СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №04, 2012 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН, ДИЗАЙН-ОСВІТА

Бабула Н. В., Скляренко Н. В. Особливості розвитку дитячої моди в історичному контексті.
Гетьман Ю. А. Сучасна народна іграшка в середовищі.
Гладун О. Візуалізація інформації: інфографіка.
Иваненко Т. А., Макарова А. Л. Гипербола как средство художественного выражения в логико-семиотической модели визуального языка.
Криштопайтіс В. В. Посткласична стилістика сучасної типографіки: тенденції та перспективи розвитку.
Львовський Ч. З, Львовська С. Ч. Порівняльний аналіз моделей художньо-образного вирішення середовища дитячих дошкільних закладів.
Островецька М. О. Аналіз сучасних методів дослідження, які використовуються при художньому проектуванні одягу.
Северин В. Д. Графічний дизайн у виставковій діяльності.
Терешкун А. В. Дизайнери львівщини в обличчях – продукт ЛНАМ.
Фурса О. О. Трансформації моделей дизайн-освіти в Україні.
Чугай Н. М. Використання принципів біонічного формоутворення при проектуванні меблів, що трансформуються.
Яковець І. О., Щуцька Ю. Є. Навігація як система орієнтування в музейному просторі.
Яремчук О. М. "ДИЗАЙН": походження терміна й еволюція означуваного ним явища.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Беличенко О. Л., Зборовец И. В. Последние дворяне в социокультурном пространстве ХХ века.
Бесага М. Я. Стильовий та жанровий діапазон живопису Івана Остафійчука 1980 – 1990 років.
Бескорса В. М. Монументальність і цілісна єдність композиції українського бароко.
Дяків М. В. Штрих до мистецтва Прикарпаття.
Дяків О. В. Етапи розвитку декоративного мистецтва Західного Поділля з найдавніших часів до ХI ст.
Лубенский В. И. Тон или цвет?.
Мазур В.  П. Іконографія чину Моління іконостасу Успенської церкви міста Львова (1616-1638 рр.) на тлі розвитку даного чину в українських іконостасах.
Максимів М. Художньо-стилістичні особливості ілюстрацій Антіна Манастирського до дитячої літератури 1920 – 1939 рр. (Співпраця із видавництвом "Світ Дитини").
Омельченко О. В. Мотив креста в иконографической программе иконостаса Спасо-Преображенского собора села Большие Сорочинцы.
Петрикова В.  Т. С. В. Рибін і педагогіка мистецтва (історія особистості).
Степанян Ю. Г. Опыт пленэрной практики.
Ткаченко Р. В. Телесные модификации женского образа в современных массмедиа.
Ужинський М. Ю. Творче застосування процесорів ефектів у мистецькому просторі.
Хмельницький В. О. Особливості виникнення іконопису на Слобожанщині.

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Александрова О. А., Степаненко А. А. Гимнографические тексты православного обихода в цикле "Песнопения и молитвы" Г. В. Свиридова.
Башмакова Н. В. Классификация разновидностей мандолины: признаки и подходы.
Дрига К. І. Ансамблеве виконавство в мистецькому контексті бароко.
Інюточкіна Н. В. Витоки розвитку австро-німецької ліричної пісні з інструментальним супроводом у XVIII ст.
Кононова И. В. Народно-инструментальное исполнительство: инновации и перспективы развития (на примере турнира «Terem crossover).
Конончук В. О. Генеза, основні вектори та перспективи розвитку естрадної – джазової освіти в Києві (до 30-річчя відкриття естрадного відділення в Київському державному музичному училищі імені Р. М. Глієра).
Мамбетова Г. Современная техника письма в "Каприччио для скрипки с оркестром" Мерзие Халитовой.
Мельничук О. М. Національна проблематика у творчості м. Костомарова та я. Мамонтова в контексті романтичної та модерністської культур.
Петрів В. Ю., Борейко Г. Д. Шляхи розвитку театрального мистецтва в Україні.
Ульянова В. С. Теоретичні основи акторської майстерності в професійній діяльності.
Щепакін В. М. Приватні музичні навчальні заклади Одеси кінця ХІХ – початку ХХ ст.: західноєвропейські традиції та впливи (ІI частина).
Щербіна І. В. М. Ф. Сумцов: історія та сучасність слов'янської фольклористики.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2012 р.