Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі наукових форумів, освітянських виставок, міжнародних науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів і тренінгів, міжнародних онлайн-конференцій (за участю Кембріджського університету, Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України і Фундації лідерства для вищої освіти (Велика Британія). Дослідження науковців кафедри висвітлюються у періодичних, фахових та міжнародних наукових виданнях. Викладачі кафедри здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів. На кафедрі постійно діють науково-методичні семінари.

Пріоритетними науковими напрямами роботи кафедри є:

Розвиток дизайн-мислення студентів вищої мистецької школи в епоху глобалізації;
Комунікативні компетенції в межах розвитку основних видів мовленнєвої діяльності в умовах кредитно-модульної системи навчання.
Дистанційна форма навчання в сучасній концепції інтерактивних методів викладання іноземних мов;
Модернізація засобів організації ціннісної педагогічної взаємодії як важливіша умова підвищення якості навчання іноземній мові у немовному ВНЗ.

19 лютого 2019 року у ХДАДМ кафедра педагогіки та іноземної філології провела методичний семінар для вчителів англійської мови шкіл Московського району міста Харкова на тему:
«Викладання іноземної мови в умовах нової української школи». У ньому взяли участь проректор знауково-дослідної роботи та міжнародної діяльності ХДАДМ, професор Гончар О.В, завідуюча кафедрою педагогіки та іноземної філології, доцент Петухова О.І. та викладачі кафедри ПІФ, доценти Говорун А.В, Єрмакова Т.С., Корнейко Ю.М., Хрісанфова Д.В.,а також викладач кафедри ПІФ, перекладач міжнародного відділу Іванова А.А.

В рамках IX Міжнародного форуму «Дизайн-Освіта 2017» 10 жовтня 2017 р. кафедрою було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність та перспективи».