СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №10, 2012 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН, ДИЗАЙН-ОСВІТА

Бондаренко И. В., Сокол О. Тематика исторических стилей в дизайне современных отелей-бутиков.
Вергунова Н. С. Актуальные проблемы методики преподавания дисциплины "Компьютерные технологии в проектной графике" в ХГАДИ.
Глушич О. Особливості педагогічного підходу Сенежського проектного семінару.
Голуб І. М. Реклама Львова радянського періоду 1950-1990-х рр.
Деревич К., Берлач О. П. Символіка орнаментів в декоруванні жіночих сорочок на Волині XIX-XX ст.
Дутка В. До становлення килимарської інфраструктури на Буковині: осередки народного ткацтва, промислове виробництво, освітні інституції.
Мигаль С. П., Казанцева Т. Є. Напрями і принципи в біодизайні.
Павлютіна Л. О., Зуб П. М. Вплив менталітету на вітчизняний інтер'єр.
Яковець Я. Р. Сучасні меблі як самостійний елемент інтер'єру.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Горбатенко Л. П. Закономерности светотональной структуры палитры в произведениях С. И. Васильковского.
Єрмакова Т. С. Мотиви творчості О. О. Дейнеки на тему "Фізична культура, спорт і здоровий спосіб життя" у формуванні світогляду студентів (при проведенні занять з англійської мови).
Ковальова М. М. Нові данні про оформлення харківського архієрейського дому (перша половина XIX ст.).
Луценко І. В. Релігійне малярство як ідейно-творча основа розвитку живопису Закарпаття першої половини ХХ століття.
Мельничук Л. Ю. Слобожанські колекції і колекціонери. До історії вивчення проблеми.
Одробінський Ю. В. Художні особливості герботворення миколаївщини XIX – початку XXI ст.
Осадча О. А. Празникові ікони домашнього іконостаса як абетка духовного вдосконалення.
Самойленко О. Ю. Образ Т. Шевченка у вітражах київських монументалістів.
Сафонова Т. В. Жанрові відображення реальності в українському екслібрисі.
Стоян С. П. Магічні та сакральні символи в європейському первісному живописі (частина І).
Тарасенко Г. С. Мистецтво книги харків'ян.
Чурсін О. В. Живопис Юрія Вінтаєва в контексті розвитку сучасного українського пленерного пейзажу.
Якименко Л. А. Пластика еврейских надгробий и их влияние на поиски национального стиля в изобразительном искусстве.

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Гребнева И. В. Скрипичный стиль как инструментальная доминанта жанра concerto grosso.
Гумарова Э. С. Обработки-стилизации крымскотатарских народных песен И. Бахшиша: опыт стилевого анализа.
Ерошенко Е. В. К вопросу об образности мышления певца.
Заварова Н. В. Образ города в послевоенном итальянском кино: гармония фантазии и реальности.
Заверуха О. В. Мужчиль. "П'ятий вимір": авторські концепти та їх персоніфікація.
Зимогляд Н. Ю. Некоторые проблемы становления и развития детского музыкального образования середины ХХ века.
Коновалова И. Ю. Феномен композиторского творчества.
Корнішева Т. Л. Творча особистість диригента:історіографія проблеми.
Муединов Д. М. Нетрадиционные исполнительские приемы при игре на трубе: к проблеме терминологии и классификации.
Сейтмеметова Э. А. Развитие коммуникации дирижера-хормейстера в процессе профессиональной подготовки.
Триколенко С. Т. Метафоричне вирішення архітектурного середовища на театральній сцені.
Федорченко А. О методическом обеспечении процесса подготовки современных джазовых вокалистов.
Школьнік С. Я., Бесшапошникова Т. В. Деякі аспекти впровадження музично-ритмічних хвилинок у навчальний процес.
Школяренко С. И. Универсализм и специфика фортепианной фактуры Ф. Шопена.
Щепакін В. М. Німецькі капельмейстери в музичній культурі України останньої третини ХІХ ст.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2012 р.