КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ,
УКРАЇНСЬКОЇ
ТА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ




БОРБУНЮК Валентина Олексіївна

кандидат філологічних наук, доцент


Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди за двома спеціальностями: російська мова і література (1993) та українська мова і література (1995).
У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інтертекстуальність драматургії А. П. Чехова» (у спеціалізованій вченій раді К 64.051.07 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна).
З 2014 року була членом спеціалізованої вченої ради К 64.051.07 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
У 2019 році пройшла Міжнародне стажування «Вища освіта в ХХІ столітті: проблеми та інновації» за програмою Університету Киршехір Ахі Евран (Туреччина).
Сфера наукових інтересів: проблеми методу, поетики і жанру російської і української літератур ХIХ–ХХ століть, закономірності розвитку і взаємодії європейських літератур у ХIХ–ХХ століттях.
Е-mail: 0969255100v@gmail.com



Викладає наступні дисципліни:


Іноземна мова (українська) для наукових цілей;
Іноземна мова (українська) у науковій діяльності;
Історія літератури;
Література у дзеркалі художньої культури;
Мовленнєві комунікації;
Українська мова (за професійним спрямуванням);


ГОЛТВЕНИЦЬКА Маргарита Володимирівна

кандидат філологічних наук, ст. викладач


Закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за спеціальністю: мова та література (російська) (2001) та Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю: педагогіка і методика середньої освіти (українська мова та література) (2011).
У 2017 році захистила дисертацію на тему: «Складнопідрядні речення з відношенням відповідності в сучасній українській літературній мові: структурно-семантичний та комунікативний аспекти» (у спеціалізованій вченій раді К 64.053.05 Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди).
У 2018 році пройшла стажування у Вищій лінгвістичній школі (Польща).
Сфера наукових інтересів: теоретичні питання синтаксису, українська фразеологія, питання культури наукової мови.
Е-mail:margarita_info@ukr.net



Викладає наступні дисципліни:


Українська мова за професійним спрямуванням;
Українська мова як іноземна;
Теорія і практика редагування наукового тексту.


ГОВОРУН Алла Валентинівна

кандидат педагогічних наук, доцент


Освіта вища (ХНПУ імені Г.С. Сковороди). Основні напрями наукових досліджень: питання формування моральної звички в історії педагогіки, психологічні, педагогічні та організаційні аспекти розвитку дизайн мислення студентів ВНЗ у навчальному процесі. Автор понад 40 друкованих праць. Є співавтором підручника. Постійно приймає участь у міжнародних науково-практичних конференціях, методично-практичних семінарах, вебінарах і тренінгах. У 2017 пройшла курс “Критичне мислення для освітян” та отримала сертифікат на он-лайн платформі “Prometeus”.



Викладає наступні дисципліни:


«Іноземна мова для наукових цілей»;
«Теоретико-методологічні основи педагогіки в мистецькій школі»;
«Практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням».


ЄРМАКОВА Тетяна Сергіівна

Доктор педагогічних наук, доцент.


Освіта вища (ХНПУ імені Г.С. Сковороди). У 2017 захистила докторську дисертацію. З 2017 року є членом Експертної ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. Наукові інтереси сконцентровані на дослідженні теоретико-методичних основ формування культури здоров’я студентів, вивченні принципів створення здоров’язберігаючого освітнього середовища, методики викладання іноземних мов. Має понад 40 друкованих праць, частину з яких опубліковано у міжнародних виданнях, зокрема Scopus та Web of Science; є учасницею багатьох міжнародних семінарів та конференцій.



Викладає наступні дисципліни:


«Іноземна мова для наукових цілей»;
«Теорія і методика мистецької освіти»;
«Практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням».


КОРНЕЙКО Юлія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент.


Освіта вища (ХНПУ імені Г.С. Сковороди). Переможець обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини».вщини». Має понад 30 друкованих праць, серед яких публікації у міжнародних виданнях , які включено до наукометричних баз Scopus та Web of Science, є співавтором підручника, активно приймає участь у міжнародних наукових конференціях, тренінгах, вебінарах. Основні напрями наукових досліджень: технології дизайн-мислення в області вищої освіти, використання хмарних сервісів у викладанні іноземної мови, міждисциплінарні методики для розвитку креативності студентів ВНЗ мистецького профілю.


Е-mail: Korneiko78@gmail.com

Викладає наступні дисципліни:


«Іноземна мова для наукових цілей»

«Теоретико-методологічні основи педагогіки в мистецькій школі»

«Практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням»


КУЗНЕЦОВА Валентина Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент


Освіта вища (ХНУ імені В.Н. Каразіна). У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Організація науково-дослідницької діяльності студентів вищих професійних навчальних закладів в Україні (XIX-XX ст)». Основні напрями наукових досліджень: психологічні, педагогічні та організаційні аспекти розвитку іншомовної комунікативної компетенції студентів ВНЗ у навчальному процесі, використання технології дизайн-мислення у вищій школі, розвиток критичного мислення студентів ВНЗ мистецького профілю. Автор понад 30 друкованих праць. Учасниця багатьох міжнародних науково-практичних конференцій, методично-практичних семінарів, вебінарів і тренінгів.



Викладає наступні дисципліни:


«Іноземна мова для наукових цілей»;
«Основи педагогічних технологій у вищій школі»;
«Моделювання педагогічної діяльності»;
«Практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням».


ПЕТУХОВА Олена Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент.


Освіта вища. Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди. У 2001 році отримала Диплом кандидата філологічних наук. Автор понад 50 друкованих праць, серед яких публікації у міжнародних виданнях , які включено до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Є спів автором трьох підручників. Постійно бере участь у міжнародних науково-практичних семінарах, вебінарах і тренінгах.

У 2015 році пройшла навчання на курсах та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації за темами: створення мультимедійних презентацій, створення аудіо-відео засобів навчання, створення інтерактивних навчально-методичних розробок, основи компетентнісно орієнтованого навчання у вищій школі. У 2020 році пройшла Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Хмарні сервіси для он-лайн навчання на прикладі платформи ZOOM".
Е-mail: Eip019680@gmail.com



Викладає наступні дисципліни:


Практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням;
Іноземна мова за спеціальністю «Художньо-педагогічна терапія»;
Основи арт-комунікацій;
Основи бізнес-комунікацій;
Іноземна мова для наукових цілей;
Іноземна мова у науковій діяльності;
Методика інклюзивної освіти.

ЩЕРБИНА Елла Борисівна

ст. викладач


Закінчила Харківський державний університет за спеціальністю: російська мова та література (1973).
У 2018 р. пройшла підвищення кваліфікації на кафедрі української мови Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
Сфера наукових інтересів: проблеми сучасної української мови, мистецтвознавства, теорії і історії візуального мистецтва, викладання української мови і літератури у вищих навчальних закладах Канади.

Е-mail:ella2020sh@gmail.com



Викладає наступні дисципліни:


Українська мова (за фаховим спрямуванням);
Українська мова за професійним спрямуванням.