КАФЕДРА
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ
ДИСЦИПЛІН
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін (СГД) забезпечує загальну фахову підготовку студентів. Простором її діяльності є міжфакультетське середовище академії, яке акумулює гуманітарні проекти.
Навчальні дисципліни, що становлять засади освітньої пропозиції кафедри, покликані формувати адекватні відносини між митцем та соціумом, допомагати художнику та дизайнеру у пошуку власного творчого обличчя.
Разом із студентами фахівці кафедри СГД пропонують шукати відповіді на запитання:
якою є природа творчості;
чим можна пояснити і як врегулювати складнощі у комунікації між митцем та соціумом;
у чому виявляє себе буття культури та мистецтва;
в які способи відбувається зміна естетичних канонів та чи можливо їх спрогнозувати;
якою художньою мовою митець формує власні естетичні пріоритети і що стоїть на заваді їхньому пошуку?

Відповіді на ці та багато інших запитань складає сутність навчальної програми кафедри СГД.
Фахівці кафедри співпрацюють із усіма академічними та навчальними проектами ХДАДМ, репрезентуючи соціально-гуманітарну складову в усьому її багатстві та складності.

Здобуті знання, вміння та навички соціально-гуманітарної програми студенти академії будуть активно використовувати в усіх сферах діяльності, що пов’язані із творчістю, художньою репрезентацією та науковою діяльністю у царині культури і мистецтва.

Лекційні курси кафедри Соціально-гуманітарних дисциплін є комплексами навчально-академічних та творчих заходів. Вони спроектовані та працюють за принципом втілення теоретичних знань у практичну площину вмінь та навичок.

Лекційний курс проф. Алли Лігачової «Естетика» спрямовано на вивчення та підтримку художньо-мистецької активності.

Лекційна програма доц. Наталі Більдер «Основи маркетингу та менеджменту» активує студентів до проектної та художньо-мистецької роботи.

Лекційний курс доц. Олександра Суховія «Філософія» надає можливість вийти за межі ремісничої майстерності та набути навички художнього діалогу із суспільством.

Лекційна програма доц. Володимира Тарасова («Візуальна репрезентація культури») спрямована на розкриття наукового і творчого потенціалу студентів та формування навичок аналізу творів мистецтва.

Авторський лекційний курс доц. Сергія Надобко «Інтелектуальна власність» є надійним підґрунтям для митця у його творчій та художньо-мистецькій діяльності.

Пропозиції секції фізичного виховання – доц. Надія Коломієць, викл. Дар'я Шумарова – є запорукою активності та здорового способу життя.