На спеціалізації «Мультимедійний дизайн» студенти здобувають:

ступінь вищої освіти «Бакалавр» (термін навчання 4 роки, кваліфікація — дизайнер-виконавець мультимедійних об’єктів);
ступінь вищої освіти «Магістр» (термін навчання за освітньо-професійною програмою «Дизайн відуальних комунікацій» 1 рік 4 місяці, кваліфікація — магістр дизайну).


Правила прийому до академії
дивіться на сторінці нашого сайту у розділі «Вступ».

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити на ступінь вищої освіти «Бакалавр»?

рисунок (гіпсова голова людини);
живопис (натюрморт аквареллю або гуашшю);
композиція: ескіз-концепт анімаційного персонажа і локації на задану тематику, надану в екзаменаційному завданні

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Оцінюються за 200-бальною системою екзаменаційною комісією кафедри. Після цього проводиться загально-академічний перегляд всіх робіт.

Скільки часу триває іспит з композиції?

Іспит з композиції триває 4 академічні години (академічна година — 45 хвилин).

Якими графічними матеріалами потрібно володіти?

Художні графічні матеріали: туш, гуаш, олівці, акварель, пастель, акрил, інструменти для креслення, маркери, фломастери, лінери.

Хто вибирає графічну техніку для виконання композиції?

Абітурієнт самостійно вибирає графічну техніку та інструменти для виконання своєї роботи.

Як готуватися до творчого екзамену з композиції?

Базові знання з композиції можна отримати в художніх школах, на підготовчих курсах, а також зі спеціальної літератури.

Чи можливо поступити на декілька спеціалізацій одночасно?

Так,це можливо. Для цього в академії проходять три потоки творчих вступних іспитів.

В чому відмінність заочного навчання від очного?

Відмінність полягає у співвідношенні аудиторних занять з викладачем і самостійної роботи студента. Студенти заочних відділень на початку семестру отримують завдання з усіх дисциплін за розкладом, консультуються з викладачами впродовж навчального терміну, потім приїжджають на екзаменаційну сесію в кінці семестру. Навчальна програма аналогічна програмі спеціалізації для денного навчання.

ПРИКЛАДИ РОБІТ З КОМПОЗИЦІЇ (БАКАЛАВР)

Концепт анімаційного персонажа

Персонаж на задану тематику створюється у форматі А4, матеріали для малювання, матеріал і колір паперу за бажанням автора. Рекомендується 1-3 пози персонажу, які закомпоновані в одному листі.Ескіз-концепт локації

Локація на задану тематику створюється у форматі А4, матеріали для малювання, матеріал і колір паперу за бажанням автора. Тематика локації повинен відповідати тематиці персонажу в попередньому етапі.Критерії оцінювання:

1. Відповідність завданій темі;
2. Компоновка композиції анімаційної локації відносно формату;
3. Виразність графічного рішення, що базується на графічних прийомах (штрих, лінія, пляма, текстура, кольорове рішення), що розкриває візуально-пластичні особливості рішення;
4. Рівновага елементів композиції (єдність і цілісність, зв`язок, співмірність, узгодженість, ритм, пропорції, масштаб і масштабність, супідрядність, баланс і домінанта елементів композиції);
5. Передача глибини простору в анімаційній локації перспективою (плановість, масштаб, ритм, змінення товщини ліній), повітряною перспективою (зміна теплохолодності кольору в просторі, зміна контрасту), рішенням контрастного освітлення;
6. Самостійність творчого рішення, що не схильне до копіювання відомих трендів, наявність яскраво вираженої авторської новаторської ідеї.