На спеціалізації «Мультимедійний дизайн» студенти здобувають:

ступінь вищої освіти «Бакалавр» (термін навчання 4 роки, кваліфікація — дизайнер-виконавець мультимедійних об’єктів);
ступінь вищої освіти «Магістр» на базі спеціалізації «Графічний дизайн» (термін навчання за освітньо-професійною програмою 1 рік 4 місяці, кваліфікація — магістр дизайну).


Правила прийому до академії
дивіться на сторінці нашого сайту у розділі «Вступ».

Основні моменти
вступу на бакалаврат на мультимедійний дизайн в 2018 році:

1. Вступ провадиться не за спеціалізацію, а за освітньою програмою. Це підвищує якість підготовки дизайнера мультимедіа завдяки оптимізації програм.

2. Набір буде йти на бюджетну освітню програму «Мультимедійний дизайн» в рамках спеціалізації «Графічний дизайн». Це поновлює БЮДЖЕТНУ конкурсну пропозицію для абітурієнтів мультимедійного дизайну. І ті, хто не «вписався» в бюджет на конкурентній основі, але пройшов за конкурсом, будуть заліковані на контракт. Протягом навчання в даній програмі є можливість перевестися з контракту на бюджет при наявності вільного місця. По закінченні бакалаврату випускники отримують диплом бакалавра графічного дизайну за освітньою програмою «Мультимедійний дизайн».

3. Додано небюджетну конкурсну пропозицію для мультимедійного дизайну. Замість творчого конкурсу треба надати сертифікати з іноземної мови або математики. Це замінює творчий конкурс, але не дає можливості в подальшому перевестися на бюджет.

Таким чином, можливості абітуріентів-2018 для вступу на освітню програму «Мультимедійний дизайн» суттєво розширені.

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити на ступінь вищої освіти «Бакалавр»?

рисунок (гіпсова голова людини);
живопис (натюрморт аквареллю або гуашшю);
композиція: ескіз-концепт анімаційного персонажа і локації на задану тематику, надану в екзаменаційному завданні

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Оцінюються за 200-бальною системою екзаменаційною комісією кафедри. Після цього проводиться загально-академічний перегляд всіх робіт.

Скільки часу триває іспит з композиції?

Іспит з композиції триває 6 академічних годин (академічна година — 45 хвилин).

Якими графічними матеріалами потрібно володіти?

Художні графічні матеріали: туш, гуаш, олівці, акварель, пастель, акрил, інструменти для креслення, маркери, фломастери, лінери.

Хто вибирає графічну техніку для виконання композиції?

Абітурієнт самостійно вибирає графічну техніку та інструменти для виконання своєї роботи.

Як готуватися до творчого екзамену з композиції?

Базові знання з композиції можна отримати в художніх школах, на підготовчих курсах, а також зі спеціальної літератури.

Чи можливо поступити на декілька спеціалізацій одночасно?

Це неможливо. Вступні екзамени проходять в академії одночасно по всім спеціалізаціям. Тому треба визначитися завчасно.

В чому відмінність заочного навчання від очного?

Відмінність полягає у співвідношенні аудиторних занять з викладачем і самостійної роботи студента. Студенти заочних відділень на початку семестру отримують завдання з усіх дисциплін за розкладом, консультуються з викладачами впродовж навчального терміну, потім приїжджають на екзаменаційну сесію в кінці семестру. Навчальна програма аналогічна програмі спеціалізації для денного навчання.

ПРИКЛАДИ РОБІТ З КОМПОЗИЦІЇ (БАКАЛАВР)

Концепт анімаційного персонажа

Персонаж на задану тематику створюється у форматі А4, матеріали для малювання, матеріал і колір паперу за бажанням автора. Рекомендується 1-3 пози персонажу, які закомпоновані в одному листі.Критерії оцінювання:

1. Відповідність завданій темі;
2. Компоновка анімаційного персонажу у площині листа, відповідність формату, виразність позиції (пози);
3. Виразність графічних прийомів (штрих, мазок, матеріали), що розкриває візуально-пластичні особливості рішення;
4. Виразність характеру (гиперболізація пропорцій, геометризація, стилізація, ступень привабливості, яскравість емоції), оригінальність, цілісність і гармонійність художньо-образного рішення;
5. Самостійність творчого рішення, що не схильне до копіювання відомих трендів, наявність яскраво вираженої авторської новаторської ідеї.Ескіз-концепт локації

Локація на задану тематику створюється у форматі А4, матеріали для малювання, матеріал і колір паперу за бажанням автора. Тематика локації повинен відповідати тематиці персонажу в попередньому етапі.Критерії оцінювання:

1. Відповідність завданій темі;
2. Компоновка композиції анімаційної локації відносно формату;
3. Виразність графічного рішення, що базується на графічних прийомах (штрих, лінія, пляма, текстура, кольорове рішення), що розкриває візуально-пластичні особливості рішення;
4. Рівновага елементів композиції (єдність і цілісність, зв`язок, співмірність, узгодженість, ритм, пропорції, масштаб і масштабність, супідрядність, баланс і домінанта елементів композиції);
5. Передача глибини простору в анімаційній локації перспективою (плановість, масштаб, ритм, змінення товщини ліній), повітряною перспективою (зміна теплохолодності кольору в просторі, зміна контрасту), рішенням контрастного освітлення;
6. Самостійність творчого рішення, що не схильне до копіювання відомих трендів, наявність яскраво вираженої авторської новаторської ідеї.