ВІТАЄМО З ПРИСУДЖЕННЯМ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ!

На підставі набуття чинності рішення разових спеціалізованих вчених рад
ВІТАЄМО З ПРИСУДЖЕННЯМ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ!

ГОРБАЧОВУ Валерію Вадимівну з присудженням їй ступеня доктора філософії у галузі знань «Культура і мистецтво» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та її наукового керівника СОКОЛЮК Людмилу Данилівну доктора мистецтвознавства, професора, професора кафедри теорії і історії мистецтв.

НЕСТЄРОВУ Євгенію Олександрівну з присудженням їй ступеня доктора філософії у галузі знань «Культура і мистецтво» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та її наукового керівника КОВАЛЬОВУ Марію Миколаївну, кандидата мистецтвознавства, доцента, завідувача кафедри живопису.

ХЕ Сінї з присудженням їй ступеня доктора філософії у галузі знань «Культура і мистецтво» зі спеціальності 022 «Дизайн» та її наукового керівника
БОНДАРЕНКО Ірину Володимирівну, кандидата архітектури, професора, декана факультету «Дизайн середовища».

КУРЦЕВУ Олену Вячеславівну з присудженням їй ступеня доктора філософії у галузі знань «Культура і мистецтво» зі спеціальності 022 «Дизайн» та її наукового керівника
СОБОЛЄВА Олександра Валерійовича, кандидата мистецтвознавства, професора, ректора.

ЛЮ Мінсюань з присудженням їй ступеня доктора філософії у галузі знань «Культура і мистецтво» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та її наукового керівника КОТЛЯРА Євгена Олександровича, кандидата мистецтвознавства, професора, завідувача кафедри монументального живопису.

ТЕРЕХОВА Максима Олеговича з присудженням йому ступеня доктора філософії у галузі знань «Культура і мистецтво» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та його наукового керівника ДОЛУДУ Анатолія Олександровича, кандидата технічних наук, доцента, доцента кафедри реставрації та експертизи творів мистецтва.

ЛИСЕНКО Ганну Олександрівну з присудженням їй ступеня доктора філософії у галузі знань «Культура і мистецтво» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та її наукового керівника МЕЛЬНИЧУК Людмилу Юріївну, кандидата мистецтвознавства, доцента, доцента кафедри теорії і історії мистецтв.

НАЙДЕНКО Вікторію Олександрівну з присудженням їй ступеня доктора філософії у галузі знань «Культура і мистецтво» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та її наукового керівника СОКОЛЮК Людмилу Данилівну, доктора мистецтвознавства, професора, професора кафедри теорії і історії мистецтв.

ПАНДИРЄВУ Єлизавету Андріївну з присудженням їй ступеня доктора філософії у галузі знань «Культура і мистецтво» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та її наукового керівника ПАВЛОВУ Тетяну Володимирівну доктора мистецтвознавства, доцента, завідувача кафедри візуальних практик.

ДАЛІ БУДЕ!!!