СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №07, 2012 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН, ДИЗАЙН-ОСВІТА

Божко Т. О. Проектні концепції у графічному дизайні.
Борисов Ю. Б. Голландський досвід у практиці формування міського середовища: можливості використання в навчальному процесі.
Глушич А. О. Середовищне проектування в творчому доробку студії на Сенежі.
Гончар О. В. Англійська мова в сфері професійної комунікації майбутнього дизайнера.
Коваль Л. М. Композиційні прийоми світлоформоутворення огороджувальних конструкцій і предметногонаповнення інтер'єру засобами led-джерел.
Косенко О. І. Наукові підходи до вивченя структури художньої системи "колекція".
Литвинюк Л. К. Маркетингові дослідження як невід'ємна складова допроектної підготовки.
Лоїк Л. Г. Роль графічного дизайну в сучасному суспільстві.
Лясковська О. О. Фрактальна самоподібність як принцип формоутворення меблів.
Мільчевич С.  І. Промисловий дизайн Закарпаття кінця ХІХ – початку ХХ ст. у системі європейських культурних цінностей.
Олексюк-Тихоліз Я. Б. Культура гуцульського одягу поміж традицією та інновацією.
Олійник О. П., Шпичка І. М. Елементи композиції у формуванні художнього образу інтер'єрів спеціалізованих дитячих дошкільних закладів.
Поліха Л. Я. Конструктивізм у дизайні періодичних видань Закарпаття 1919-1944 рр.
Турко Х. В. Плахтові тканини Зеновії Михайлівни Шульги: збереження традицій в період глобалізації.
Храмова-Баранова О. Л., Афонін .А., Василенко А. С. Репрезентація спеціалізованих видань з архітектури у ХХ ст. засобами графічного дизайну: сторінки історії.
Яковець І.  О., Гладун О. Д. Концепція розвитку сучасного музею: динамічний музей.
Ли Янли. Китай на промышленных выставках в эпоху поздней Цин (1851-1911).

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТВЕЦТВО

Боярко-Долженко В. О. Часові і просторові зміщення в українському малярстві ХV ст.
Ваврух М. Графічні творіння Зоряни Гуцуляк – віддзеркалення її душі.
Гамалія К. М. Кікладська культура: культурогенетичні потенції та трагічна загибель.
Гончарук О. Портрет у творчості львівського скульптора Івана Самотоса: образно-пластичні концепції.
Гуцул І.  А. Професійний мейнстрім та сфери інтересів подільського художника-педагога В. Гаґенмейстера.
Золотарчук Н. І. Зображення процесійного хреста на церковних печатках західноукраїнських єпархій.
Ламонова О. В. Творчість Світлани Дубцової в контексті української книжкової графіки 70-80-х рр. ХХ ст.
Мазур В. П. Іконографія намісного чину іконостасу Успенської церкви міста Львова  (1616-1638рр.) та її сюжети.
Павлова Т. В. Художньо-стилістичні напрямки в українському пейзажі І третини ХХ ст. (харківське мистецьке коло).
Сич М. До постановки проблеми збереження та реконструкції скульптурної частини парку "Олександрія".
Форухи Манджили Ф. Традиции оформления книги в Иране: эстетические и технологические аспекты.

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Бабій О. П. Втілення внутрішнього сенсу опери "Тангейзер" Р. Вагнера засобами режисерського театру XX – XXІ століть.
Бурган О. Л. О фортепианных дуэтах Ф. Шуберта.
Варакута М. І. Особливості хорових сцен у ІІ дії фольк-опери "Цвіт папороті" Є.  Станковича.
Денисенко Ю. М. Дослідження проблем співвідношення української мови та культури у творчості діячів української діаспори ІІ половини ХХ століття.
Коваль О. О. Інформаційний світогляді філософія культури сучасного суспільства.
Коновалова Г. О. Особистісні та професійні якості педагога-хореографа як фактор ефективності освітнього процесу.
Мамбетова Г. Р. Полифонические приёмы и современная техника письма в "Эпитафии для виолончели и струнного оркестра" Мерзие Халитовой.
Марков Л. В. "Лебединое озеро": взгляд из XXI столетия.
Петренко И. А. Принц Луи Фердинанд Прусский – жизнь и творчество на рубеже эпох.
Резнік О. Л. Проблеми сценографії у постановці експресіоністичних п'єс в театрах України 20-х років ХХ століття.
Хоцяновська Л.nbsp;Ф. Балетний академізм і танець-модерн: хореографічне протистояння першої третини ХХ ст.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2012 р.