ВІТАЄМО З ПРИСУДЖЕННЯМ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ!

На підставі набуття чинності рішення разових спеціалізованих вчених рад
ВІТАЄМО З ПРИСУДЖЕННЯМ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ!

ВАНА Вейжуна з присудженням йому ступеня доктора філософії у галузі знань «Культура і мистецтво» зі спеціальності 022 «Дизайн» та її наукових керівників
ІВАНЕНКО Тетяну Олександрівну, кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри графічного дизайну, гаранта ОНП «Дизайн» та ОПАЛЄВА Михайла Леонідовича, кандидата мистецтвознавства, доцента, завідувача кафедрою мультимедійного дизайну.

ЛЮ Пейвея з присудженням йому ступеня доктора філософії у галузі знань «Культура і мистецтво» зі спеціальності 022 «Дизайн» та її наукового керівника
ЛАГОДУ Оксану Миколаївну, доктора мистецтвознавства, професора, завідувача кафедрою дизайну тканин та одягу.

ФОМІНУ Карину Олександрівна з присудженням йому ступеня доктора філософії у галузі знань «Культура і мистецтво» зі спеціальності 022 «Дизайн» та її наукового керівника ОПАЛЄВА Михайла Леонідовича, кандидата мистецтвознавства, доцента, завідувача кафедрою мультимедійного дизайну.

ГОРБАЧОВУ Валерію Вадимівну з присудженням їй ступеня доктора філософії у галузі знань «Культура і мистецтво» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та її наукового керівника СОКОЛЮК Людмилу Данилівну доктора мистецтвознавства, професора, професора кафедри теорії і історії мистецтв.

НЕСТЄРОВУ Євгенію Олександрівну з присудженням їй ступеня доктора філософії у галузі знань «Культура і мистецтво» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та її наукового керівника КОВАЛЬОВУ Марію Миколаївну, кандидата мистецтвознавства, доцента, завідувача кафедри живопису.

ХЕ Сінї з присудженням їй ступеня доктора філософії у галузі знань «Культура і мистецтво» зі спеціальності 022 «Дизайн» та її наукового керівника
БОНДАРЕНКО Ірину Володимирівну, кандидата архітектури, професора, декана факультету «Дизайн середовища».

КУРЦЕВУ Олену Вячеславівну з присудженням їй ступеня доктора філософії у галузі знань «Культура і мистецтво» зі спеціальності 022 «Дизайн» та її наукового керівника
СОБОЛЄВА Олександра Валерійовича, кандидата мистецтвознавства, професора, ректора.

ЛЮ Мінсюань з присудженням їй ступеня доктора філософії у галузі знань «Культура і мистецтво» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та її наукового керівника КОТЛЯРА Євгена Олександровича, кандидата мистецтвознавства, професора, завідувача кафедри монументального живопису.

ТЕРЕХОВА Максима Олеговича з присудженням йому ступеня доктора філософії у галузі знань «Культура і мистецтво» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та його наукового керівника ДОЛУДУ Анатолія Олександровича, кандидата технічних наук, доцента, доцента кафедри реставрації та експертизи творів мистецтва.

ЛИСЕНКО Ганну Олександрівну з присудженням їй ступеня доктора філософії у галузі знань «Культура і мистецтво» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та її наукового керівника МЕЛЬНИЧУК Людмилу Юріївну, кандидата мистецтвознавства, доцента, доцента кафедри теорії і історії мистецтв.

НАЙДЕНКО Вікторію Олександрівну з присудженням їй ступеня доктора філософії у галузі знань «Культура і мистецтво» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та її наукового керівника СОКОЛЮК Людмилу Данилівну, доктора мистецтвознавства, професора, професора кафедри теорії і історії мистецтв.

ПАНДИРЄВУ Єлизавету Андріївну з присудженням їй ступеня доктора філософії у галузі знань «Культура і мистецтво» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та її наукового керівника ПАВЛОВУ Тетяну Володимирівну доктора мистецтвознавства, доцента, завідувача кафедри візуальних практик.

ДАЛІ БУДЕ!!!