НАУКОВА РОБОТА

Професійний потенціал науково-педагогічного складу кафедри системно підвищується через інститут підготовки і захисту дисертацій у Спеціалізованій раді ХДАДМ з напряму «Дизайн» та «Образотворче мистецтво». За останні роки були захищені дисертаційні роботи, які вплинули на підвищення професійного рівня і якість навчального процесу.

О. М. Лагода, випускниця ЛНАМ, захистила у 2007 році дисертацію за темою «Художньо-образні особливості костюма в дизайні одягу кінця ХХ — початку ХХI століття» керівник кандидат мистецтвознавства О. М. Омельченко.

У 2008 році Ю. Г. Матвєєва, випускниця спеціалізації ХМТ ХДАДМ, захистила дисертацію за темою «Еволюція візантійської традиції в іконографії літургійного шитва пізнього середньовіччя» керівник доктор мистецтвознавства Л. Д. Соколюк.

У 2010 році М. В. Кісіль, випускниця КНУТД, захистила дисертацію за темою «Концепції формоутворення костюма в західноєвропейському дизайні ХХ ст.: витоки та тенденції» керівник кандидат мистецтвознавства О. М. Омельченко.

У 2012 році В. В. Гурдіна, випускниця спеціалізації ХМО ХДАДМ, захистила дисертацію за темою «Трансформації українського традиційного вбрання в дизайні сценічного костюма» керівник кандидат мистецтвознавства О. М. Лагода.

У 2014 році І. І. Єременко, випускниця спеціалізації ГД ХХПІ, захистила дисертацію за темою «Проектно-художня структура костюма в сучасному дизайні», керівник - доц. Омельченко О.М.

В 2015 р. М. П. Чумаченко, випускниця спеціалізації ПХДТ ХХПІ, захистила дисертацію на тему «Дизайн інтер'єрних текстильних виробів Слобожанщини ХІХ-ХХ ст. (генеза та сучасні тенденції)». Керівник: кандидат мистецтвознавства О. М. Омельченко.

В 2020 році Лагода Оксана Миколаївна захистила докторську дисертацію "Репрезентативні практики дизайну костюма в контексті еволюції художньо-проектної культури" (наук. консультант - професор Даниленко В.Я.) за спеціальністю 17.00.07 - Дизайн.

Всі члени кафедри займаються науковою і творчою діяльністю, публікують наукові статті в спеціалізованих виданнях України та зарубіжжя, керують науковою роботою студентів, приймають участь у художніх виставках.