаття початку ХХ століття.
Романенко Н. Г., Афонін В. А., Галицька О. В. Дизайн в контексті загальнолюдських цінностей.
Северин В. Д. Выставочный дизайн в коммуникативном пространстве современного искусства.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Беднар В. А. Методологія розгляду творчості Олександра Грена у контексті розвитку українського авангардизму.
Боднарчук В. Д. Групові мистецькі акції у львівській професійній кераміці другої половини ХХ ст.
Борцова К. О. Батальна графіка М. С. Самокиша.
Виноградов В. Романтична тенденція в архітектурно-просторовому середовищі Ялти 80-х рр. ХІХ - 10-х рр. ХХ ст.
Гнатюк Л. Р. Поняття "образ" та "ікона" зі східнохристиянської перспективи.
Гончарук О. Портретна скульптура Львова 1960 - першої половини 1980-х років: традиції та новаторські рішення.
Дзюба М. А. Графіка художника-педагога Миколи Щерби.
Дробот А. О. Фольклорне мистецтво як джерело національного стилю нонконформістів. Теоретичний аспект. (мовою архівних матеріалів).
Евтушенко С. В. Если обобщать.
Жердев В. В. Образы ветхозаветных священников в иконостасе русского храма в Бад-Наугайме.
Зорко А. Є. Методичні засади роботи над пейзажним етюдом.
Ковальова М. М. Основні етапи дослідження українського портрета кінця XVII - XVIII століть.
Козловська Є. А. Відображення образу козака у польському мистецтві кінця ХІХ - початку ХХ у контексті польсько-українських відносин.
Лубенский В. И. Колорит в живописи: теория и практика.
Омельченко О. В. Атрибутика и композиционно-стилистические формы мотива креста в иконографии св. Николая.
Рубцов В. А. Психологические типы художников и особенности их творческих подходов в керамике.
Сапак Н. В. Деякі аспекти розвитку художнього металу ХІХ - початку ХХ століття на прикладі архітектури міста Миколаєва.
Тобілевич Г. М. Декоративна пластика: термінологічний аспект.
Урсу Н. О., Березіна І. В. Храми-фортеці на теренах Хмельниччини.
Хамула Д. В. Феноменология религиозного мифа в античности.
Храмова-Баранова О. Л. Метрологія і стандартизація як основа розвитку технічної культури на теренах України в давнині.
Чурсіна В. І. Побачити - значить зрозуміти (до питання професіоналізму у сучасному мистецтві молодих).
Шарибжанова А. А., Шарибжанов Р. В., Терницкий С. Н. Символика власти османского султана: фантастические звериные образы на ятагане Cулеймана Великолепного.
Шулик А. Г. Графічна діяльність В. Гаґенмейстера на тлі існування художньо-промислової школи у Кам'янці-Подільському.
Яковець І. О. До питання про сучасний музейний менеджмент: загальні поняття та методи управління.

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Апчел О. А. Особливості тем і художні принципи документального театру.
Бугайова В. О. До проблеми професійного проведення сучасного весілля на Слобожанщині.
Гладких А. В. Штрихи твердої атаки та техніка їх виконання на духових інструментах.
Гумарова Э. С. Методологические основы выявления черт национальной стилистики в крымскотатарской песне и романсе.
Козак О. І. Музичний конфлікт у царині європейського симфонізму.
Королевський В. В. Розвиток ладо-функціонального слуху учасників аматорських хорових колективів.
Кушнір А. Я. Специфіка спадковості традицій в українському флейтовому мистецтві.
Ларін Є. М. Музична пам'ять в процесі підготовки диригента.
Лошков Ю. І. Домрове виконавство в Україні (початок ХХ ст.).
Марценюк Г. П. Етапи становлення і розвитку Харківської виконавської школи тромбона.
Попов Ю. К. Артистизм С. Рахманинова и специфика его проявления в творческой деятельности русского музыканта.
Рынденко О. В. О программном пантеизме в творчестве Оливье Мессиана.
Рудницький О. М. Неокласичні тенденції у творчості Миколи Колесси -розвиток традиції та нове переосмислення.
Семеренко Л. Ф. Postludium Альфреда Шнитке.
Соболєва О. Д. Вплив української народної пісні на формування та розвиток співака-початківця.
Федорченко А. С. Мастера джазового вокала.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2011 р.