СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №10, 2011 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН, ДИЗАЙН-ОСВІТА

Безсонова Л. М. Новітні формальні тренди в проектуванні логотипа: амбіграма і фавікон.
Виноградова А. С. Элементы интерактивного дизайна в формировании предметно-пространственной среды выставочных экспозиций.
Гардабхадзе И. А. Повышение эффективности процессов создания современной одежды на основе принципов проектного управления.
Гнатюк Л. Р., Бовкун М. С. Параметричні показники посадкового місця кав'ярні як основа створення комфортного середовища відпочинку.
Гурдіна В. В. Сучасний видовищний сценічний костюм як художня провокація.
Звенігородська Ю. В. Український науковий дискурс: розвиток та сучасні проблеми художньо-промислової освіти.
Зимогляд Н. С., Попытайленко Т. С. Выбор одежды для нестандартных фигур с учетом иллюзий зрительного восприятия.
Дударець В. М. Композиційні прийоми створення сучасних майданчиків відпочинку в дизайні.
Квитка О. Л. Междисциплинарные аспекты семантики графического знака.
Кісіль М. В. Макетування в дизайні одягу: навчально-методологічний аспект.
Мироненко В. П., Борисенко Д. В. Научно-исторические предпосылки формирования фирменного стиля дизайна одежды медицинских работников.
Мироненко В. П., Пуголовок С. О. Переваги використання натуральних матеріалів в дизайні та архітектурі предметно-просторового середовища.
Сандік О. П. Принципи організації житлового середовища у сфері сільського зеленого туризму (на прикладі Херсонщини).
Чуркіна В. Г. До проблеми створення інформаційних електронних видань у вигляді путівника.
Юрова Т. М. Явище еклектики в ансамблях вбрання військових формувань України періоду національних змагань ХХ ст.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Алфьорова З. І. Лакуна як інструмент "конструювання" "символічного поля" в сучасній візуальній формі.
Кадурина А. О., Сапунова М. Ю. Культурологические символы в архитектуре Oдессы.
Кулішов М. В. Основні ергономічні принципи адаптації предметно-просторового середовища для людей маломобільної категорії.
Ламонова О. В. Анатолій Бондарович – ілюстратор дитячої літератури.
Лихвар В. Д. Деякі аспекти переживання реального і трансцендентного в мистецтві і релігії.
Майстренко-Вакуленко Ю. В. Традиції передвижництва та становлення авангардних напрямків в станковому рисунку Одеси кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Матвеева Ю. Г. Вклад императора Констанция в св. Софию Константинопольскую 360 г.: покровы или завесы?
Мельничук Л. Ю. Колекція творів мистецтва М. Фрадкіна — Г. Крігер.
Мироненко Н. Г. Будянський фаянс. Аналіз літератури та джерела.
Павельчук І. А. Інспірації постімпресіонізму в краєвидах Романа Сельського.
Сафонова Т. В. Виражальні засоби графіки в українському екслібрисі: пляма, силует.
Стеф'юк Р. Архітектонічні та художньо-стильові особливості панікадила – головного світильника гуцульської дерев'яної церкви.
Храмова-Баранова О. Л., Барон В. Метрологічний музей: культурологічний аспект і історичний досвід.
Чень Л. Знак І.Скульптура "Св. Онуфрій" в Рукомиші у творчій спадщині І. Пінзеля.
Чурсіна В. І. Техніка акварельного живопису у вирішенні зображувальних задач.
Янощак-Пшибила О. Я. Орнаментальні мотиви гончарних виробів Коломийського та Косівського осередків.
Яковець І. О. Новітні технології в музейній діяльності.

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Балабан О. І. Концепція виховання акторів та режисерів (метода театральної експресії).
Бесшапошникова Т. В., Школьнік С. Я. Практичне та методичне значення навчання навикам транспонування майбутніх педагогів-музикантів.
Воскобойнікова Ю. В. Використання групових тренінгів у підготовці майбутніх диригентів.
Галацан Г. В. Дослідження форм господарювання та фінансування американських неприбуткових театрів та розробка рекомендацій щодо використання досвіду.
Галонська О. І. Театральна критика Харкова про малі театральні форми міста (1909-1922 рр.).
Голуб А. В. Історіографія передумов та тенденцій трансформації традиційної художньої форми в сучасному театрі анімації.
Коваленко Ю. Б. Ритм как средство единения искусств в телевизионном произведении.
Мамбетова Г. Фольклорные истоки полифонических приёмов в Симфонии №4 для багламы с оркестром Мерзие Халитовой.
Осипенко В. В. Авторська концепція хорового концерту Є. Станковича "Господи, Владико Наш".
Федорченко А. С. Фольклор в джазе.
Халитова М. Роль оркестра крымскотатарского театра в развитии музыкального искусства Симферополя на нынешнем этапе.
Чжу Юаньюань. Жанрово-стилевая специфика концерта для скрипки с оркестром в контексте позднего периода творчества Роберта Шумана.
Шубенко Н. О. Феномен медіамузики в контексті полілогу культур.
Шумакова С. Н. Художественно-образная система в контексте циркового искусства.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2011 р.