СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №11, 2012 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН, ДИЗАЙН-ОСВІТА

Бейлах О. Дослідження теоретичних основ історії дизайну. Основні процеси становлення професійної діяльності дизайнерів.
Веретенник Д. М., Жуков І. О. Зображувані образи у вітчизняних ювелірних прикрасах.
Глушич А. О. Художні концепції міського середовища у творчому доробку сенежської студії художнього проектування.
Зуб П. М. Тенденции возникновения и развитие адаптивного веб-дизайна.
Косенко О. І. Особливості проведення структурного аналізу художньої системи "колекція".
Кузнецова І. О., Лукашенко А.  В. Елементи композиції у дизайні штучного освітлення інтер'єрів офісних приміщень.
Лясковська О. О. Самоподібні літерні поєднання: дослідження фрактальних амбіграм.
Олешко І. П. Особливості концептуальних рішень у інноваційній рекламі.
Тихонюк О. В. Технологічні особливості сучасної української витинаки.
Чугай Н. М., Литовченко В. В. Використання біомеханічних принципів формоутворення при проектуванні спеціальних транспортних засобів.
Яковець І. О. Бренд-культура в музейній сфері: особливості розвитку.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Алфьорова З. І. Оновлення методологічних засад в осмисленні сучасних процесуальних візуальних художніх форм.
Гамалія К. М. Прадавня цивілізація долини інду: становлення, розквіт та загибель.
Кравченко О. Я. Портрети галицької шляхти в малярстві XVII – XVIII ст. зі збірок музеїв Львова.
Одрехівський В. В. Монументалізм в сучасній скульптурі на прикладі творів Аніша Капура.
Одробінський Ю. В. Концепція образотворення гербів та емблем Миколаївщини XIX – початку XXI ст. як модель сучасного графічного схематизму.
Росляков С. Н. Три скульптурных шедевра эпохи энеолита – ранней бронзы из Крыма.
Соколюк Л. Д. І все-таки він був універсалом.
Ярова В. С. До питання атрибуції естампів Федора Надєждіна з колекції Харківського художнього музею.

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Бобанич Ю. М. Сучасні міжнародні естрадні фестивалі та конкурси на Рівненщині: тенденції та перспективи розвитку.
Бескорса В. М., Лосев О. С. Світоглядні особливості давніх слов'ян: успадк ування та модернізація традицій.
Бучма О. Є. Ритміка Еміля Жак а-Далькроза у практиці психофізичного тренінгу для акторів-лялькарів.
Голуб А. В. Специфіка поєднання сценічних обєктів різних типів у межах однієї вистави сучасного театру анімації як характерна тенденція доби постмодернізму (стаття 2).
Жданько А. Н. Поэтика оперных произведений Н. А. Римского-Корсакова в свете проблемы художественного синтеза.
Каблова Т. Б. Музикознавча інтерпретація терміну композиція (до питання щодо принципів композиції).
Качмарчик В. П. Коническая флейта Т. Бёма в Англии и США.
Киценко Т. С. Интонационно-ладовые и тонально-гармонические особенности в "Украинском каприччио" В. С. Губаренко.
Коновалова І. Ю. Коммуникативная ситуация "Автор – традиция" в украинской хоровой музыке ХХ – ХХІ вв. (к проблеме неофольклоризма).
Ларин Е. Н. Основные направления и развитие теоретической мысли в области дирижирования в XX веке.
Муединов Д. Труба как концертно-солирующий инструмент.
Плаксіна О. Ф. Структура музичних здібностей. Рівні здібностей. Компенсації і заміни в комплексі музичних здібностей.
Пронина Н. В. "Караманов и Пушкин". "Фонтан любви", оперетта по мотивам поэмы А. С. Пушкина (продолжение).
Северинова М. Ю. Поиски универсальных моделей в гуманитаристике ХХ века: к проблеме феномена "архетип".
Сейтмеметова Э. А. Некоторые вопросы техники репетирования будущего дирижера-хормейстера.
Селяметова У. С. Суфийские традиции в формировании музыкально-поэтических жанров мевлюд и иляхи.
Станіславська К. І. Паратеатральні форми сучасної культури.
Старко В. Г. Фагот у творчій спадщині А. Вівальді.
Тарасова О. А. Тенденции "визуальной драматургии" в исполнительском стиле Ланг Ланга.
Уманець О. Фауст чи Мефістофель? (до питання особливостей інтерпретації образів фаустіани в романі "Фальшивий Фауст" Маргера Зариня).
Червонюк В. Из опыта педагогической деятельности народного артиста СССР Е. И. Червонюка.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2012 р.