СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №08, 2011 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН, ДИЗАЙН-ОСВІТА

Близнюк М. М. Інтеграція комп'ютерних технологій та етнодизайну: витоки та актуальність питання.
Вычегжанина Н. Ю., Мироненко В. П. Принципы биопозитивности в современных офисных зданиях (на примере творчества нормана фостера).
Гнатюк Л. Р., Бовкун М. С. Особливості формоутворення дизайну меблів еко-офісу.
Звенігородська Ю. В. Традиції художньо-промислової освіти в Харкові.
Косенко О. І. Особливості систематизації та періодізаціі костюму у ХХІ столітті.
Миргородская Н. В. Способы репрезентации модных образцов костюма: от манекена до манекенщиц.
Мироненко В. П., Дудка С.-Р. О. Екологічність у формуванні предметно-просторового середовища ресторанних комплексів.
Руденченко А. А. Формування основ фахової підготовки студентів мистецьких навчальних закладів засобами етнодизайну.
Сергеєва Н. В. Дизайн як естетика урбанізму.
Смоляр О. В. Концептуальна виразність стилю "вінтаж" в особливостях проектування інтер'єрів приміщень.
Тихонюк О. В. Витинанка в організації архітектурного простору.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Бесага М. Я. Рання графіка Івана Остафійчука.
Борецкая А. В. Влияние реформационных идей на изобразительное искусство Германии первой половины XVI в.
Волік К. С. Естетичне сприйняття натюрмортів Є. Г. Волошинова.
Гілязова Н. М. Храмові вітражі Івано-Франківщини кінця XX ст. (стилістика, іконографія та художнє вирішення).
Евтушенко С. В. Атрибуционные ремарки к архиерейским портретам из собрания НХМУ.
Зорко А. Колористичні пошуки в натюрмортах Олександра Шеремета.
Золотухин Ю. В. Графические особенности алхимической символики.
Каспарі О. П. Естетика образу природи в творчості Віктора Кошового.
Коваль О. В. Влияние лингвистического мышления на практику визуального искусства в харьковской графике и живописи наших дней (на материале творчества С. Каменного и А. Креминского).
Кривенцова А. В. Проблема индивидуального в фотографическом искусстве Харькова 1970-х – 1980-х в контексте советской эстетической программы (на материале автопортретов Е. Павлова).
Матвеева Ю. Г. Ткани в поэме Павла Силенциария: завесы или покров?
Мельникова У. П. Концепція кольоропису у творчості Віктора Пальмова.
Мельничук І. Ю. Натюрморт, інтер'єр – самостійні завдання під час літньої практики.
Пономаренко М. В. Свет как средство выразительности в произведениях живописи портретного жанра С. Прохорова.
Романенкова Ю. В. "Портрет неизвестного" (Герцога Алансонского (?) работы неизвестного мастера 1560-х годов из коллекции Государственного Эрмитажа: к вопросу об атрибуции.
Соколюк Л. Д. Бойчукісти в АРМУ.
Тормишева Ю. О. Реалізм в мистецтві нецке (від епохи Мейдзі до Другої світової війни)
Храмова-Баранова О. Л. Стандартизація і сертифікація: культурологічний аспект.
Чурсін О. В. Пленери та їх роль в сучасному пейзажному живопису Харкова.
Ярова В. С. Ліногравюри М. Фрадкіна в контексті розвитку українського мистецтва 1920 -1970-х років.

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Билык А. А. Гастроли МХТ в дореволюционной Одессе.
Голуб А. В. Історіографія передумов та тенденцій трансформації традиційної художньої форми в сучасному театрі анімації.
Зінченко В. В. І. Шамо. Фортепіанна сюїта "Картини російських живописців" (До питання втілення програмності в фортепіанних циклах українських композиторів другої половини ХХ століття).
Карелова В.   Ю. Харьковская школа гобоя: история и методика (последняя четверть XVIII – начало ХХ ст.).
Кравченко В. О. До питання про сили, що формують процес смислоутворення в музично-словесному творі.
Откидач В. М. Складові творчості естрадного співака (частина друга).
Рынденко О. В. Интерпретация фортепианных произведений Ф. Шопена в транскрипциях Л. Годовского.
Скляров А. Д. Драматургическая роль фортепианной фактуры в русском классическом романсе (на примере творчества С. В. Рахманинова).


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2011 р.