------WebKitFormBound Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts

СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №05, 2012 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН, ДИЗАЙН-ОСВІТА

Коваль Л. М. Проектні Світло-кольорова композиція в інтер'єрі.
Малік Т. В., Колоцей Ю. Оптичні ілюзії в торгових інтер'єрах.
Мельник О. Я. Мотиви народного мистецтва у дизайні української дитячої книги ХХ століття.
Сбитнева Н. Ф. Особенности стилистического развития графического дизайна в Украине в 80-е годы ХХ ст.
Северин В. Д. Виставкова справа в Україні.
Смоляр О. В. Сучасні архітектурно-дизайнерські тенденції готельно-ресторанних комплексів в особливостях створення стилю "неомодерн".
Струтинська Ю. В. Розвиток закладів громадського харчування Станіславова кінця XIX – першої третини XX століття: оціокультурні та етнічні впливи.
Фурса О. О. Мистецька та економічна детермінованість комплексного розвитку дизайну і дизайн-освіти.
Чепелюк О. В., Новикова О. А. Становлення та розвиток інформаційного дизайну.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Берлач О. П., Чихурський А. С. Біографічні аспекти становлення творчості А. Лазарчука "волинського періоду".
Глушич А. О. Сучасні тенденції розвитку музейної експозиції.
Коваленко Н. П. Мистецька спадщина Івана Гончара – скульптора, живописця, графіка, мистецтвознавця, етнографа, громадянина.
Костюк М. П. Система вправ з англійської мови для формування навичок мовлення студентів художніх спеціальностей.
Котляр Е. Р. Роль этнографических экспедиций в открытии художественного мира штетлов.
Кузнецов  І. О., Лобода О. В. Засоби створення сучасного національного українського інтер'єру.
Мазова Е. В., Чечик В. В. Сценическая конструкция как архитектоническая основа пространственной организации в станковом творчестве А. Г. Тышлера.
Осадча О. А. Семантика орнаментальних мотивів у декоруванні українських хатніх ікон.
Павлова Т. В. Символический образ штетла (выставочный проект Евгения Котляра).
Підгурний І. С. Типологія та атрибутика паспарту художніх фотографій Михайла Грейма.
Пономаренко М. В. К вопросам анализа формы в произведениях живописи портретного жанра.
Степанян Ю. Г. Скульптура в пластике городской среды.
Ткаченко Р. В. Массовая культура и музейная среда.
Штець В. О. Пленер як засіб трактування краєвиду закарпатськими пейзажистами.
Шумська Я. І. Перформанс — мислення.

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Бай Е. Звуковой мир фортепианных сочинений Алексины Луи.
Білик А. В. Проблеми розвитку масової музичної культури.
Верхівська М. Проблема історико-культурного виховання молоді в Україні.
Жерздев А. В. Жанр и жанры музыки в гитарной спецификации.
Карелова Г. В. Функции Багатели в контексте творческого наследия Людвига ван Бетховена.
Кириллова О. М. Раннее развитие. В ногу со временем.
Коновалова Г. О. Класичний танець як засіб формування виконавської культури.
Куприяненко Э. Б. Альтовый стиль в камерно-инструментальном ансамбле – становление и этапы развития.
Курінна Г. В. Сучасна телевізійна реклама: особливості сценарної роботи.
Літвінова С. А. Культуротрансляційна функція псалма та псалмових жанрів у мистецтві.
Мельник А. В. Тенденции и этапы становления стиля вокальной школы Харьковской консерватории.
Рощенко О. О. Комунікативна діяльність студентів.
Русалова А. Г. Петербург как город-Ludus в мюзикле "Любовь в стиле Modern" Владислава Панченко.
Снєдкова Л. А. Сучасне ансамблеве музикування за участю баяна та акордеона в Слобожанщині.
Тарасова О. А. Хоровое пение как репрезентативный тип шведского искусства.
Ткаченко В. Н. Истоки универсализма в гитарном мышлении Новейшего времени: Ф.Таррега "Венецианский карнавал".
Хоцяновська Л. Ф. Генезис танцювальної імпровізації у ХХ ст.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2012 р.