СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №02, 2012 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН, ДИЗАЙН-ОСВІТА

Брижаченко Н. С. Інтерактивні засоби формування інтер'єрного простору. Створення проекцій на площині.
Брижинська М. С. Херб Любалін – відомий графічний дизайнер Америки другої половини ХХ століття.
Квитка О. Л. Символ в графическом дизайне.
Лясковська О. О. Фрактальні структури в творах мистецтва: гра математичних форм та творчої уяви.
Малік Т В. Культура дизайну етно семіотичних країн.
Мироненко В. П., Каримова Ф. А. Что к лицу мусульманке на сегодняшний день?
Паславська Л. О. Орнаментально-композиційна система декорування українських керамічних мисок кінця ХIХ – ХХ ст.
Саджая К. В., Мироненко В. П. Современные ювелирные изделия для свадьбы.
Сухорукова Л. А. Анімаційні музичні ролики як засіб формування екологічної свідомості.
Фурса О. Педагогічне проектування і моделювання систем професійної підготовки майбутніх дизайнерів.
Шандренко О. М. Основні принципи створення графічної презентації модного бренду.
Юрченко І. А., Волошин В. В. Роль психології візуального сприймання в дизайні візуальної ідентифікації, інтер'єру та обладнання торгівельних мереж.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Береговська Х. Іконознавець та іконописець: Володимир Залозецький та Святослав Гординський в дискурсі неовізантинізму.
Боса І. Історія худжньо-виставкової справи в Єлисаветграді за матеріалами місцевої преси кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Верховодова Я. А. Горизонты творчества заслуженного Художника Украины Григория Ивановича Батия.
Гаврош О. Сигнітивні методи жанрового живопису Володимира Микити.
Гудак В. А. Роль основ об'ємно-просторових композицій в формуванні пластичного мислення митця.
Дяків О. В. Система творення яворівських майстрів ткацтва.
Евтушенко С. В. "Тезис Заборовского" (идентификация персонажей).
Кравченко О. Я. Портрет шляхтича Карла Готфріда Моріца Вутгінау (середини XVIII ст.) пензля невідомого автора з збірки ьвівського історичного музею.
Литовко Т. Ю. Твори мистецтва Сходу в колекціях Імператорського Харківського університету. До питання реконструкції східної колекції Харкова.
Лозова Л. Я. Християнізація авангарду: шлях Володимира Стерлігова.
Тарасенко А. Идеальное и обыденное в графике Одессы последней трети ХХ  века.
Шевчук В. Г. Ритмические ценности в картине мира украинского авангарда.
Шитов С. И. Трансформация эстетического сознания в эпоху модернизма.

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Бесшапошникова Т. В., Школьнік С. Я. Розвиток емоційності школярів засобами музичного мистецтва.
Говорухина Н. О. "Четыре песни миньон" Х. Вольфа на стихи из "Вильгельма Мейстера" И. Гете (опыт исполнительского анализа).
Гумарова Э. С. Принципы претворения поэзии в музыке и их значение для вокальной интерпретации (на примере русской романсовой лирики).
Дьяченко В  В. Теорія фонокомпозиції як мистецька технологія.
Жерздев А. В. Гитарные транскрипции вокально-фортепианных произведений в аспекте проблемы композиторско-исполнительского переинтонирования (на примере ""6 Schubert'sche Lieder" fur die guitar ubertragen" Й. К. Мерца).
Калашник М.  П. Профессионально-творческий тезаурус композитора.
Кириленко Я. А. Хоровой концерт В. Зубицкого "Гори мої": неофольклорная модель претворения жанра.
Крипак О. Л. Второй концерт для фортепиано с оркестром А. Караманова: претворение принципов конфликтной драматургии.
Курінна Г. В. Специфіка ігрових програм на сучасному телебаченні.
Мамбетова Г. Некоторые исследования структурной организации ладов в крымскотатарской народной и профессиональной музыке.
Халитова М. Отображение духовного мира личности в творческом процессе.
Шаповал О. В. Вплив комп'ютерних технологій на нові жанрово-тематичні утворення в кінематографі.
Шишкіна О. А. Формування інтонаційної культури мислення у виконавців народного напряму.
Щепакін В. М. Західноєвропейські народні музиканти на теренах України в ХІХ – на початку ХХ століть.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2012 р.