СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №12, 2012 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН, ДИЗАЙН-ОСВІТА

Бабич А. В. Виртуальные фабрики.
Гуцул І. А. Діяльність В. Гагенмейстера у справі розвитку Кам'янець-Подільської художньо-промислової школи.
Зеленкова B. А. Формування дизайну інтер'єрів пасажирських просторів аеровокзалів в СРСР і в пострадянському просторі.
Кузнецова І. О., Красовська О. М. Естетичні ідеали сучасності Боднар О. Я. як віддзеркалення нових комп'ютерних методів.
Литовченко (Чугай) Н. М. Поняття форми: від філософії до дизайну.
Луговський О. Ф. Синкретизм традиційних та новаційних методів підготовки промислових дизайнерів: фізичне та віртуальне моделювання.
Лясковська О.  О. Математична симетрія та мистецтво: фрактальні трансформації Ешера.
Руденченко А. А. Світоглядна та соціокультурна сутність дизайну.
Тарнавская И. Г., Мараховский А. А., Шиманская Т. А., Лукашенко А. В., Захарчук В. В. Комбинаторика как базис формообразования объектов дизайна.
Шепеть Т., Садовщук К. Графічний дизайн у творчому доробку Юрія Гуцуляка.
Яковець І. О. Музейний менеджмент: особливості управлінського професіоналізму.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Березіна І.В. Кам'янець-Подільська фортеця у літографії з рисунка Наполеона Орди (пам'яткоохоронний та реставраційний аспекти).
Волянюк Н. М. Дослідження орнаменту народної вишивки Тернопільської області у вітчизняній історіографії ХХ століття.
Горбатенко Л. П. Особенности светотональной структуры палитры в произведениях М. А. Беркоса.
Журавлева А. В., Ермакова Т. С. Особенности психологии цветов И. В. Гёте.
Золотухин Ю. В. Сакрально-культовая графика. Семиотические аспекты сакральных формально- графических систем.
Качковська Н. Б. Трансформація народних традицій в контексті тенденцій розвитку авторської ляльки на Поділлі як нове мистецьке явище.
Костюк Д. В. Архітектори й художники – творці ландшафтно-паркового мистецтва і маєткової архітектури Хмельниччини XVIII-XIX ст.
Ламонова О. В. Мистецтво книжкового оформлення: творчість Володимира Юрчишина.
Лесюк К. Ю. Феномен мистецької синестезії: філософська інтерпретація поняття.
Панфілова О. Г. "Кременецький період" творчості Генрика Германовича.
Росляков С. Н. Образ Геракла в античной скульптуре Северного Причерноморья.
Урсу Н. О. Живопис як візуальна складова інтер'єру домініканських храмів на українських землях XVII – XIX ст.
Чурсин А. В. Живописный метод Ван Гога и современный пленеризм.
Шулик А. Г. Етапи становлення та розвитку мистецтва графіки Кам'янеччини ХХ століття в особах митців.
Шульц Н. А. Життєвий і творчий шлях подільського художника Дмитра Жудіна.
Якименко Л. А. Еврейская тема в творчестве Марка Антокольского.
Янішевська Н. Теоретико-мистецтвознавчі підходи до розуміння появи та суті орнаменту.

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Богданова Л. Д. Жанровые истоки скрипичных сонат Л. Бетховена.
Бреславець Г. М. Переосмислення фольклорної традиції у творчості харківських композиторів 20-х – 30-х років ХХ століття (культурологічні аспекти).
Генкін А. О. Жанр етюду як  тезаурус концертно-виконавської техніки піаніста.
Гур'янова Н. М., Зворська Н. А. Формування художніх інтересів та естетичних потреб студентів-музикантів.
Желтоног А. Н. Этноцивилизационные корни японской фортепианной музыки.
Козак О. І. Смислова інтерпретація в музикознавстві. Метафізичний підхід.
Крипак О. Л. Концертность стиля А. Караманова в аспекте социологии жанра (на примере трех фортепианных концертов).
Курінна Г. В. Сценарій сучасної пізнавально-розважальної програми для дітей в контексті екранної драматургії.
Муединов Д. М. Труба как концертно-солирующий инструмент.
Оленіна О. Ю. Аукціонні будинки в системі арт-менеджменту.
Осипенко В. В. Народнопісенна традиція у творчій практиці фольклорного гурту Театру народної музики України «Обереги».
Папета С. П. Ступени театральной жизни.
Пронина Н. В. «Караманов и Пушкин». «Фонтан любви», оперетта по мотивам поэмы А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (окончание).
Сейтмеметова Э. А. Некоторые вопросы анализа хоровой партитуры.
Селяметова У. С. Суфийские традиции в формировании музыкально-поэтических жанров мевлюд и иляхи (продолжение).


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2012 р.