СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №03, 2012& р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН, ДИЗАЙН-ОСВІТА

Клевцов В. П. О системных свойствах компьютерных 3d-моделей в дизайне. Часть 2. Состав и структура  моделей
Лопухова С. О. Колір і  художньо-естетичний образ в  дизайні.
Олексієнко  А. М., Мироненко Н. Г. Успадкування народних мотивів у сучасному ландшафтному дизайні (на прикладі курсових проектів спеціалізації "Інтер'єр і обладнання" ХДАДМ).
Осколіп О. В. Суть мистецько-етнографічного феномену ярмарків Гуцульщини.
Подлевских М. Б. Влияние "экодизайна" на формирование образа современных "этно" интерьеров предприятий общественного питания.
Сергеєва Н. В. Постіндустріальні тенденції індустріального дизайну.
Топал А. С., Лысенко А. В. Цифровая живопись.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Волік К. С. Реставрація живописного твору Є. Г. Волошинова: практичні рекомендації.
Гілязова Н. М. Місце і значення художніх вітражів у сучасних житлових інтер'єрах Івано-Франківщини.
Голембовська Л. С. Особливості живопису натюрморту на факультеті декоративно-прикладного мистецтва та факультеті дизайну.
Евтушенко С. В. "Тезис Заборовского" (идентификация персонажей): имена.
Жердзіцький В. Є. Техніка станкового живопису.
Золотухина А. Ю. Восточные традиции в творчестве крымского художника-керамиста Февзи Сейтхалилова.
Золотухина Н. А. Мировосприятие художника В. Голынского.
Каспарі О. П. Відображення образів природи у тематичній картині 1950 – 1980-х рр. На матеріалі творів художників Луганщини.
Корнєв А. Ю. Поєдинок в Київській Русі: традиції та героїка.
Лубенский В. И. Живопись: в поисках "полутона".
Мазур В. П. Празниковий чин іконостасу Успенської церкви, м.  Львова (1616-1638 рр.). Його ґенеза на тлі розвитку високого іконостасу.
Соценко Н. Ф. Экфрасис в рассказе М. Павича "Дамаскин".
Форухи Манджили Фатеме. Традиции книжной иллюстрации в Иране: постановка проблемы.
Хорунжа Г. Християнські символи в орнаментальному оздобленні архітектурних пам'яток Львова XVI – XVII ст.
Чепелюк Е. В. Реалии времени и творческая позиция художника Курнакова Г. В.
Шитов С. И. Проблема оценки художественного произведения.
Юрчишин Г., Стеф'юк Р. Пам'ятки дерев'яного зодчества Гуцульщини. До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя.

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Балабан О. Ринкові засади організації роботи в галузі театру, кіно та телебачення.
Бєлявіна Н. Д. Особливості формування концертності в сакральній музиці римських храмів XVII ст.
Даюк Ж. Ю. Роль випускників Крем'янецького закладу (1805-1832 рр.) в культурно-освітньому розвитку Волинської губернії.
Мамбетова Г. Функционирование тематизма в творчестве современных крымскотатарских композиторов (на примере Симфонии для камерного оркестра Мерзие Халитовой).
Опанасюк О. Культурологічний вимір сучасної музики.
Поликарпова Н. В . Вокально-сценическая интерпретация в моноопере и ее специфика на примере монооперы В. Губаренко "Письма любви".
Польшин В. М. Принципи узагальнення засобів вираження в хореографії.
Рябуха Н. О. Звукообраз фортепіано у камерно-інструментальній творчості В. Сильвестрова.
Светличная О. А. Ритм в стихотворной драматургии.
Ткаченко В. Н. Композиторско-исполнительский стиль как ведущая тенденция гитарного творчества.
Ульянова В. С. Теоретичні аспекти розвитку творчих здібностей молодших школярів в умовах дозвілля.
Халитова М. Конкурс молодых композиторов "Маэстро" как фактор раскрытия творческого потенциала.
Чілікіна Н. О. Особливості існування театру танця в Україні.
Чуркіна В. Г. Трансформація семіосфери культури в умовах глобальної комунікації.
Щепакін В. М. Приватні музичні навчальні заклади Одеси кінця ХІХ – початку ХХ ст.: західноєвропейські традиції та впливи (I частина).
Щербіна І. В. Народні родинні традиції, як прояв самоідентичності та засіб духовного самозбереження етносу (на прикладі сучасної весільної обрядовості українців).


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2012 р.