СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №13, 2012 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН, ДИЗАЙН-ОСВІТА

Бондаренко І. В., Ігнатьєва А. Визначні ознаки стилістики постмодернізму в сучасній проектній культурі.
Брижаченко Н. С. Теоретичні засади інтерактивного мистецтва (на базі наукових досліджень Р.  В. Клющинського).
Гамалія К. М. Місто-сад: мрії і реальність.
Гардабхадзе І. А. Актуальні проблеми теорії і практики художнього проектування сучасного одягу.
Дідух А. Складна аплікація у колекціях прет-а-порте сучасних вітчизняних дизайнерів-модельєрів.
Зуб П. М. Роль образу в дизайні реклами.
Иващенко И. И. Графический язык знаковой системы экологического направления.
Квітка О. Л. Міждисциплінарні аспекти семантики терміна "графіка".
Матвеев В. В., Матвеева О. В., Мироненко О. В. Эргономика рабочего кресла.
Мільчевич С. І. Художньо-стильові, конструктивні та технологічні особливості промислових виробів Мукачівських ливарних заводів графа Шенборна 60-70-х років ХІХ століття.
Нагорна З. В. Метод трансформації в дизайні одягу (історіографічний аспект).
Радомська В. Р., Бакусевич Т. O. Комп'ютерні технології в проектно-дизайнерській та архітектурній практиці.
Сбітнєва Н. Ф. Радянський плакат 1950-х років у контексті розвитку світового графічного дизайну.
Чупріна Н. В. Аналіз модних продуктів як об'єктів індустрії моди.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Алфьорова З. І. Українці: антропологічні репрезентації в сучасному візуальному мистецтві.
Андрушко Л. М., Дядюх-Богатько Н. Й. Мистецтво гобелену у дипломних роботах випускників Львівського коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. Івана Труша.
Боровая А. Ю. Анализ лексико-семантического поля понятия "Квест".
Деревянко А. Ю. Произведения С. И. Васильковского на современном арт-рынке.
Калашникова Е. А. Современное искусство: граффити.
Котляр Е. А. Росписи деревянных синагог надднепрянщины: проблемы и перспективы исследования.
Мельник О. Я. Чинники формоутворення у видавничих марках та емблемах Роберта Лісовського.
Пухарєв В. В. Художні принципи харківської школи академічного рисунка.
Рудич А. В. Современные церковные росписи артели монументалистов, выпускников Харьковской государственной академии дизайна и искусств.
Степанчук Т. А. Мистецтво Волині у сучасних наукових дослідженнях: культурологічний аспект.
Усенко Н. Неофіційне мистецтво в художньому житті Харкова (1960 – 1970 роки).
Хао Сяо Хуа. Портрет в творчестве Лю Веэнси: традиции и новая образная выразительность.
Штець В. О. Образ полонини Руни (Рівної) у творах Золтана Шолтеса.

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Билык А. А., Зайцев Д. М. Сквернословие в контексте культуры и антикультуры украинцев и белорусов.
Воскобойникова Ю. В. "Stabat mater" Франсиса Пуленка: О парадоксах музыкальной драматургии.
Зимогляд Н. Ю. Некоторые проблемы пианистической культуры Украины ХХ века: педагогическая и научно-методическая деятельность Б. Милича.
Карчова Ю. І. Творчий світ Ніни Матвієнко.
Костенко Н. Е. Харьковск ая домровая школа в пространстве интеграции славянских культур.
Резнік О. Л. Основні принципи взаємозв'язків сценографії та режисури 1950–1960-х рр.: еволюція сценографічних рішень на сцені українських театрів.
Семикозов А. А. Западноевропейская история мандолины в аспекте проблем дифференциации и дефиниции струнно-щипковых инструментов.
Скляров О. Д. Музично-слухові уявлення та їх сутність у контексті фортепіанної педагогіки та виконавства.
Соболєва О. Д. Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях (предмет – вокал) як шлях формування особистості.
Тарасова О. А. Эхо "испанской темы" в произведениях современных украинских композиторов.
Триколенко С. Т. Постановки камерної сцени на прикладі вистав Київського театру-студії "Міст".
Шемет Л. В. Твори М. А. Моцарта у виконавському мистецтві баяністів.
Щербак Є. В. Віддзеркалення феміністичної проблематики в українському балеті радянської доби.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2012 р.