КАФЕДРА МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ

НАУКОВА РОБОТА

Науково-творча робота професорсько-викладацького складу кафедри монументального мистецтва ведеться у межах комплексної теми «Графічна мова як засіб створення візуального образу».
За результатами проведених досліджень та творчої роботи викладачі щорічно звітують на наукових конференціях, публікують наукові статті, приймають участь в художніх виставках та конкурсах

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ КАФЕДРИ
Результатами проведених досліджень та творчої роботи є публікації наступних видань:

Володимир Носєнков

Владимир Носенков: станковая и монументальная живопись. Альбом (сост.: Носенков В.Н., Гальченко В.Ю., Котляр Е.А.). – Харьков: ХГАДИ, 2016.


Євген Котляр

moNUmental VIEW. Енергія почуття. Оголена постать в учбових постановках студентів спеціалізації «Монументальний живопис» Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Виставка живопису. ХДАДМ (26 лютого – 10 березня 2018). 2018 / Укладач, куратор проекту Є. Котляр. – ХДАДМ: Кафедра монументального живопису, 2018.

«Які ж гарні шатра твої, Якове…». Настінні розписи синагог Буковини. Каталог виставки / упор. М. Кушнір, Є. Котляр, А. Ямчук. – Чернівці-Київ: Чернівецький музей історії та культури євреїв Буковини, ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. – 172 с., 133 іл. / Kotlyar, E. «How Goodly Are Thy Tents, O Jacob…» Wall Paintings in Bukovinian Synagogues. Catalogue of the Exhibition / ed. by Mykola Kuschnir, Eugeny Kotlyar, Anna Yamchuk. – Chernivtsi-Kyiv: The Chernivtsi Museum of the History and Culture of Bukovinian Jews, DUKH I LITERA, 2016. – 172 pp., 133 figs.

«Еврейская Атлантида». Мир штетла в произведениях харьковских художников. Выставка творческих работ по итогам проекта «Нешама: через искусство к сердцу». Каталог / авт.-сост. Котляр Е.А. – Харьков: Центр Востоковедения Харьковской государственной академии дизайна и искусств, 2012. – 88 с., илл. / «Jewish Atlantis». World of Shtetl in the Works of Kharkov Artists. Exhibition of Visual Arts in Conclusion of Project «Neshama: Through Art to Heart». Catalogue / ed. by E. Kotlyar. – Kharkov: Center for Eastern Studies at Kharkov State Academy of Design and Arts, 2012. – 88 p., fig.

Антоніна Анорічєва-Єрьомка

Анорічєва-Єрьомка А.І. Академічний живопис. Навчальне видання (ред. Т.П. Мартиняк, О.М. Юрченко, О.Й. Денисенко). – Харків: Колорит, 2009.
Анорічєва-Єрьомка А.І. Світ, сповнений краси. Альбом. Живопис. Монументально-декоративне мистецтво. – Харків: ХДАДМ, 2018. – 144 с.

Антоніна Анорічєва-Єрьомка. Живопис, гобелен. Каталог. – Харків: ХО НСХУ, ХДАДМ, 2011.Микола Радомський

Радомський М. Т. Журнал "Heritage Muzeológia a kultúrne dedičstvo. (Museology and cultural) vol 9. 1/2021, стаття "The Phenomen of Digital Art as a Means of Presentation of Cultural Heritage Works", співавтори: Svitlana Kryvuts, Olena Gonchar, Alina Schorohodova. – vol 9. 1/2021, - 145-156 с.

The Phenomen of Digital Art as a Means of Presentation of Cultural Heritage Works (.pdf)
Радомський М. Т. Каталог виставки Харківської організації Національної спілки художників України. Всеукраїнська художня виставка, присвячена Дню художника. "Латаття", 2020.


Радомський М. Т. Каталог виставки Харківської організації Національної спілки художників України. Всеукраїнська художня виставка "Різдвяна". "Запал", 2020-2021.


Радомський М. Т. Каталог виставки Харківської організації Національної спілки художників України. Всеукраїнська художня виставка, присвячена Дню художника та 100-річчю Харківської Вищої художньої школи. "Вітер", 2021.