ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ТВОРЧИЙ РИСУНОК»

З 2017 року на кафедрі відкрита підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Творчий рисунок» спеціальності 023: «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво реставрація».

На ОПП «Творчий рисунок» здійснюється прийом абітурієнтів за освітнім ступенем Магістр (1 рік та 4 місяці), що мають освітній ступень бакалавр.

Підготовка студентів відбувається на денній та заочній формі навчання. Викладання на ОПП «Творчий рисунок» базується на поєднанні традиційних та новітніх методик, що значно розширює сферу професійної діяльності наших випускників.

ОПП «Творчий рисунок»
Керівник Р. Ю. Ногін

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити?

композиція (із запропонованого набору предметів створити та виконати творчу композицію).

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Роботи абітурієнтів оцінюються екзаменаційною комісією кафедри за 200-бальною шкалою.

Скільки часу триває іспит з композиції?

Іспит з композиції триває 4 академічних годин (академічна година — 45 хвилин).

Хто вибирає графічну техніку для виконання композиції?

Абітурієнт самостійно вибирає графічну техніку для своєї роботи.

Чи можливо поступити на декілька освітніх програм одночасно?

Так,це можливо. Для цього в академії проходять три потоки творчих вступних іспитів.

У чому відмінність заочної форми навчання від денної?

Відмінність полягає у співвідношенні аудиторних занять з викладачем і самостійної роботи студента. Студенти заочних відділень на початку семестру отримують завдання з усіх дисциплін за розкладом, консультуються з викладачами впродовж навчального терміну, потім приїжджають на екзаменаційну сесію в кінці семестру. Навчальна програма аналогічна програмі спеціалізації для денного навчання.

Увага! Іспити з рисунку є на всіх освітніх програмах.

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Творчий рисунок» (денна та заочна форми навчання) (.pdf)

ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ НА ІСПИТИ З РИСУНКУ ДЛЯ ОКР БАКАЛАВР

Рисунок гіпсової голови (матеріал – папір 60х40 см, олівець)

Умови виконання:

Застосовувати графічні засоби вираження: лінія, штрих, пляма, фактура;
У заданому форматі закомпонувати гіпсову голову, витримати пропорції, виявити форму;
Виконувати завдання у чорно-білому варіанті олівцем.