ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
«ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН»


На освітньо-професійній програмі «Графічний дизайн» студенти здобувають:

ступінь вищої освіти «Бакалавр» (термін навчання 3 роки 10 місяців, кваліфікація – дизайнер графічних об’єктів);
ступінь вищої освіти «Магістр» (термін навчання за освітньо-професійною програмою 1 рік 4 місяці, кваліфікація – дизайнер візуальних комунікацій, викладач).


Программа творчого конкурсу для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр)зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво з освітньо-професійної програми: «Графічний дизайн» (денна та заочна форми навчання) (.pdf)

Програма фахового випробування для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво з освітньо-професійної програми: «Графічний дизайн» (денна форма навчання) (.pdf)

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити?

рисунок (гіпсова голова людини);
живопис (натюрморт з простих предметів аквареллю або гуашшю);
композиція на задану тематику з обов’язковим включенням шрифтового напису, наданого у екзаменаційному завданні.

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Оцінюються за 200-бальною системою екзаменаційною комісією кафедри. Після цього проводиться загально-академічний перегляд всіх робіт.

Скільки часу триває іспит з композиції?

Іспит з композиції триває 4 академічних годин (академічна година — 45 хвилин).

Якими графічними матеріалами потрібно володіти?

Розмір: Формат А-4 (210 х 297мм) (у межах формату А-3)
Кольорова гамма: довільна
Матеріал: папір, гуаш, туш, акварель, пастель, олівці, перо, пензлі.


Хто обирає графічну техніку для виконання композиції?

Абітурієнт самостійно обирає графічну техніку та інструменти для виконання своєї роботи.

Як готуватися до творчого екзамену з композиції?

Базові знання з композиції та шрифтової графіки можна отримати в художніх школах, на підготовчих курсах, індивідуальних заняттях, а також зі спеціальної літератури.

Чи можливо поступити на декілька спеціалізацій одночасно?

Так,це можливо. Для цього в академії проходять три потоки творчих вступних іспитів.

В чому відмінність заочного навчання від очного?

Відмінність полягає у співвідношенні аудиторних занять з викладачем і самостійної роботи студента. Студенти заочних відділень на початку семестру отримують завдання з усіх дисциплін за розкладом, консультуються з викладачами впродовж навчального терміну, потім приїжджають на екзаменаційну сесію в кінці семестру. Навчальна програма аналогічна програмі спеціалізації для денного навчання.