КАФЕДРА
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ
ДИСЦИПЛІН

БІЛЬДЕР Наталя Трифонівна

доцент ХДАДМ


Працює на кафедрі СГД з 1997 року. Випускниця ХНУ ім. В. Каразіна (відділення психології) за фахом: «Психолог. Викладач психології».
З 1997 року – доцент міжнародної кадрової академії (Рада Європи /ЮНЕСКО). Наукові інтереси: особливості спільної проектної діяльності при створенні об’єктів дизайну (проектні команди у сучасному дизайн-процесі), передпроектні дослідження у дизайні, формування маркетингового мислення фахівців-дизайнерів, застосуванню принципів дизайн-менеджменту при створенні об’єктів дизайну.
Проводить майстер-класи з психології творчості для студентів м. Харкова.
Є автором більше ніж 60 наукових і науково-методичних праць.


ЛІГАЧОВА Алла Олексіївна

професор ХДАДМ, кандидат філософських наук, доцент


Працює на кафедрі СГД з 1969 року. Випускниця ХНУ ім. В. Каразіна, відділення філології.
Протягом 1975-1977 років працювала над дисертацією у відділі естетики Інституту філософії АН України.
Дисертаційне дослідження на тему «Процес формування художньої ідеї» було захищено у Київському національному університеті (1977 р.)
Є автором більше ніж 70 наукових і науково-методичних праць з філософсько-естетичної тематики.

КОЛОМІЄЦЬ Надія Анатоліївна

кандидат наук з фізичного виховання, доцент


Фахівець за спеціальністю олімпійський і професійний спорт.
КМС з велоспорту, КМС зі спортивного орієнтування та спортивного туризму.
Голова спортклубу, автор багатьох методичних і наукових публікацій і праць.НАДОБКО Сергій Володимирович

кандидат юридичних наук, доцент


2012 р. – закінчив інститут підготовки кадрів для органів МВС України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого з відзнакою. Спеціальність — правознавство, кваліфікація — юрист;

2013 р. – закінчив магістратуру Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за державно-правовою спеціалізацією із відзнакою;

2013-2016 рр. – здобувач кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н.Каразіна;

2016 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право».

Має близько 100 наукових праць присвячених проблемам державотворення, основам правам, галузям фінансового, адміністративного та інформаційного права.

Наукові інтереси: адміністративне право і процес; відносини у сфері банківської діяльності; право інтелектуальної власності.


Викладає наступні дисципліни:


«Інтелектуальна власність»;
«Правові основи професійної діяльності».

СУХОВІЙ Олександр Миколайович

кандидат філософських наук, доцент


Випускник Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (спеціальність «філологія»). Дисертаційну роботу на тему «Антропологія Керкегора: рух філософії до літературності» захистив у ХНУ ім. В.Н. Каразіна (2003 р.)
Є автором більше 30 наукових праць у сфері філософії культури, теорії мистецтва, світової літератури, релігієзнавства.
Автор перекладу твору Урсули Флемінґ «Grasping the nettle. A positive approach to pain».

ТАРАСОВ Володимир Володимирович

кандидат історичних наук, доцент, в.о. завкафедри СГД


Випускник Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (спеціальність «історія»). Дисертаційну роботу на тему «Роль публіцистики у вивченні «білих плям» вітчизняної історії. 1989-1991 рр.» захистив у Дніпропетровському національному університеті (2008 р.).
Є автором більше ніж 80 наукових праць. Член Національної спілки журналістів України (з 2008 р.).
З 1999 р. працює у царині графічного дизайну.
Є автором та учасником вітчизняних та зарубіжних дизайнерських проектів.

ШУМАРОВА Дар’я Валеріївна

старший викладач


Майстер спорту зі спортивної аеробіки, КМС з художньої гімнастики. Має фах дизайнера-графіка. Аспірант кафедри графічного дизайну. Автор наукових праць та методичних розробок