СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №07, 2011 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН, ДИЗАЙН-ОСВІТА

Вергунов С. В. Скульптура, как объект промышленного дизайна.
Жлудько В. М. Дизайн-діяльність як засіб удосконалення фахової підготовки вчителів початкових класів.
Кузнецова І. О., Джоболда І. В. До питання використання терміну "гра" в дизайні.
Мироненко О. В. Дизайн технических средств реабилитации.
Силко Р. М. Український вимір дизайн-освіти (філософсько-історичний аспект).
Сухорукова Л. А. Особливості проектування в дизайні музикальної продукції.
Трегуб Н. Е., Севрюкова В. В. Взаимозависимость мебельных технологий и дизайна мебели.
Цимбалюк О. К., Маковецька Н. І. Становлення і розвиток журналів мод в Західній Україні (2-ї пол. XIX – 1-ї третини XX ст.).

ДИЗАЙН ПРОСТОРОВО-ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ветоха-Копадзе М. Уніформа в освітніх закладах України кін. XІX – поч. XX ст.
Гардабхадзе И. А. Особенности проектного управления процессами создания современной одежды.
Гнатюк Л. Р., Кравченко О. В. Візуальна комунікація як важлива складова дизайну інтер'єрів аеровокзальних комплексів.
Диалло Л. Т. Специализированные дизайн стредства помощи слабовидящим детям в интерьере.
Зеленкова В. А. Прийоми використання національної тематики в дизайні аеропортів та аеровокзалів.
Киселева А. А. Тенденции развития public art объектов в архитектурно-исторической среде города Киева.
Кисельова К. О. Можливості використання методу морфологічного аналізу в моделюванні одягу.
Кулішов М. В. Ерго-дизайнерські принципи модернізації спортивних майданчиків в спеціалізований об'єкт для занять фізичними вправами людей інвалідів.
Лабнюк Т. А. Основні правила і принципи проектування інтер'єру для етнографічного музею.
Лифар-Чавченко А. О. Колірні тенденції в сучасному дизайні одягу.
Марченко А. Д. Реновация как способ преобразования промышленной среды Одессы.
Мурашко Е. В. Интертекстуальность как междисциплинарное явление.
Підлісна О. В. Математична модель урахування дизайн-факторів виробничого середовища у визначенні ступеню комфортності промислового інтер'єра.
Прокопенко В. Л. Визначення автентичності меблевих виробів за допомогою порівняльної методики.
Прусак В. Ф., Кійко І. О. Деревина – споконвічний матеріал предметного світу людини.
Рудик Д. Є. Стилізація як засіб створення художнього образу в етнодизайні (на прикладі готельного комплексу "Кіцхоф").
Тюрикова Е. Н., Юнг И. С. Реализация средового похода в предпроектных исследованиях студентов – будущих дизайнеров архитектурной среды.

МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИЗАЙНУ

Аноричева-Єремка А. І. Роль історичної спадщини портретного жанру в навчальному процесі академічного живопису на 1-му курсі.
Бондарчук Н. О. Становлення принципів реалістичного живопису у творчості кримськотатарських митців. І пол. ХХ ст. (на матеріалі пейзажного жанру).
Горбатенко Л. П. Основные принципы гармонии в художественном образе.
Дудка Ю. В. Некоторые аспекты систематизации учебного материала по начальному курсу истории искусств (из опыта преподавания в школе эстетического воспитания).
Золотарева Ю. И. Социализация молодежи в условиях глобализации.
Коваль О. В. Живопись как проект визуальной репрезентации языка: вербально-визуальный синтез в теории искусства Ю. С. Степанова.
Колесник Л. Є. Мистецьке життя Львова кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття.
Корнєв А. Ю. Образи "ляхів", як "чужих" в українській пісенній епіці доби Хмельницького.
Кривенцова А. В. Автопортрет в живописи графике и скульптуре Харькова (на материале выставки "Новая антология: Автопортрет" галерея "Академия" 30 марта 2011 года).
Мироненко Н. Г. Художньо-стилістичні аспекти розвитку мистецтва будянського фаянсу.
Олійник В. А. Сучасний погляд українського художника-ілюстратора на оформлення дитячої книги (на прикладі творчості Костя Лавра).
Павлова Т. В. Василь Єрмилов: П'єро конструктивістської сцени.
Прищенко С. В. Стилістичні тенденції розвитку рекламної графіки кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Прокопчук І. Ю. Художньо-стилістичні особливості "виробничого мистецтва" та його концептуальні витоки.
Рущак О. В. Шрифт як основна складова в графічному оформленні періодичних видань Закарпаття другої половини ХІХ – початку ХХ століття.
Сапак Н. В. Искусствоведческий аспект в анализе архитектуры модерна юга Украины на примере города Николаева.
Семенюк В. І. Творчість Софії Петрівни Караффа-Корбут у контексті розвитку української графіки другої половини ХХ століття.
Соколюк Л. Д. "Бубновый валет" на выставке "Кольца" (Харьков 1912 г.).
Федина О. Я. Український народний костюм у контексті виставкової діяльності в Європі другої половини ХІХ століття.
Шулика В. В. Свято-Иоанно-Усекновенский храм в Харькове: история и архитектура.
Яковець І. О. Концепція розвитку музейного менеджменту і маркетингу (на прикладі Черкаського обласного художнього музею).


МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Голуб А. В. Специфіка поєднання сценічних об'єктів різних типів у межах однієї вистави сучасного театру анімації як характерна тенденція доби постмодернізму (стаття 1)
Могила (Васильєв) О. П. Сценічний етюд. Спостереження й імітація.
Островська К. В. Збереження та розвиток національної хореографічної спадщини.
Откидач В. М. Складові творчості естрадного співака (частина перша).
Русіна В. С. Традиційна пісенність Слобожанщини: історіографія та стан дослідженості.
Сольона І. В. До проблеми виконання "Всенічного бдіння" С. Рахманінова.
Филипчук М. С. Керівництво естрадним колективом в системі музично-творчої діяльності.
Цюлюпа Н. Л. Історичні аспекти становлення та розвитку національного фортепіанного виконавства (XVIII-XX ст.).


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2011 р.