КАФЕДРА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів (першого рівня вищої освіти) за Освітньо-професійною програмами за спеціальністю 022 «Дизайн» галузі знань 02 Культура і мистецтво.

Викладаються наступні курси:
Основи технічної механіки і конструювання;
Технологія матеріалів;
Інженерна графіка;
Нарисна геометрія, теорія тіней та перспектива;
Перспектива;
Ергономіка;
Основи екології;
Основи охорони праці;
Безпека життєдіяльності;
Економічні розрахунки в дизайні.

Кафедра забезпечує підготовку магістрів (другого рівня вищої освіти) за Освітньо-професійною програмою «Дизайн-інжиніринг» за спеціальністю 022 «Дизайн» галузі знань 02 Культура і мистецтво.

Викладаються наступні курси:
Інжиніринг-проектування;
Концептуальне проектування;
Ергодизайн;
Виробничі технології;
Економіка.