СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №01, 2012 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН, ДИЗАЙН-ОСВІТА

Більдер М. А. Вплив альтернативних джерел енергії на естетичні відмінності транспортних засобів.
Божко М. С., Мироненко В. П. Особенности формирования женского нательного белья на протяжении веков.
Борисенко Д. В., Мироненко В. П. Современные методы формообразования в дизайне одежды медицинских работников.
Ганоцька О. В. Значення семіотики у сучасному дизайні пакування.
Георгієва О. С. Худoжньo-графiчна прoпoзицiя втілення національних ознак в сучасних житлових приміщеннях.
Дударець В. М. Фактори формування середовища ландшафтного дизайну (на прикладі Замкової гори в м. Київ ).
Жернокльова Л. К. Роль веб-сайту у формуванні образу сучасного закладу мистецтва.
Каримова Ф. А., Мироненко В. П. Исторические аспекты и особенности формирования одежды женщин-мусульманок.
Кіщук Н. Кушнірські вироби на Покутті і Західному Поділлі: конструктивно-технологічний аспект.
Коваль Л. М. Психофізіологічний вплив світло-кольорового середовища інтер'єру на життєдіяльність людини.
Курінна А. І. Архітектурно-планувальні характеристики екстер'єрів і інтер'єрів в дизайнерському проектуванні готелів.
Макогін Г. В. Український народний одяг в дослідженнях польських етнографів ХІХ ст.
Мироненко В. П., Саджая К. В. История возникновения ювелирных изделий.
Пригодін М. Д., Грищенко Т. М. Феномен проектної культури дизайну і впровадження його в навчальних закладах освіти від дитячого садочку до вузу.
Юрова Т. М. Вплив національних традицій на уніформу українських військових формацій у ХХ-ХХІ ст.
Яковець І. О., Чугай Н. М. Меблі-трансформер: передумови виникнення та механізми трансформації.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Абікулова М. І., Ржевська Ю. О., Прохорова І. А., Чепелюк О. В. Прядіння і ткацтво Нижнього Подніпров'я у фондах Херсонського обласного краєзнавчого музею (III – тисячоліття до н.е. – IV століття н.е.).
Бабій Н. Опришківська церква у селі Нижній Вербіж (1756-1808) в контексті барокової культури краю.
Береговська Х. Вплив основоположного-богословського вчення на усвідомлення й тематику сакрального мистецтва С. Гординського.
Бірюльов Ю. О. Пізній романтизм, веристичні та необарокові тенденції у скульптурах Юліана Марковського.
Гошовський Р. Нехрамові ікони – духовне осереддя профанного простору.
Золотухин Ю. В. Графические особенности системы водяных знаков.
Михайлова Р. Д. Образний зміст князівських печаток з Волині та Галичини.
Откидач В. М. Художня творчість: становлення та компоненти.
Підгурний І. С. Впровадження фотографічного доробку М. Грейма у реґіонознавство та пам'яткоохоронну справу.
Полтавець-Гуйда О. В. Становлення жанру історичної картини в Україні (кінець XIX- поч. XX ст.) в контексті розвитку європейського живопису.
Северин В. Д. Становлення виставкового дизайну як феномена культури.
Середа Н. Пам'ятник Богданові Хмельницькому у Чигирині (до історії створення).
Черній Л. А. Генеза українського малярства XIX - початку XX століття на тлі загально-мистецьких тенденцій доби.

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Балабан О. Недоліки в процесі професійного виховання акторів та режисерів в системі української фахової театральної та кіно освіти.
Гладких А. В. Імпровізація як засіб творчого розвитку студентів музичних закладів.
Лошков Ю. І. Домрове виконавство в Україні (друга половина ХХ ст.).
Мамбетова Г. Полифонические приёмы в Симфонии № 2 "AVDET" (Возвращение) Эльвиры Эмир.
Осипенко В. В. Авторська концепція хорового концерту Є. Станковича "Господи, Владико наш".
Метлушко В. А. Роль Карла Бермана в становлении кларнетового искусства.
Рябуха Н. А. Звукообраз как философско-эстетическая категория в музыке.
Чуркіна В. Г. Ментальні цінності в системі етновиховання кобзарів та лірників Слобожанщини.
Шейко А. О. Відлуння Ренесансу.
Щепакін В. М. Віденський піаніст Рудольф Фельдау в музичному житті Одеси ІІ половини ХІХ століття (за матеріалами періодичних видань).


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2012 р.