"Відповідність науково-педагогічного персоналу ОНП Дизайн ліцензійним вимогам"

"Відповідність науково-педагогічного персоналу ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ліцензійним вимогам"

ВИКЛАДАЧІ: ОНП Дизайн, ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

ІВАНЕНКО Тетяна Олександрівна

Кандидат мистецтвознавства, доцент.


Гарант освітньо-наукової програми 022 «Дизайн».


Освіта вища (дизайнер-графік, ХХПІ, 1999). В.о. завідувача кафедри графічного дизайну ХДАДМ (2013/2014; 2015/2016; 2016/2017 н.р.). Член Національної спілки художників України, учасник всеукраїнських (15) і міжнародних (8) виставок. Член Міжнародної організації дизайнерів CEIDA — China Europe International Design Culture Association group (з 2020). Науковий консультант навчального центру «ЛандауЦентр» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Наукові інтереси: графічний дизайн, шрифтовий дизайн, ситуативна графіка, знакові девіації в культурі. Керує аспірантами, магістрами, науковою роботою студентів. Окрім наукової роботи, також ілюструє наукові та художні видання, розробляє шрифтові гарнітури та елементи візуальної комунікації. Нагороджена дипломом та золотою медаллю «Народна шана українським науковцям 1918–2018» від МАРТІС «ЗОЛОТА ФОРТУНА», 2020 р. Член Міжнародного журі конкурсу «Fusion & participation» — China Belgium International Poster exhibition for the 50th Anniversary of China Belgium Diplomatic Relations (2020).
Міжнародний експерт з кирилиці Міжнародного конкурсу GRANSHAN (2019). 2016–2019 — член Науково-методичної комісії з культури і мистецтва сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (секретар підкомісії 022 Дизайн з розробки Стандартів вищої освіти). Член Галузевої експертної ради 02 Культура і мистецтво НАЗЯВО. Ініціатор Міжнародного студентського конкурсу зі шрифту і каліграфії PANGRAM.
Е-mail: ivanenkoster@gmail.com
Підтвердження професійної діяльності: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nj7VwBGCAJ-scrQ6XwDN7wPeWmI3Vhu6ko1gykA-pHU/edit?usp=sharing
Наукові публікації: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=STuLtCoAAAAJ
Дисципліни на ОНП:


Актуальні проблеми практики візуальних комунікацій (вибіркова)


Група у ФБ «ОНП “Дизайн” (ХДАДМ)» для аспірантів, керівників та викладачів: https://www.facebook.com/groups/421635149156894


ДАНИЛЕНКО Віктор Якович

Академік Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, член ради Північно-Східного наукового центру НАМУ і МОНУ, голова Східного центру Національної Академії Мистецтв України, голова підкомісії з дизайну НМК з мистецтва МОНУ Освіта вища (ХХПІ). З 1976 року працює в Харківському художньо-промисловому інституті. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «До історії становлення вітчизняного дизайну. Харківський промисловий район (1900–1940)». Докторську дисертацію на тему: «Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури ХХ століття (національний та глобалізаційний аспект)» захистив у 2006 році. Перебував на стажуваннях у провідних дизайнерських школах Німеччини, а також відвідав з ознайомчою метою низку видатних дизайнерських установ Європи та деяких країн Азії. З 1992 року – проректор з наукової роботи. З 1999 по 2020 роки — ректор ХДАДМ.
Член-кореспондент Національної академії мистецтв України (2001 р.), заслужений діяч мистецтв України (2007 р.), член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України. Одноосібний автор трьох монографій, підручника, навчальних посібників та понад 200 наукових статей. Має авторські свідоцтва на промисловий зразок, автор дизайнерських проектів, впроваджених у виробництво.
Лауреат почесного знака «In Optima Forma» (2006), лауреат муніципальної творчої премії ім. В. Єрмілова (2004 р.). Нагороджений Золотою медаллю Академії Мистецтв України (2005 р.), URKUNDE am internationalen. Entwurfsprojekt «Gestaltung von GefáBen und Verpackungen fűr DANONE-joghurt» (2005), знаком МОН України «За наукові досягнення» (2007).
Наукові публікації: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ZBLIq20AAAAJ


Дисципліни на ОНП:


Теоретичні основи вивчення дизайнерської практики (обов’язкова)КУТАТЕЛАДЗЕ Владислав Вікторович

Доцент, кандидат мистецтвознавства з дизайну (доктор філософії з дизайну). Проректор з НДР
Ступінь спеціаліста (магістра) з мистецької освіти, освітньо-професійна програма «Дизайн». Протягом 1998-2002 років навчався в аспірантурі Харківського художньо- промислового інституту нині Харківської державної академії дизайну і мистецтв, кандидат наук (кандидат мистецтвознавства/доктор філософії з дизайну).
Автор понад 80 наукових публікацій та понад 10 навчально-методичних робіт. У 2004 р. захистив дисертацію на тему «Особливості формування проектно-образного мислення дизайнера», науковий керівник – кандидат мистецтвознавства (доктор філософії з дизайну), професор Олександр Васильович Бойчук Упродовж останніх років досліджує дизайн, його теорію, історію, паростки протодизайнерського мислення, локації його у предметній ментальності картвелів Має досвід роботи у закладі вищої освіти та галузевій академії наук, в яких, зокрема, займається науково-організаційними питаннями.
З 2019 року є помічником ректора з методичної, інноваційної роботи Вчених рад.
З 2009 по 2021 є ученим секретарем Академії. З 2005 працює на кафедрі дизайну (промислового дизайну). У 2008 присвоєно вчене звання доцента. З 2005-2013 рр., входив до складу Спеціалізованої вченої ради К 64.109.01 з розгляду та захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 022 Дизайн (17.00.07 Дизайн, 05.01.03 Технічна естетика). З 2018 року є вченим секретарем Східного регіонального науково-мистецького центру НАМ України (на громадських засадах). Є членом Науково-методичної комісія з культури і мистецтва, Підкомісія 022 Дизайн, Міністерства освіти і науки України. Член експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.020207 Дизайн (Наказ МОН України від 19.06.2019, №918-и). Член Організаційного комітету з проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (Наказ МОН від 04.10.2019, №1271). Член Спілки дизайнерів України. Вільно володіє грузинською (рідною), українською, має достатній рівень німецької.
Наукові публікації: https://scholar.google.com/citations?user=VhQwG1YAAAAJ&hl=en


Дисципліни на ОНП:


Теоретичні основи вивчення дизайнерської практики (обов’язкова)БОЙЧУК Олександр Васильович

Кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України Освіта вища (ХХПІ). У 1987 році захистив дисертацію «Особливості концепцій формоутворень в дизайнерських школах Німеччини. В періоди 1986-1991 р.р., 2008-2014 р.р., 2015 р. завідував кафедрою дизайну ХХПІ (ХДАДМ). Член-кореспондент міжнародного інституту екологічної естетики (м. Галле, Німеччина). Член Спілки дизайнерів України, Харківського художньо-творчого об'єднання «Буріме». Лауреат міжнародних конкурсів в галузі дизайн, має 25 авторських свідоцтв на промислові зразки та права на твір. Автор більш ніж 100 публікацій з питань мистецтва і проектної культури, у тому числі, фундаментальної книги «Пространство дизайна». Професор О.Бойчук проводив відкриті лекції й майстер-класи у навчальних закладах Німеччини, Франції, Куби, Росії, багатьох ВНЗ України.
Е-mail: a_boychuk@ukr.net
Наукові публікації: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=CEMpIvcAAAAJ


Дисципліни на ОНП:


Актуальні напрями і тенденції дизайн-проектування (обов’язкова)АЛФЬОРОВА Зоя Іванівна

Доктор мистецтвознавства, професорка кафедри аудіовізуального мистецтва Докторська дисертація: «Візуальне мистецтво кінця XX — початку XXІ століття». Стаж науково-педагогічної діяльності – 40 років.
З 2008 р. по 2014 р.- завідувач кафедри телебачення Харківської державної академії культури. З 2008 р.- 2020 р.— декан факультету кіно-, телемистецтва Харківської державної академії культури. Була заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 64.807.01 ХДАК, членом спеціалізованої вченої ради К 64.109.01 ХДАДМ. Виконувала обов’язки голови та члена кількох експертно акредитаційних комісій МОН. Секретар галузевої підкомісії НК МОН по підготовці Держстандарту вищої освіти – 2016-2019 рр. (нагороджена Почесною грамотою МОН України за затвердження Стандартів вищої освіти зі спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»). Член кількох редакційних колегій з проблем мистецтва. Наукові та педагогічні напрямки: аудіовізуальне мистецтво, візуальне мистецтво, аудіовізуальна освіта, мистецтвознавство, медіа-критика. Автор більш, аніж 250 наукових публікацій у фахових виданнях. Голова Харківського осередку Національної Спілки кінематографістів України. Голова Харківського осередку Асоціації діячів медіаосвіти України Була головою та членом журі Міжнародного кінофестивалю «Харківський бузок», конкурсу, присвяченому волонтерському руху в Україні «Філософія серця» (м. Харків), Всеукраїнського фестивалю екранних мистецтв «Дніпро-сінема» ім. Данила Сахненка (м. Дніпро), членом оргкомітету Міжнародного дитячого телевізійного фестивалю «Дитятко» (м. Харків) та ін.
Наукові публікації: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=85XJ9CQAAAAJ


Дисципліни на ОНП:


Актуальні проблеми наукових досліджень в сфері мистецтвознавства (обов’язкова);
Теорія і історія сучасного мистецтва (вибіркова);
Сучасний художній процес (вибіркова).


ЛАГОДА Оксана Миколаївна

Доктор мистецтвознавства, доцент, член Спілки дизайнерів України.
Закінчила Львівську академію мистецтв за спеціальністю «Художнє моделювання костюма» з присвоєнням кваліфікації "художник-технолог". Працювала провідним художником-модельєром експериментальної лабораторії ЗАТ "Леся Українка" (м. Черкаси); викладачем спецдисциплін на відділенні декоративно-прикладного мистецтва ВХПУ №20 (м. Черкаси), на кафедрі дизайну ЧДТУ (м. Черкаси).
Захистила кандидатську дисертацію "Художньо-образні особливості костюма в дизайні одягу кінця ХХ - початку ХХІ століття" (2007, наук. керівник - доцент Омельченко О.М. ) і докторську дисертацію "Репрезентативні практики дизайну костюма в контексті еволюції художньо-проектної культури" (2020, наук. консультант - професор Даниленко В.Я.) за спеціальністю 17.00.07 - Дизайн. Є автором близько 90 наукових публікацій, навчального посібника "Мода в дизайні одягу: теорія та практика", монографії "Дизайн костюма. Практики репрезентацій". Здійснює керівництво дипломними роботами магістрів і наукове керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів.
Наукові публікації: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=2b78R20AAAAJ


Дисципліни на ОНП:


Естетичні проблеми дизайну (вибіркова)АРТЕМЕНКО Андрій Павлович

Доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківської державної академії дизайну та мистецтв (з 2020 по теперішній час).
У 1995 закінчив Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (історичний факультет), спеціальність - історія. Після закінчення університету працював викладачем (1995-1998), старшим викладачем (1998-2003), доцентом (2003-2012) кафедри філософії і політології Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС), доцентом(2012-2014) та професором (2014-1017) кафедри філософії та соціології Національної фармацевтичної академії, 2017-2020 професор кафедри менеджменту культури та соціальних технологій Харківської державної академії культури.
У 2002 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.03-соціальна філософія та філософія історії на тему «Проблема історичного факту в філософії історії».
У 2014 докторську дисертацію за тією ж спеціальністю на тему «Топологія соціальної ідентичності». У 2006 р. отримав учене звання доцент, у 2015 р. – професор.
Диплом державного зразку, що дає право викладання англійською мовою, 5-річний досвід викладання курсів англійською для іноземних студентів, досвід викладання англійською закордоном. У 2014 отримав диплом розробника дистанційних курсів. Розробив дистанційний курс з дисципліни «Політологія». Учасник п’яти міжнародних науково-дослідних проектів (українсько-канадські проекти «Основа демократії» (2002) і «Демократична освіта» (університет Квінз, Канада) (2004–2006), CASE «Програма соціальних трансформацій у прикордонних регіонах: Білорусь, Україна, Молдова» (2007), «Урбаністичні дослідження Інституту Кеннана» (США) (2007–2008)) ТUBITAK 2221-Fellowships for visiting scientists programme «Urban studies» «Spatial Identity Typology of Istanbul» (Шехір-університет, Туреччина) (2018).
У 2015–2017 рр. – член редколегії наукового журналу «Вісник Академії дизайну і мистецтв». З 2018 р. – член редакційної ради наукового журналу «Соціодинаміка». З 2019 р – член редакційної ради фахового наукового видання (категорії Б) Вісник Житомирського Державного Університету ім. Івана Франка. Серія Філософія. Сфера наукових інтересів – соціальна філософія, урбаністика, дослідження міжкультурної взаємодії, топологічний аналіз соціокультурних об’єктів.
Автор 98 наукових та методичних публікацій, з них – 4 підручників та 5 монографій.
Наукові публікації: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=sfxHfyIAAAAJ


Дисципліни на ОНП:


Філософія мистецтва (обов’язкова);
Методологія наукових досліджень в сфері мистецтвознавства (обов’язкова)


ЄРМАКОВА Тетяна Сергіівна

Доктор педагогічних наук, доцент.
Освіта вища (ХНПУ імені Г.С. Сковороди). У 2017 захистила докторську дисертацію. З 2017 року є членом Експертної ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. Наукові інтереси сконцентровані на дослідженні теоретико-методичних основ формування культури здоров’я студентів, вивченні принципів створення здоров’язберігаючого освітнього середовища, методики викладання іноземних мов. Має понад 40 друкованих праць, частину з яких опубліковано у міжнародних виданнях, зокрема Scopus та Web of Science; є учасницею багатьох міжнародних семінарів та конференцій.
Наукові публікації: https://scholar.google.com/citations?user=rBIktC4AAAAJ&hl=ru


Дисципліни на ОНП:


Іноземна мова в науковій діяльності (англ., нім.) (обов’язкова);
Теорія і методика мистецької освіти (вибіркова);
Моделювання педагогічної діяльності (вибіркова);
Історія педагогіки (вибіркова)


БОНДАРЕНКО Ірина Володимирівна

Кандидат архітектури, доцент.
Тема дисертації «Передумови і тенденції стильового розвитку харківської архітектури Слобожанщини (друга половина XIX - початок XX ст.», за спец. 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури. Захищена в НАОМА у 1999 р., м. Київ). Наук. керівник Марченко Т.Л. Радник проректора з НДР з підготовки науково-педагогічних кадрів (з 2003 року). Здійснює керівництво аспірантами (5 - захистили дисертаційні роботи на ступінь кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 022 Дизайн).
Автор понад 90 наукових публікацій (3 індексовані у міжнародних базах даних Web of Science та SCOPUS). Співавтор 2-х монографій та підручника «Дизайнерська освіта: методика науково-дослідної роботи студентів закладів вищої освіти». Нагороди: медаль Національної Академії наук України «Народна шана українським науковцям 1918–2018».
Гарант ОПП "ДАЛС" (дизайн архітектурно-ландшафтного середовища).
Наукові публікації: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=dSdfOOUAAAAJ


Дисципліни на ОНП:


: Актуальні проблеми предметно-середовищного дизайну (вибіркова)КРИВУЦ Світлана Василівна

Кандидат мистецтвознавства, доцент.
Тема дисертації «Принципи і прийоми використання керамічних обробних матеріалів в дизайні інтер'єру» (2012 р., наук. керівник Бондаренко І.В.).
Виконавець держбюджетних тем ХДАДМ, розробник грантових програм і проєктів, автор 50 наукових статей і тез у фахових збірника (в т.ч. індексованих у міжнародних базах даних Web of Science і Scopus) і колективних монографіях країн ЄС. Має 13 свідоцтв авторського права. Здійснює керівництво магістрами і аспірантами, підготовкою творчих робіт студентів до міжнародних конкурсів (SBID, 2020-2021) і Всеукраїнських конкурсів («Інклюзивний дизайн», 2020).
Відзнаки: Почесна грамота від Департаменту економіки та міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, Диплом і медаль Національної Академії наук України «Народна шана українським науковцям 1918-2018» (2020); Подяка Головного управління Національної поліції в Харківській області за безпосередню участь, проявлені творчість та ініціативу, застосування креативних підходів при виготовленні дизайн-проєктів офісів поліції, упровадження сучасних підходів для реалізації принципів забезпечення їх доступності, створення сприятливих умов для громадян (2021).
Наукові публікації: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=obCEpPIAAAAJ


Дисципліни на ОНП:


Управління науковими проектами (вибіркова); Організація наукової діяльності (вибіркова);
Проектно-грантова діяльність (вибіркова)


ТАРАСОВ Володимир Володимирович

Кандидат історичних наук, доцент, в.о. зав.кафедри СГД
Випускник Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (спеціальність «історія»). Дисертаційну роботу на тему «Роль публіцистики у вивченні «білих плям» вітчизняної історії. 1989-1991 рр.» захистив у Дніпропетровському національному університеті (2008 р.).
Є автором більше ніж 80 наукових праць. Член Національної спілки журналістів України (з 2008 р.).
З 1999 р. працює у царині графічного дизайну.
Є автором та учасником вітчизняних та зарубіжних дизайнерських проектів.
Наукові публікації: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ufQ4amwAAAAJ


Дисципліни на ОНП:


Теорія і практика культурологічного моделювання (вибіркова);
Мистецтво в контексті сучасного культурного процесу (вибіркова)


ТОКАР Марина Іванівна

Перший проректор, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри аудіовізуального мистецтва
Автор наукових публікацій. Закінчила Харківський державний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю українська мова і література (1997 р.). Сфера наукових інтересів: українська література ХХ століття, актуальні питання практики української мови.
Наукові публікації: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=_HktU_YAAAAJ


Дисципліни на ОНП:


Культура наукової мови (вибіркова);
Теорія і практика редагування наукового тексту (вибіркова)


ПЕТУХОВА Олена Іванівна

Кандидат філологічних наук, доцент.
Освіта вища. Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди. У 2001 році отримала Диплом кандидата філологічних наук. Автор понад 50 друкованих праць, серед яких публікації у міжнародних виданнях , які включено до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Є спів автором трьох підручників. Постійно бере участь у міжнародних науково-практичних семінарах, вебінарах і тренінгах.
У 2015 році пройшла навчання на курсах та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації за темами: створення мультимедійних презентацій, створення аудіо-відео засобів навчання, створення інтерактивних навчально-методичних розробок, основи компетентнісно орієнтованого навчання у вищій школі. У 2020 році пройшла Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Хмарні сервіси для он-лайн навчання на прикладі платформи ZOOM".
Е-mail: Eip019680@gmail.com
Наукові публікації: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=eidlPpYAAAAJ


Дисципліни на ОНП:


Іноземна мова в науковій діяльності (англ.) (обов’язкова)ГОЛТВЕНИЦЬКА Маргарита Володимирівна

Кандидат філологічних наук, ст. викладач
Закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за спеціальністю: мова та література (російська) (2001) та Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю: педагогіка і методика середньої освіти (українська мова та література) (2011).
У 2017 році захистила дисертацію на тему: «Складнопідрядні речення з відношенням відповідності в сучасній українській літературній мові: структурно-семантичний та комунікативний аспекти» (у спеціалізованій вченій раді К 64.053.05 Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди).
У 2018 році пройшла стажування у Вищій лінгвістичній школі (Польща).
Сфера наукових інтересів: теоретичні питання синтаксису, українська фразеологія, питання культури наукової мови.
Е-mail: margarita_info@ukr.net
Наукові публікації: 


Дисципліни на ОНП:


Культура наукової мови (вибіркова);
Теорія і практика редагування наукового тексту (вибіркова)


БОРБУНЮК Валентина Олексіївна

Кандидат філологічних наук, доцент
Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди за двома спеціальностями: російська мова і література (1993) та українська мова і література (1995).
У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інтертекстуальність драматургії А. П. Чехова» (у спеціалізованій вченій раді К 64.051.07 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна).
З 2014 року була членом спеціалізованої вченої ради К 64.051.07 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
У 2019 році пройшла Міжнародне стажування «Вища освіта в ХХІ столітті: проблеми та інновації» за програмою Університету Киршехір Ахі Евран (Туреччина).
Сфера наукових інтересів: проблеми методу, поетики і жанру російської і української літератур ХIХ–ХХ століть, закономірності розвитку і взаємодії європейських літератур у ХIХ–ХХ століттях.
Е-mail: 0969255100v@gmail.com
Наукові публікації: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=q4vEookAAAAJ


Дисципліни на ОНП:


Іноземна мова в науковій діяльності (укр.) (обов’язкова)СОКОЛЮК Людмила Данилівна

Професор, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії і історії мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Авторка біля 300 наукових праць. Серед досліджень слід назвати, в першу чергу, монографії про засновників Української академії мистецтва — Михайла Бойчука («Михайло Бойчук та його школа». Харків, 2014, «Графіка бойчукістів». Харків—Нью-Йорк, 2002) та Михайла Жука («Михайло Жук: Мистець- літератор». Харків, 2018). Нещодавно вийшла друком її нова монографія, присвячена першій жінці-мисткині з Харківщини («Школа Раєвської-Іванової : художньо-промислова освіта в Харкові (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)». Харків, 2020). Створила свою наукову школу, підготувавши 16 кандидатів і доктора мистецтвознавства, які працюють в системі вищої освіти та мистецьких закладах в різних містах України.
Наукові публікації: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=gf5cxbwAAAAJ


Дисципліни на ОНП:


Сучасні проблеми образотворчого та декоративного мистецтва (обов’язкова)ДОЛУДА Анатолій Олександрович

Завідувач кафедри реставрації станкового і монументального живопису, доцент, кандидат технічних наук
Вища освіта (ХПІ), Спеціалізується на дослідженнях та визначенні підробок в антикваріаті, зокрема, живопису, фалеристиці, нумізматиці, порцеляні. З 1997 р. є експертом Міністерства юстиції України. Під його керівництвом для МЮУ складена методика виконання судових мистецтвознавчих досліджень продукції порнографічного характеру та розроблені методичні рекомендації по визначенню підробок предметів фалеристики та нумізматики. Автор 5 винаходів, нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР.
Наукові публікації: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=JfkIkeUAAAAJ