СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №05, 2011 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН, ДИЗАЙН-ОСВІТА

Добрянський І. А., Федоров О. В. Креативний компонент структури підприємницької культури дизайнера.
Вовченко Є. Д., Храмова-Баранова О. Л., Афонін В. А. Внесок родини Бобринських у культурну спадщину України: минуле і сьогодення.
Калашникова Е. А. Изобразительный аспект визуального языка графического дизайна 60-х годов ХХ века.
Лопухова С. О. Дизайн - мистецтво художника і розрахунок аналітика.
Луговський О. Ф. Екологічний аспект в практиці навчального макетування на спеціалізації "промисловий дизайн".
Мала Т. В. Реалізація моделі трансформації навчальної діяльності студента в професійну діяльність фахівця в процесі підготовки майбутніх дизайнерів книги у внз.
Мараховський А. А. Стилі в дизайні другої половіні ХХ ст. у контексті синтезу містецтв.
Прусак В. Ф. Формування системи екологічної підготовки дизайнерів: синергетичний підхід.
Соболєв О. В., Поліщук Г. В. Еволюція технічних засобів відтворення політипажу.
Удріс Н. С. Соціальність комерційної реклами - тенденція в рекламній комунікації останнього десятиріччя.
Яковець І. О., Лясковська О. Фрактали та священні писання: варіаційне поєднання та ідентифікація.

ДИЗАЙН ПРОСТОРОВО-ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Георгієва О. С. Використання елементів народного житла в сучасному дизайнi середoвища.
Бородченко Н. В. Принципи формування внутрішнього простору кінотеатрів (кінець 60-х - початок 80-х рр. ХХс т.).
Демидюк Ю. В., Мироненко В. П. Аспекты адаптивности и мобильности в дизайне архитектурной среды.
Завадская О. И., Кулишов М. В. Экспериментальное эрго-дизайнерское проектирование предметно-пространственной среды (на примере центров раннего развития ребенка).
Марищук Т. В. Стилістичні ознаки художньо-промислових тканин для одягу в Україні: другої половини ХХ ст. - початку ХХІ ст.
Мигаль С. П. Дизайн просторово-предметного середовища в контексті нових технологійі вимог сталого розвитку.
Мироненко О. В., Мироненко В. В. Современные офисы. Полезная и функциональная предметно-пространственная среда.
Назарчук М. В. Формування нитки, як вагомий етап під час виготовлення тканини на території волинського полісся у ХIХ - поч. ХХ ст.
Рудик М., Прусак В. Ф. Предметний дизайн та дизайн інтер'єру з використанням оптичних ілюзій.
Шпільчак У. В. Колірний аналіз у вирішенні міського середовища.

МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИЗАЙНУ

Афанасьева С. И., Миргородская Н. В. Модный образ в искусстве немого кино и внедрение его в общественное сознание.
Бейлах О. Д. Ідея експерименту в мистецтві радянського авангарду 1920-х років.
Берлач О. П. Малярські осередки на Волині періоду ренесансу в контексті розвитку мистецької спадщини України.
Бірюков М. Ю. Графічний художній образ як процес пізнання навколишньої дійсності.
Голембовська Л. С. Біла деталь в академічній постановці з живопису.
Дзюба М. А. Самбірський музей та його експонати у публікаціях товариства "Бойківщина".
Золотухина Н. А. Художественные аспекты создания образа монументального произведения (на примере мозаичных панно Павла Грейсера).
Козловська Є. А. Вплив Дмитра Яворницького на розвиток козацької тематики в українському образотворчому мистецтві кінця ХІХ - початку ХХ ст.
Колесник Л. Є. Львівські живописці кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ століття, вихованці Віденської академії мистецтв.
Ламонова О. В. Ілюстрації Галини Галинської до казки Ш. Перро "Попелюшка" в контексті української графіки 1970-х рр.
Лісунова Л. В., Тимошевський В. І. Естетико - ментальне вираження антеїзму (любові до природи рідного краю) в українському народному розписі.
Романенкова Ю. В. Мотив наготы в западноевропейском искусстве ренессанса и маньеризма.
Сафонова Т. В. Міфологічні інтерпретації в українському екслібриси постмодернізму.
Сергеєва Н. В. Народне мистецтво: культурний потенціал транформації.
Сіксай І. О. Пейзаж у творчості художників Закарпаття другої половини ХХ ст.: огляд літературних джерел.
Чурсіна В. І. Робота на пленері. проблеми теорії і творчої практики.
Шевчук В. Г. Национальные корни изобразительного искусства украинского авангарда.

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Бай Е. Cтановление фортепианного стиля Чу Ванхуа: ранние сочинения.
Вербицька-Шокот І. Деякі тенденціі розвитку реквієму ХІХ сторіччя та їх вплив на "Requiem" Джузеппе Верді.
Зимогляд Н. Ю. Традиции педагогов-пианистов Одессы середины ХХ века в контексте развития пианистической культуры Украины.
Марков Л. В. Творчий шлях Маргарити Арнаудової (1960-ті - початок 70-х років).
Петренко И. А. Влияние прусской королевской династиии на музыкальную культуру европы XVIII -XIX вв.
Рябуха Н. О. Принципи внутріжанрової типології фортепіанної мініатюри в українській музичній культурі кінця ХІХ-ХХ ст.
Цинь Тянь. Образы родной природы в фортепианных сочинениях китайских композиторов.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2011 р.