На даний момент викладачі кафедри виконують наукові роботи в рамках держбюджетної теми, затвердженої Міністерством освіти і науки України:

«Феномен цифрового мистецтва в художньо-комунікативному просторі посткласичної культури», 1.01.17–31.12.19 рр.

За час існування спеціалізації «Мультимедійний дизайн» викладачі кафедри виконували наукові роботи в рамках наступних держбюджетних тем, затверджених Міністерством освіти і науки України:

«Методика інноваційного дизайну у контексті науково-технологічного прогресу і глобальної екологічної кризи», реєстраційний № 0107U002131, 2008–2010 рр.
«Логіко-семіотичне моделювання візуального простору: культурні і філософські аспекти», реєстраційний № 0107U002131, 2012–2014 рр.
«Методичні аспекти теорії творчості, матриці символів, атрибутів сакрального мистецтва при формуванні світоглядних понять», реєстраційний №0314U003934, 2014–2016 рр.

В межах цих тем було захищено дисертації:

Михайло Опалєв. Дизайн мультимедійних презентацій: стильові напрямки і засоби формування візуально-образної мови, 2009;
Людмила Сухорукова. Засоби художньої виразності в мультимедійному дизайні (на прикладі музичного кліпу з елементами 3d-анімації), 2015;
Маріанна Мурашко. Проектно-художній інструментарій моушн-дизайну (на прикладі рекламного ролику), 2017.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Михайло Опалєв  

      Фахові видання ВАК України:

      Закономірності формування сучасного тренду веб-дизайну — «Плаский дизайн» (співавтор О. В. Вакуленко), 2016.
      Етапи розвитку анімованої типографіки в моушн-дизайні (співавтор К. С. Саввінa), 2014.
      Определение моушн-дизайна и систематизация его объектов (співавтор М. В. Мурашко), 2012.
      Формування дизайн-ергономічних вимог до користувацького Інтерфейсу WEB-сайтів (співавтор В. М. Голобородько), 2011.
      Складова графічного дизайну в арт-об’єктах польських майстер-класів фестивалю «Кишеня Вінсента» (співавтор Ю. Б. Штадченко), 2011.
      Шрифтовой дизайн как стилевое направление веб-дизайна, 2011.
      Мультимедийные флеш-приложения: дефиниции и визуальный язык (співавтор А. В. Бойчук), 2009.
      Систематизация объектов мультимедийного дизайна и определение мультимедийной презентации, 2009.
      Разработка студентами ХДАДМ рекламного образа для бренда компании МКС, 2007.
      Обучение разработке веб-сайта-портфолио за 3 дня. Опыт экстремального мастер-класса, 2005.

      Інші видання:

      Моушн-дизайн: наука и вдохновение, 2012.
      Штрихи нового визуального языка веб-среды в технологиях HTML5 и CSS3, 2011.
      Дизайн мультимедійних презентацій: стильові напрямки і засоби формування візуально-образної мови, 2010.
      Анализ дизайна интерфейсов российских мультимедийных бизнес-приложений, 2008.

Людмила Сухорукова  

      Фахові видання ВАК України:

      Visual organization of a screen space in multimedia design, 2017.
      Художньо-виразні форми тривимірного середовища мультимедійного твору, 2016.
      Систематизация средств художественной выразительности формирования визуальной среды музыкального клипа с элементами 3D анимации, 2014.
      Специфіка творчого процесу створення музичних кліпів з елементами 3D анімації, 2013.
      Средства и приемы 3D графики для создания трехмерных локаций в музыкальных клипах, 2012.
      Анімаційні музичні ролики як засіб формування екологічної свідомості, 2012.
      Особенности применения средств художественной выразительности в дизайне музыкальных 3D-клипов, 2012.
      Види і класифікація технологічних засобів створення мультимедійного продукту, 2012.
      Особливості проектування в дизайні музичної продукції, 2011.

      Інші видання:

      Композиція статичного кадру мультимедійного твору, 2016.
      Основні види та функції мультимедійних творів, 2015.
      Взаємозв’язок художньо-виразних і технологічних засобів дизайну музичних кліпів з тривимірною графікою, 2013.
      Синтез візуально-звукового ряду анімаційних музичних роликів, 2012.
      Виды и особенности флеш анимации в мультимедийном дизайне, 2012.
      Візуально-звукова гармонія у творчості дизайнера мультимедіа, 2011.
      Виразні можливості комп’ютерних технологій у дизайні мультимедіа, 2011.
      Дизайн візуальних комунікацій: основні поняття та особливості,2009.

Маріанна Мурашко  

      Фахові видання ВАК України:

      Визуальные средства инфографики в видео-рекламе, 2015.
      Засоби художньої виразності живопису Марії Приймаченко в українському відео-дизайні, 2015.
      Шрифт, як виразний засіб передачі інформації у відео-рекламі, 2015.
      Зв’язок озвучування з засобами виразності анімації у відео-рекламі, 2015.
      Принципи візуального сприйняття інформації в дизайні рекламного ролику, 2015.
      Определение моушн-дизайна и систематизация его объектов (співавтор М. Л. Опалєв), 2012.

      Інші видання:

      Влияние концепции на принципы построения визуального языка анимационного рекламного фильма, 2015.
      Підготовка дизайнерських кадрів в перспективі розвитку моушн-дизайн реклами в Україні, 2015.
      Графические и анимационные особенности персонажей в видео-рекламе напитков, 2015.
      Использование визуальных средств видеодизайна в трехмерных проекциях для рекламы спортивной обуви, 2015.
      Засоби моушн-дизайну в відео-рекламі комп’ютерів та смартфонів, 2015.
      Использование трехмерного пространства как динамического элемента в видео-рекламе, 2015.
      Моушн-дизайн у рекламі електронних пристроїв, 2014.

Алла Радомська  

      Етнокультурна позиція студентів в основі ціннісного підходу до результату художньої освіти, 2017.
      Актуальність вищої художньо-графічної освіти з огляду на глобальні виклики сучасності, 2017.
      Современный взгляд на проблему взаимодействия художественного образования и этнической культуры, 2017.
      Формування творчої особистості в контексті європейських комунікаційних процесів, 2016.
      Формирование этнокультурной позиции студентов художественно-графических факультетов высших учебных заведений Украины: терминологический аспект, 2015.
      Етнокультурна позиція особистості в просторі художньої освіти, 2015.
      Показники сформованості етнокультурної позиції студентів художньо-графічних факультетів ВНЗ України в контексті комп’ютеризації освіти, 2015.
      Роль і місце етнічної культури у викладанні фахових курсів мистецької освіти, 2014.
      Проблеми вивчення етнокультури у сфері сучасної дизайнерської освіти, 2015.
      Концепція етнічної культури як грунт фахової позиції особистості, 2012.