СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №09, 2012 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН, ДИЗАЙН-ОСВІТА

Вергунова Н. С. Эстетический фактор специальных средств передвижения для людей с инвалидностью.
Билей-Рубан Н. В., Седоухова Е. В., Галущак Э. И. Структуризация моды и ее взаимосвязь с характе-ристиками референтных групп.
Глушич А. О., Міроненко В. П. Художнє проектування та умови формування його основних засад.
Дударець В.  М. Особливості формування садово-паркових доріжок в дизайні.
Дяків М. В. Сучасний дизайн меблів з металу.
Зимогляд Н. С. Вибір кольорового рішення одягу фахівцем індустрії моди.
Кротова Т. Ф. Трансформації елементів чоловічого костюма в жіночий або Модні метаморфози світських розваг XVIII ст.
Кузнецова  І. О., Клейн С. С. Особливости використання об'єктів арт-дизайну в проектуванні інтер'єрів аеровокзалів.
Мільчевич С. І. Дизайн ужгородської фабрики гнутих меблів І. Гутмана на межі ХІХ та ХХ століть: художньо-стильові, конструктивні та технологічні особливості.
Островецька М. О. Візуальні аспекти результатів художнього проектування одягу в індустрії моди.
Тюрікова О. М., Погорєлов О. А. Середовищний підхід у художньому дизайні.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Денисенко Ю. М. Культурологічні концепції діячів української діаспори ІІ пол. ХХ ст.
Евтушенко С. В. Частный "генеалогический" аспект русско-украинских художественных связей (двор у воскресения нового).
Золотухин Ю. В. Эволюция модели. Древнее моделирование. Истоки моделирования в дизайне.
Колосова Н. А. Роль фаюмських портретів в історії мистецтва.
Кудрявцева К. П. До питань теорії композиції: проблема визначення поняття композиції у станковому живопису.
Мазур В. П. Художньо-стильові особливості іконостасного ансамблю Успенської церкви у Львові.
Маренич Н. А. Шістнадцять біт тому. Місце піксельної графіки в історії та майбутньому мистецтва відеогри.
Одробінський Ю. В. Образно-змістова концепція герботворення сарматських царів Боспору.
Росляков С. М. Походження скульптури.
Рыжова О. О. Иконостасы Киева XVIII в.
Смирнова Т. В. Становлення професійного образотворчого мистецтва на Волині в кінці XVІІІ – у першій третині ХІХ ст. (на прикладі творчості Юзефа Пічмана).
Яковець І. О. Імідж музею: формування, позиціонування, розвиток.

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Золотарева Н. С. "Reminiscences de "Lucrezia Borgia"" Ф. Листа: "по прочтении" оперы Г. Доницетти.
Генкін А. О. Оволодіння піаністичним професіоналізмом через формування технічної бездоганності. Методична спадщина К. Черні.
Зуб Г. А. Музыка земная и небесная в проекции средневекового мироощущения.
Зубкова О. В. Етапи розвитку китайського фортепіанного мистецтва (ХХ – початок ХХІ століття).
Куприяненко Э. Б. "Камерность" и "ансамблевость" как доминирующие принципы музыкального мышления.
Линник М. С. Р. Геника и его роль в становлении и развитии музыкально–просветительской деятельности в Харькове конца XIX –начала XX вв.
Мамбетов С. Я. Формирование профессиональных навыков дирижера оркестра народных инструментов.
Манько С. Б. Сучасний музичний театр та підготовка виконавських кадрів.
Мамбетова Г. Р. Полифонические приёмы и техника современной композиции концерта для трубы с оркестром "У подножия Демирджи" Мерзие Халитовой.
Рудницький О. М. Неоромантичні риси фортепіанної творчості Миколи Колесси як зверненння до традиції композиторських шкіл ХІХ сторіччя.
Селяметова У. С. История крымско-татарского музыкально-драматического театра.
Суховей А. Н. Литературно-философская дискурсивность Фридриха Ницше.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2012 р.