КАФЕДРА
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ
ДИСЦИПЛІН
БІЛЬДЕР Наталя Трифонівна

доцент ХДАДМ


Працює на кафедрі СГД з 1997 року. Випускниця ХНУ ім. В. Каразіна (відділення психології) за фахом: «Психолог. Викладач психології».
З 1997 року – доцент міжнародної кадрової академії (Рада Європи /ЮНЕСКО). Наукові інтереси: особливості спільної проектної діяльності при створенні об’єктів дизайну (проектні команди у сучасному дизайн-процесі), передпроектні дослідження у дизайні, формування маркетингового мислення фахівців-дизайнерів, застосуванню принципів дизайн-менеджменту при створенні об’єктів дизайну.
Проводить майстер-класи з психології творчості для студентів м. Харкова.
Є автором більше ніж 60 наукових і науково-методичних праць.


ЛІГАЧОВА Алла Олексіївна

професор ХДАДМ, кандидат філософських наук, доцент


Працює на кафедрі СГД з 1969 року. Випускниця ХНУ ім. В. Каразіна, відділення філології.
Протягом 1975-1977 років працювала над дисертацією у відділі естетики Інституту філософії АН України.
Дисертаційне дослідження на тему «Процес формування художньої ідеї» було захищено у Київському національному університеті (1977 р.)
Є автором більше ніж 70 наукових і науково-методичних праць з філософсько-естетичної тематики.

КОЛОМІЄЦЬ Надія Анатоліївна

кандидат наук з фізичного виховання, доцент


Фахівець за спеціальністю олімпійський і професійний спорт.
КМС з велоспорту, КМС зі спортивного орієнтування та спортивного туризму.
Голова спортклубу, автор багатьох методичних і наукових публікацій і праць.НАДОБКО Сергій Володимирович

кандидат юридичних наук, старший викладач


Випускник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (2012 р.) за спеціальністю «правознавство». Захистив дисертаційну роботу на тему «Адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право» (2016 р.).
Має близько 100 наукових праць присвячених проблемам державотворення, основам правам, галузям фінансового, адміністративного та інформаційного права.


СУХОВІЙ Олександр Миколайович

кандидат філософських наук, доцент


Випускник Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (спеціальність «філологія»). Дисертаційну роботу на тему «Антропологія Керкегора: рух філософії до літературності» захистив у ХНУ ім. В.Н. Каразіна (2003 р.)
Є автором більше 30 наукових праць у сфері філософії культури, теорії мистецтва, світової літератури, релігієзнавства.
Автор перекладу твору Урсули Флемінґ «Grasping the nettle. A positive approach to pain».

ТАРАСОВ Володимир Володимирович

кандидат історичних наук, доцент, в.о. завкафедри СГД


Випускник Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (спеціальність «історія»). Дисертаційну роботу на тему «Роль публіцистики у вивченні «білих плям» вітчизняної історії. 1989-1991 рр.» захистив у Дніпропетровському національному університеті (2008 р.).
Є автором більше ніж 80 наукових праць. Член Національної спілки журналістів України (з 2008 р.).
З 1999 р. працює у царині графічного дизайну.
Є автором та учасником вітчизняних та зарубіжних дизайнерських проектів.

ШУМАРОВА Дар’я Валеріївна

старший викладач


Майстер спорту зі спортивної аеробіки, КМС з художньої гімнастики. Має фах дизайнера-графіка. Аспірант кафедри графічного дизайну. Автор наукових праць та методичних розробок