На спеціалізацію «Станкова та монументальна скульптура» здійснюється прийом абітурієнтів за освітнім ступенем бакалавр: на 4-х річний термін навчання та на 3-х річний термін навчання (на базі освітнього ступеня молодший спеціаліст). На навчання за освітнім ступенем магістр (один рік та чотири місяці) здійснюється прийом абітурієнтів, що мають освітній ступень бакалавр. Підготовка студентів відбувається на очній формі навчання. Викладання на спеціалізації «Станкова та монументальна скульптура» базується на поєднанні традиційних та новітніх методик, що значно розширює сферу професійної діяльності наших випускників.

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити?

рисунок (класична гіпсова голова);
академічна скульптура (класична гіпсова голова);
композиція (ескіз скульптурної композиції в об'ємі на задану тему (4-х річний термін навчання), ескіз скульптурної композиції з кількох фігур в об'ємі на задану тему (3-х річний термін навчання).

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Роботи абітурієнтів оцінюються екзаменаційною комісією кафедри за 200-бальною шкалою.

Скільки часу триває іспит з академічної скульптуриії?

Іспит з академічної скульптури триває 4 академічні години (академічна година — 45 хвилин).

Скільки часу триває іспит з композиції?

Іспит з композиції триває 4 академічні години (академічна година — 45 хвилин).

Якими матеріалами потрібно володіти?

Вміти працювати скульптурними матеріалами – моделювання форми у просторі із допомогою глини та пластиліну скульптурними стеками.

Хто вибираєтехніку для виконання композиції?

Абітурієнт самостійно вибирає техніку для своєї роботи.

Чи можливо вступити на декілька освітніх програм одночасно?

Так,це можливо. Для цього в академії проходять три потоки творчих вступних іспитів. Абітурієнти, що мають диплом молодшого спеціаліста, мають можливість вступати як на чотирирічний термін навчання, так і на трирічний термін навчання за умови, що вони склали тести ЗНО за двома дисциплінами (Українська мова і література, Історія України або Хімія)

Хто має право вступати на 3-х річний термін навчання?

Випускники художніх училищ та коледжів, які мають диплом молодшого спеціаліста.

У чому відмінність 3-х річного та 4-х річного навчання?

Відмінність навчальних планів 3-х річного навчання полягає у більш стислому вивченні фахових дисциплін кафедри.

ПРОГРАМА творчого конкурсу для вступу на перший ступінь вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма «Станкова та монументальна скульптура» (денна форма навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Сучасні візуальні практики» (денна форма навчання) (.pdf)

ПРИКЛАДИ РОБІТ З АКАДЕМІЧНОЇ СКУЛЬПТУРИ

Вступне випробування з академічної скульптури для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (4-х річний термін навчання).

Завдання: Класична гіпсова голова в об'ємі у зорово натуральному розмірі. Матеріали та інструменти: глина, каркас для голови (дерево, проволока), скульптурні стеки.

Умови виконання:

виконати академічний етюд класичної гіпсової голови у натуральному розмірі. Вирішити, конструкцію, пропорції, характер гіпсового портрету;
сформувати основні об'єми голови з урахуванням їх взаємозв'язку, об'ємно-просторової і конструктивної побудови, зі збереженням схожості з гіпсовим портретом.ПРИКЛАДИ РОБІТ З КОМПОЗИЦІЇ

Вступне випробування з композиції для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (4-х річний термін навчання).

Завдання: Розробити ескіз скульптурної композиції в об'ємі на задану тему. Матеріали та інструменти: глина, пластилін, каркас (дерево, метал), скульптурні стеки. Розмір –30 см.

Умови виконання:

в ескізі повинно бути продемонстровано композиційні особливості та умовності твору пластичного мистецтва, а його стрій передбачає огляд з усіх боків;

внутрішній стан персонажів повинно передаватись рухом постатей або постаті в цілому, а композиційні компоненти сприяти розкриттю основної теми;

використовувати у композиції зображення постаті людини;
в експозиції повинні бути враховані пропорції людини, а під одягом збережений конструктивно-аналітичний стрій.Вступне випробування по композиції для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (3-х річний термін навчання).

Завдання: Розробити ескіз скульптурної композиції в об'ємі на задану тему. Матеріали та інструменти: глина, пластилін, каркас (дерево, метал), скульптурні стеки. Розмір –30 см.

Умови виконання:

в ескізі повинно бути продемонстровано композиційні особливості та умовності твору пластичного мистецтва, а його стрій передбачає огляд з усіх боків;

внутрішній стан персонажів повинно передаватись рухом постатей або постаті в цілому, а композиційні компоненти сприяти розкриттю основної теми;

використовувати у композиції зображення постаті людини;
в експозиції повинні бути враховані пропорції людини, а під одягом збережений конструктивно-аналітичний стрій.

Вступне випробування з композиції для здобуття освітнього ступеня магістра.

Завдання: Розробити стилістично обгрунтовану об`ємно-просторову композицію на задану тему.

Завдання розраховані на виявлення творчих та практичних умінь абітурієнта, володіння основними засобами скульптурної композиції, рівень фахової підготовки, розвиток індивідуального творчого мислення, досвід аналізу та узагальнення форм, цілісного вирішення композиції.