СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №08, 2012 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН, ДИЗАЙН-ОСВІТА

Гурдіна В. В. Класифікація способів трансформації українського традиційного вбрання в дизайні сценічного костюма.
Єременко І. І. Екологічні орієнтації дизайну костюма.
Єфімова М. П. Виникнення та етапи формування дитячої книги.
Зуб П. М. Культура гри в Інтернет просторі.
Канєвський М. Є. Композиційні особливості побудови садових ландшафтів.
Кісіль М. В. Фактурне формоутворення в текстилі: актуальні напрямки та тенденції використання в дизайні одягу.
Литвинюк Л. К. До питання про дефініції у графічному дизайні: зміст поняття "візуальний стиль".
Маренич Н. А. Соотношение ролей автора и зрителя в интерактивном мире компьютерной игры.
Мартиненко Н. М. Особливості впливу Д. Г. Дерла на становлення індустріального дизайну в контексті розвитку художньо-промислової освіти Великобританії 1900-1930 років.
Миргородська Н. В., Лагода О. М. Еволюція ілюстрації моди як засобу трансляції спеціальної інформації.
Тютюнник І. С. Особливості виробництва друкованих тканин Київського шовкового комбінату.
Яковець І. О. Музейна експозиція як специфічна інформаційно-художня структура.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Береговська Х. Святослав Гординський і Париж (1927-1931 рр.): до проблеми впливів західно-європейських тенденцій на творче самовизначення мистця.
Будяк В. В. Прояв гламуру в роботах художників ХІХ – ХХ століття.
Голуб І. М. Особливості кольору та форми у рекламних плакатах львівських графіків 1900-1930-х рр.
Дерев'янко А. Ю. Творчий шлях сергія васильківського в наукових дослідженнях.
Евтушенко С. В. Частный "генеалогический" аспект русско-украинских художественных связей.
Коваленко Н. П. І.  Гончар та його мистецько-етнографічний альбом "Україна й Українці".
Котляр Е.  Р. Роль традиционного шрифта в пластической композиции художников "Культур-Лиги".
Лакатош С. А. Мистецькі традиції ливарства на Закарпатті ХIХ – початку ХХ ст. Творчий доробок Валентайна Віллашека та Андраша Шоссела.
Лоїк Л. Г. Графіті. Вид мистецтва чи хуліганство?
Ницын Д. О., Ковалев Ю. Н. Реконструкция аппарата центрального проецирования в полиптихе Святого Антония кисти Пьеро Делла Франческа.
Павельчук І. А. Досвід постімпресіоністичного експерименту в практиці Т.  Яблонської (1960–1970).
Павлова Т. В. Василь Єрмілов і проблема українського конструктивізму.
Пономаренко М. В. Художественно-стилистические особенности в живописи портретных произведений Анатолия Петрицкого.
Постельга Н. Є. Роль портретних начерків при створенні художнього образу (на прикладі творчих робіт С. Беседіна, О. Довженка, А. Петрицького та З. Толкачева).
Руденко О. В. Ян Болоз Антоневич: на сторожі польського формізму.
Хао Сяо Хуа. Древнейшие источники китайского портрета: образ человека в живописи ІІІ в.  до н.э. – ІІІ в. н.э.
Чень Л. Я. Вівтарі костелу Успіння Богородиці в Бучачі.
Чурсін О. В. Авангардні пошуки у сучасному пленерному живописі України.
Шандренко О. М. Виявлення сутності моди як комунікативного явища культури.

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Безбородько О. А. Основные направления вербально-музыкальной компаративистики.
Болдирєв В. Виконавська інтерпретація як засіб формування вокальної компетентності майбутніх співаків (на матеріалі романсів С. В. Рахманінова).
Воскобойникова Ю. В. Типы интерпретации поэзии А. Блока в вокально-хоровом творчестве современных авторов.
Генкін А. О. Піанізм як мистецтво гри на фортепіано у працях науковців і музикантів-педагогів. Корнєв А. Ю. "Жіночий світ" доби Хмельниччини в українській пісенній епіці.
Куприяненко Э. Б. Некоторые аспекты и тенденции камерно-инструментального искусства.
Мамбетова Г. Р. Полифонические приёмы и современная техника письма в "Квартете для двух скрипок, альта и виолончели" (памяти Бекира Чобан-заде) Мерзие Халитовой.
Пронина Н. В. "Караманов и Пушкин". "Фонтан любви", оперетта по мотивам поэмы А. С. Пушкина.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2012 р.