На спеціалізації «Графічний дизайн» студенти здобувають:

ступінь вищої освіти «Бакалавр» (термін навчання 4 роки, кваліфікація – дизайнер графічних об’єктів);
ступінь вищої освіти «Магістр» (термін навчання за освітньо-професійною програмою 1 рік 4 місяці, кваліфікація – дизайнер візуальних комунікацій, викладач);
ступінь вищої освіти «Магістр» (термін навчання за освітньо-науковою програмою 1 рік 9 місяців, кваліфікація – дизайнер візуальних комунікацій, викладач, дослідник).

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити?

рисунок (гіпсова голова людини);
живопис (натюрморт аквареллю або гуашшю);
композиція на задану тематику з обов’язковим включенням шрифтового напису, наданого у екзаменаційному завданні.

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Оцінюються за 200-бальною системою екзаменаційною комісією кафедри. Після цього проводиться загально-академічний перегляд всіх робіт.

Скільки часу триває іспит з композиції?

Іспит з композиції триває 6 академічних годин (академічна година — 45 хвилин).

Якими графічними матеріалами потрібно володіти?

Художні графічні матеріали: туш, гуаш, олівці, акварель, пастель, акрил, інструменти для креслення. Не схвалюються – маркери, фломастери, лінери.

Хто обирає графічну техніку для виконання композиції?

Абітурієнт самостійно обирає графічну техніку та інструменти для виконання своєї роботи.

Як готуватися до творчого екзамену з композиції?

Базові знання з композиції та шрифтової графіки можна отримати в художніх школах, на підготовчих курсах, індивідуальних заняттях, а також зі спеціальної літератури.

В чому відмінність заочного навчання від очного?

Відмінність полягає у співвідношенні аудиторних занять з викладачем і самостійної роботи студента. Студенти заочних відділень на початку семестру отримують завдання з усіх дисциплін за розкладом, консультуються з викладачами впродовж навчального терміну, потім приїжджають на екзаменаційну сесію в кінці семестру. Навчальна програма аналогічна програмі спеціалізації для денного навчання.

ПРИКЛАДИ РОБІТ З РИСУНКА ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022: ДИЗАЙН (БАКАЛАВР)